Vatikan’ın kapalı arşivlerinde saklanabilecek 10 “Şeytani” icat

Vatikan’ın kapalı arşivlerinde saklanabilecek 10 “şeytani” icat

1611’de Papa Paul V tarafından kurulan Vatikan Gizli Arşivleri, Kilise’nin en eski ve en değerli belgeleri için ultra güvenli bir arşivdir. Arşivlere erişim her zaman sınırlıydı, bugün bile sadece Vatikan yetkilileri ve akademisyenlerinin içeri girmesine izin veriliyor.

Üstelik Vatikan arşivlerine ancak bir tavsiye mektubu ile girebilirsiniz ve yılda sadece birkaç kişinin girmesine izin verilir.
Üstelik bilim adamlarının tam olarak hangi belgelere ihtiyaç duyduklarını da belirtmeleri gerekiyor…
Üstelik bu, arşivlerin içinde ne olduğunu tam olarak bilmemelerine rağmen. Ve bu durum birçok yanlış anlaşılmaya neden olmaktadır.
Bugün Vatikan’ın arşivlerinde neler sakladığına dair en az 10 teori var.
1. Porno koleksiyonu
Dünyanın en büyük porno koleksiyonu.
Kopenhag Erotik Müzesi, Vatikan’ın dünyanın en büyük porno koleksiyonuna sahip olduğunu iddia ediyor.
William F. Buckley, Jr. ve akademisyen Camilla Paglia da dahil olmak üzere diğer ünlü şahsiyetler de aynı şeyi doğrulamaktadır.
Kulağa ne kadar mantıklı gelse de, bunun gibi söylentilerde çok az gerçek var gibi görünüyor.
En azından Kinsey Enstitüsü, bilim adamları Vatikan arşivlerini mikrofilmler üzerinde incelediklerinde herhangi bir “çilek” bulamadılar.

Diğerleri, Vatikan’ın tüm materyallerinin kopyalarını yapmış olma ihtimalinin düşük olduğuna inanıyor. Ve daha da olası olmayan bir şekilde, onlara Kinsey Enstitüsü’ne erişim hakkı verirdi.
Her halükarda, bir dizi başka görgü tanığı binlerce erotik cilt gördüğünü iddia ediyor.
Her iki durumda da Vatikan’ın uzun bir erotik “sanat” geleneği vardır.

Örneğin 16. yüzyılda, Raphael’in öğrencilerinden biri olan Giulio Romano, Kardinal Bibbien’in banyosunu, her biri benzersiz bir cinsel pozu ayrıntılı olarak tasvir eden bir dizi 16 freskle dekore etmekle görevlendirildi.
Doğal olarak, bu resimlerin kopyaları sızdı ve Aretino’nun Pozları adlı bir kitapta yer aldı.

2. İsa’nın Soyu

İsa’nın şeceresi hakkında bilgiler Vatikan arşivlerinde gizlidir. / Fotoğraf: opakyl.ru
İsa’nın evli olduğu ve çocukları olduğu fikri Dan Brown sayesinde ve haklı olarak yaygınlaştı.
İsa’nın çocukluğu ile çarmıha gerilmesinden 30 yıl içinde gerçekleşmiş ve çarmıha gerilmesi 33 yaşında olduğunu gözönünde buludurursak Mesih İsa evli ve çocukları olma ihtimali çok yüksek. Çocukları var ise bugunlerde soy ağcı ve torunları devamı var anlamı taşır. Mesih İsa geçmiş dönem arasındaki yaşamı hakkında neredeyse hiçbir şey bilinmiyor. Doğal olarak, bu süre zarfında bir aile kurmuş olması mümkündür ve bu, soyağacı hakkında soruları gündeme getirmektedir. Bazı teorisyenlere göre, onun soyağacının belirli detayları Vatikan arşivlerinde gizlidir.
Sonuçta, bugün yaşayan birinin doğrudan İsa Mesih’in (ve dolayısıyla Tanrı’nın) soyundan geldiği ortaya çıkarsa, Kilise için sonuçları çok büyük olurdu.
En azından Papa işe yaramaz olurdu.
Bu zorlayıcı bir teori, ama aslında o kadar basit değil.
Vatikan’ Mesih’in ilk torunları hakkında sahip olduğu bilgi ne olursa olsun, onlardan günümüze kadar izini sürmek için çok fazla yıllar geçmiş ve çok sayıda yazılar vardır – az değil 2 bin yıl boyunca her nesilde soy sürekli olarak “dalları” artacak ve bir çok varis hakkını arayabilecek… ve yer yüzünde kiliseşerin Tanrının evi değil sahibleri olan Tanrı evleri olacak – ve dini abadet yeri kilise kalmayacak. Her mahalede kilise bir Mesih torunun Evi olacak…Şaşırtıcı ve kafa karıştırıcı durum ortaya çıkmadan önü kapanmış…
Sovyet yazarları İlf&Petrof kaleme aldıkları kitap karakteri Odesalı Ostap Bender ve Teymen Shmit çocukları anımsattı…Teymen Shmit çocukları ve torunları her aklına gelen kendini Teymen Shmit çocuğu ve ya torunu olarak tanıtarak toplumda Sosyal yerarşide yer alıyormuşlar. Ve bir gün tüm Yöneticiler Teymen Shmit soyundan gelen oluşmuş.
3. Barış İncili

Essenes’ten Barış İncili. / Fotoğraf: change.org

1923’te Akademisyen ve Piskopos Edmond Bordeaux Szekeli, arşivlerin kapalı bir bölümünde bir rafta eski bir Aramice el yazması buldu.
O, toplumdan tamamen kopuk yaşayan bir Yahudi mistik mezhebi olan Essenes’in öğretilerini içerdiğini söyledi.
Esseniler, Philo, Pliny ve Joseph de dahil olmak üzere birçok antik tarihçi tarafından bahsedildi ve “komünist” yaşam tarzlarıyla tanındılar.
Ancak ilginç bir şekilde, Yeni Ahit’te onlardan hiç söz edilmemesi, bazılarının onu yazanların aslında kendileri olduğuna ve İsa’nın kendisinin bir Essene olduğuna inanmalarına neden oldu.
İki grup arasında benzer bir teoriyi destekleyen, vaftiz ve peygamberliğin önemi ile hayırseverlik ve iyi niyete genel bir vurgu da dahil olmak üzere birçok paralellik vardır.
Esseniler ayrıca Eski Ahit tarzında insan kurban etmekten hoşlanmadılar, bunun yerine sebzeleri kurban etmeyi tercih ettiler.
Bu son nokta, Esseniler’in Mesih’in emriyle vejeteryan olduklarını öne süren Szekeli’nin özellikle ilgisini çekmişti.
Ne yazık ki, henüz kimse el yazmasını görmedi.Belki Vatikan Arshivlerinde korunmakta.

Ayrıca Sekeli’nin de onu gördüğü şüphelidir, çünkü onun Vatikan Arşivlere yaptığı ziyarete dair herhangi bir kayıt yoktur.
Ayrıca, bilim insanının oldukça radikal bir vejetaryen eylemci olduğu göz önüne alındığında, çoğu kişi onun inançlarını “ilahi” kılmak için elinden gelen her şeyi yaptığını düşünüyor.
4. “Le Dragon Rouge”

Büyük Grimoire. / Fotoğraf: howldb.com
Büyük Grimoire, kimin yazdığı ve ne zaman olduğu bilinmemekle birlikte, bu listede gerçekten var olduğu bilinen birkaç maddeden biridir. 1750 yılında Kanuni Süleyman’ın mezarında bulunmuş olabilir veya çok daha sonra yazılmış olabilir.
Her halükarda, Büyü kitabının Cehennemin Başbakanı Lucifugue Rofokale’nin yanı sıra Yeraltı Dünyasının diğer sakinlerini çağırmak için bir ritüel içerdiği söyleniyor.
Görünüşe göre, 19. yüzyıl okültisti EE Waite’in sadece “Tehlikeli bir manyak ya da Sorumsuz bir Suçlu onu Yönetebileceğini” söylediği bu süreçte, arayan kişinin de Ruhundan vazgeçmesi gerekiyor.
Grimoire’lar tarih boyunca arayiş ve dolaşıma girdi.
Ancak hiçbiri “Dünyanın en vahşisi” olarak kabul edilen bu kadar geniş bir yakarış bilgisine sahip değildi.
Grimoire “Le Dragon Rouge”un Fransızca çevirisi, hala kullanımda olduğu söylenen Karayipler’e ulaştı.
5. “Fatima’nın Sırları”

“Fatıma’nın Üç Sırrı” ./ Fotoğraf: gloria.tv
1917’de Portekiz, Fatima’dan üç çoban çocuğu, Meryem Ana’nın 3 Peygamberlik vizyonuna sahipti.
Fatima’nın Üç Sırrı olarak bilinen:
– birinci ve ikinci, Cehennemin doğası ve komünist Rusya’nın yükselişi ile ilgiliydi.
Başak, çağrılarının duyulmaması durumunda savaşların, kıtlığın, zulmün ve “Rusya’nın hatalarının” Dünyaya yayılmasının kaçınılmaz olduğunu savundu.
Bu ilk iki sır 1941’de yayınlandı, ancak üçüncünün sırrı sessiz kaldı.
Bir zarf içinde mühürlendiği ve onu Vatikan Gizli Arşivlerine yerleştiren Leiria Piskoposuna verildiği biliniyor.
1959’da zarf Papa XXIII. ancak biraz tartıştıktan sonra içeriye bakmamaya karar verdi.
1965 yılına kadar birisi kehaneti gerçekten okumadı ve o zaman bile Papa Paul VI onu kamuya açıklamayı reddetti.
Papa II. John Paul de 1981’de kendisine yapılan suikast girişiminden sonra okudu, ancak benzer şekilde kehaneti gizlice sürdürdü.
Bununla birlikte, muhtemelen içeriğinin ciddiyetini ima ederek, Ülkeyi hemen Meryem’in Tertemiz Kalbine adadı.
Son olarak, 2000 yılında, John Paul II şunları söyledi: kehanet, iyi ve kötü arasında kıyamet niteliğinde bir savaşın gerçekleşmek üzere olduğunu ve Papa’nın bu savaşın merkezi figürü olacağını belirtiyor. Şimdi Portekizli çocuğun vizyonunun açıklaması internette okunabilir, ancak bazıları bunun tamamlandığına inanmayı reddediyor.
2010 yılında Papa Benedict XVI bile gerçek “Fatima’nın Üçüncü Sırrı”nın henüz açıklanmadığını öne sürdü
(Vatikan bunu reddetmesine rağmen).
6. Dünya dışı eserler

Vatikan Dünya dışı eserleri saklıyor. / Fotoğraf: dotamaps.ru
Vatikan geçmişe odaklanmış olsa da, aslında en azından bilim ve teknoloji söz konusu olduğunda oldukça ilericidir.
Özellikle Vatikan, Dünya dışı yaşam olasılığını kabul ediyor, astrobiyoloji üzerine konferanslara ev sahipliği yapıyor ve Dünya’ya benzer gezegenleri bulmak için Vatikan Gözlemevi’ni kullanıyor.
Muhtemelen, Kilise yüzyıllardır yabancı uygarlıkları biliyordu – örn. tüm kutsal sayılan din Adamları kafasın çevresinde Astronotların Açık Uzayda taşıdıkları giyisi ve skafander ile tevsir ediliyorUzay elbisesi, tepkili uçak pilotları ve özellikle astronotların (kozmonotların) vücutlarını dış etkilerden koruyup çalışabilmeleri ve yaşayabilmelerini sağlayan elbisedir. Bu elbise, kanı tabii hâliyle tutmaya yarar.
Uzay aracının gittikçe artan bir hızla boşluğa doğru yol alması sırasında astronotları büyük tehlikeler bekler.
Bu tehlikelerden bir tanesi de hız artışı, ivmelenme, neticesinde astronotlarda ağırlıklarının artmasıdır.
Bu sırada astronotun damarlarındaki kanın ağırlığı erimiş bir demirin ağırlığına eşit olur. Kan vücudun bazı yerlerinden çekilerek başka yerlerde toplanır. Beynin kansız kalması da ölüme yol açar. Astronotun vücudunu bir korse gibi sıkan bu özel elbise kanı vücutta tutmaya yarar.
Uzaya çıkan bir astronotun giydiği özel elbise, onu uzaya ulaştıran roket ve kapsül kadar önemlidir.
Bu özel elbise olmadan astronotlar uzay boşluğunda, Ay üzerinde veya herhangi bir gezegende yürüyemezler.
Bir araçtan ötekine geçemezler. Çünkü uzayda atmosfer olmadığı için astronotlar nefes alamazlar.
Nefes almalarını sağlayan bir oksijen tüpü taşırlar. Atmosfer basıncı olmadığı için vücudun patlaması veyahut donması söz konusu değildir. Fakat basıncın düşüklüğünden vücut basıncı bunu dengelemeye çalışsa bile kan ve diğer vücut sıvıları önemli ölçüde buharlaşmaya başlar. Ayrıca buz gibi soğuk, fırın gibi sıcak olan değişken bir ortamda özel koruyucu olan uzay elbisesini giymek hayatî önem arz eder. Hava tüplü olduğu için nefes almalarını sağlamakta, suni basınçla vücutlarını dengede tutmaktadır.
Uzay elbiseleri önce biraz sert ve taşınması zordu. Fakat zamanla daha esnek ve taşınması daha kolay elbiseler yapıldı. Uzay kabininde astronotun özel uzay elbisesine ihtiyacı yoktur.
Çünkü sımsıkı kapalı kabinin içi ya saf oksijenle ya da atmosferdeki tabii hava ile doldurulmuştur. Burada bir havacı tulumu giymeleri yeterlidir. Kabin ağırlıksız bir mekân olduğu için oturdukları yere kemerle bağlanırlar.
Bu tulumlar da elektronik aletlerle donatılmıştır. Astronotun kalp atışları ve vücudunun ısısı bu aletlerle her an tespit edilir ve yerdeki kontrol merkezinde bulunan hekimler, uzaydaki astronotun sağlık durumunu muayene edebilirler.
Fırlatılış sırasında astronotlar kapsül tulumu ile birlikte özel uzay elbiselerini de giyerler.
Bir kaza olursa bu elbiseler onları daha iyi koruyacaktır. Fakat kalkış başarılı olmuşsa bir saat kadar sonra uzay elbiselerini çıkarabilirler.
Roswell olayından çok önce, bazı insanlar onun UFO kalıntıları ve eserlerinin yanı sıra “uzaylı” silahlar oluşturmak için teknik belgeler topladığını iddia ediyor. Bu iddiayı destekleyecek epeyce kanıt olsa da, Vatikan Arşivlerinin amacı uzun zamandır dünyanın hazır olmadığı bilgileri saklamaktı.
Örneğin, “Fatıma’nın Üçüncü Sırrı”nın gizlenmesinde bu açıkça görülmektedir.
Ayrıca, dünya dışı örtbas teorisine göre, Arşivler bu tür bilgilerin tek deposu değildir.
Muhtemelen, Büyük Giza Piramidi, uzaylı eserlerini ve antik dünyanın insanlarından şaşırtıcı vahiyleri gizleyerek temelde aynı işlevi gördü. Teorisyenlere göre, Napolyon ve Hitler’in Vatikan’da bir süre geçirdikten sonra piramitlere yönelmelerinin nedeni budur.
7. Kronovisör

“İsa’nın Fotoğrafı” ./ Fotoğraf: sketchit.ru
Pellegrino’nun 1992’de ölen babası Ernetti, eski Roma senatörü Cicero’yu MÖ 63’te bir konuşma yaparken gördüğünü iddia etti.
Ve gördüğü tek şey bu değildi.
Ernetti, kendisi ve ekibinin Napolyon’u ve konuşmalarını, ayrıca İsa’yı Son Akşam Yemeği’nde ve hatta çarmıha gerildiğini gördüğünü iddia etti.
Kronovizör adı verilen bir cihaz kullanarak, istedikleri tarihi olayı televizyon izliyormuş gibi görüntüleyebilirler.
Ernetti’ye göre, cihaz önde gelen bilim adamları Enrico Fermi (ilk nükleer reaktörü geliştiren) ve Werner von Braun (ilk uzay roketleri) ile işbirliği içinde geliştirildi ve görüntüleri yalnızca görüntülemekle kalmıyor, aynı zamanda kaydedebiliyordu.
1972’de İtalyan dergisi La Domenica del Corriere’de bir “İsa’nın fotoğrafı” çıktı. Ernetti ayrıca Quinta Annius’un kayıp Thyestes parçasının orijinal Latince bir transkriptini yayınladı.
Doğal olarak, şüpheler vardı.
Oyunun metni pek doğrulanamadı ve “İsa’nın fotoğrafı” alçı haçlı bir kartpostaldan alındı.
Ancak fotoğrafın Ernetti ile hiçbir ilgisi yoktu ve kesinlikle gerçek olduğunu asla iddia etmedi.
Yarattığı zaman izleyici, fotoğrafta olduğu gibi detayları yakından gösteremiyordu.
Ernetti’nin arkadaşı François Brunet, asıl kanıtın Papa XII. Pius ve Benito Mussolini’nin bunun toplum için bir tehdit oluşturduğuna karar vermesiyle yok edildiğini söylüyor.
Özellikle bunun, kişisel sırlar bir yana, siyasi, ekonomik, askeri veya dini tüm sırların sonu anlamına gelmesinden korktular.
Ernetti, Chronovisor projesini kapattı ve iddiaya göre cihazı söktü.
Ancak Brunet’in kendisinin de kabul ettiği gibi, Vatikan’ın hala orijinal cihazı
8. “Tanrı’nın Evinde Şeytan’ın Dumanı”

Gabriele Amorth. / Fotoğraf: charybary.ru
Vatikan’ın kıdemli şeytan kovucusu olarak Gabriele Amort’un babası iblisleri nasıl tanıyacağını biliyordu.
2016’daki ölümünden önce, kelimenin tam anlamıyla on binlerce şeytan çıkarma ritüeli gerçekleştirdi (Papa Paul V’in 1614 ritüelini model aldı) ve sık sık Şeytan’la konuştu.
Exorcist yönetmen William Friedkin’e “Şeytan saf bir ruhtur” dedi, “bazen azgın bir hayvan gibi görünse de.”
Bu nedenle, 2010 yılında Amorth, Şeytan’ın Vatikan’da saklandığını söylediğinde herkes şok oldu.
Üstelik mecazi anlamda hiç konuşmuyordu. Amorth’a göre, son yıllarda Kilise’yi saran skandallar ve yolsuzluklar Şeytan’dan kaynaklanıyor. Papa VI. Paul bile 1972’de benzer bir şey söyleyerek “Şeytan’ın dumanının bir yerden Tanrı’nın tapınağına girdiğini” üzülerek söyledi.
9. İsa çarmıha gerilmedi …

İsa’nın çarmıha gerilmediğinin kanıtı. / Fotoğraf: scoop.it
İsa’nın çarmıha gerilmesi hikayesi, Katolik doktrininin merkezinde yer alır.
Bu hikayeyi kaldırırsak, o zaman sadece bir “demet” anlamsız sembol olacaktır.
Ancak Michael Bigent’e göre böyle bir şey olmadı, en azından İncil’in dediği gibi değildi.
Bazılarının aksine Bigent, İsa’nın var olduğunu inkar etmez.
Ayrıca, İsa Mesih muhtemelen MS 33’teki sözde ölümünden çok sonra yaşadığına inanıyor.
İsa’nın, kendisini ölüme mahkum eden Pontius Pilate ile bir anlaşma yaparak idamdan kurtulduğu iddia edildi.
Takipçilerine vergi ödemeleri talimatını verirken, İsa’yı hayatta tutmak Roma’nın çıkarınaydı.
Herkes için en iyi çözüm haç taklidi yapmaktı.
Tabii ki Bigent’in bir kanıtı yok ama psikoloji analiz ve olaylarını akışı İsa Mesih ölümü değil canlı kalması Hristiyan Dini Yücelmesinde büyük Görev göstermesi Gündem de kalma olması bugun o kadar meşur olduğunu söylüyor.
Muhtemelen, Fransız rahip Berenger Sauniere tarafından Rennes-le-Château’daki kilisesinde önemli bir belge keşfedilmiştir.
Kısa süre sonra belgeler ortadan kayboldu ve Sauniére aniden çok zengin oldu. Bigent, Vatikan’ın belgeyi Sauniere’den satın aldığını ve ayrıca rahibin susması için para ödediğini varsayılıyor. Nede olsa Dünyalı ve Para İhtiyacı çıkabilir mantığı ağır basmakta.
10. Papa Pius XII, Hitler’e yardım etti

Papa Pius XII’nin Hitler’e yardım ettiğine dair kanıt. / Fotoğraf: Famousrave.com
Papa Pius XII, Nazileri desteklediği için yaygın olarak “Hitler Papası” olarak anılır.
Onları hiçbir zaman açıkça kınamamasına rağmen, Vatikan, Papa’nın her zaman Nazizm’e karşı olduğunu iddia ediyor.
Vatikan’a göre, XII. Pius Almanya’da Nazizmi Hıristiyan bir bakış açısıyla kınayan broşürler dağıttı ve ayrıca Doğu Avrupa’da 800.000’den fazla Yahudi’yi yok olmaktan kurtardı.
İddiaya göre, Alman liderliğiyle yaptığı görüşmeler Hitler ile işbirliğini hiç ilgilendirmiyordu.
Her halükarda, bir Nazi bakış açısına göre, Pius XII’nin, Almanların kaçırıp Lihtenştayn’da hapsetmek istediği “Yahudi seven bir düşman” olduğu söylenir.
Ama tüm bunlar doğru mu yoksa kilisenin yaratmak istediği Papa XII. Pius’un sahte bir görüntüsü mü?
Gerçek şu ki, Vatikan şimdiye kadar Musevi Soykırım Holokost sırasındaki faaliyetleri hakkında önemli belgeleri yayınlamayı reddetti ve hayatta kalan görgü tanıkları, Papa’nın Hitler’e iktidara gelmesinde kesinlikle yardım ettiğini iddia ediyor.
Saygın bir akademisyen ve Katolik olan John Cornwell, ikincisini savunanlardan biridir.
Başlangıçta Papa’nın “masumiyetini” kanıtlayan kanıtlar bulmayı ummasına rağmen belgeleri görmesine izin verilmesinin tek nedeni buydu, bunun yerine iddiaların doğrulandığını buldu.
Papa sadece Yahudilerden nefret etmekle kalmadı, onları pislikle ilişkilendirdi ve onlara yardım etmeyi reddetti, aynı zamanda Hitler’e karşı Katolik direnişini kasten baltaladı.
Ayrıca siyahlara karşı çıktı ve aksini gösteren kanıtlara rağmen onları tecavüzcü ve çocuk istismarcısı olarak nitelendirdi.
Pius XII’nin Hitler ile pek çok ortak yanı olduğu açıktır, özellikle de mutlak güce ve otokratik kontrole olan ideolojik bağlılığı nedeniyle. Hepsinden kötüsü, diyor Cornwell, XII. Pius, Holokost’un patlak vermesinden sonra bile Nazizm aleyhinde konuşmayı reddetti.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s