Dünya Ekonomi Modeli Camahiriya

42 yıllık Kaddafi Libya iktidarı
Kaddafi, 42 yıllık iktidarıyla, Afrika ve Arap ülkelerinde en uzun süre iktidarda kalan liderlerden biriydi. 1969 yılında Kral İdris’i darbeyle devirip iktidara geldiğinde sadece 27 yaşında genç bir subaydı.

Muammer Kaddafi, 1942 yılında Sirte kentinde dünyaya geldi. Bedevi bir ailenin oğlu olan Kaddafi, Bingazi Üniversitesi’nde coğrafya eğitimi aldı.
Ancak orduya katılmak için okulu yarıda bıraktı.

1969 yılında daha 27 yaşında genç bir subayken, Kral İdris’i kansız bir darbeyle devirip iktidara geldi. Kaddafi, iktidarı ele geçirdikten sonra emperyalizm karşıtı bir politika izlemeye başladı.
Libya’da küçük şirketlere izin verilirken, büyük çaplı şirketlerin sahibi devletti.
Muhaliflerine göz açtırmayan Kaddafi, petrol zengini çöl ülkesinde tam 42 yıl boyunca kontrolü elinde tutmayı başardı.
Muammer Kaddafi, Libya devriminin lideri ve 1969’dan 2011’e kadar fiilen devlet başkanıdır.
1979’da, Arap halkının lideri, Lenin gibi, sosyalizm, anarşizm ve dini eşitliğin ütopik fikirlerini birleştiren ideal devlet biçimi doktrini formüle etti.
Teori, Libya’yı Afrika’nın önde gelen devleti yapmayı ve refah açısından Avrupalı güçleri yakalamayı mümkün kıldı.
Öyle oldu ki ülke yıkıldı ve Kaddafi’nin fikirleri sadece kağıt üzerinde kaldı.

Ancak bu teori neydi?
21. yüzyılın en tartışmalı diktatörü geleceğin dünyasını nasıl gördü?
Libya neden bu kadar ilginç?
Kaddafi, Üçüncü Dünya Teorisi olan Cemahiriye’yi formüle etti.
İlk ikisi, Marx’ın komünizmi ve Adam Smith’in kapitalizmidir.
Siyasetçi fikirlerini Libyalılar için “ikinci Kuran” olan “Yeşil Kitap” yazdı.
Muammer Kaddafi’nin kişiliğine farklı şekillerde bakabilirsiniz, ancak Libya’nın modern bir devlete dönüşmesi, geri kalmış bir Afrika krallığından onun liderliğinde idi.
2010 için, Libya insani gelişme endeksinde 53. sırada yer aldı (karşılaştırma için Rusya şu anda 49. sırada).
Ücretsiz ilaç, eğitim, 74 yıla kadar yüksek yaşam beklentisi,% 90 okur yazarlık düzeyi ve dünya nüfusu için en cömert sosyal desteğe sahipti Çinli Başkan Mao’nun “kırmızı kitap”ına ithafen arap sosyalizmi üzerine olan düşüncelerini “yeşil kitap”ta toplayan kişi olarak Tarihe Geçti

Kaddafi ve “Yeşil Kitabı”
Kaddafi döneminde, 20. yüzyılın en iddialı sulama projesi gerçekleştirildi – Libya çöllerinin 3 / 4’ünü suyla doyuran, insan yapımı bir nehir.
Petrol, gaz ve yiyecek sudan daha ucuzdu. Konut ücretsiz dağıtıldı ve ulaşım ucuzdu.
Kaddafi’ye göre teori tüm savaşları sona erdirebilir, dünyayı daha adil hale getirebilir ve insanları doyurabilir.
Üçüncü Teorinin özü nedir?
Yeni öğretim, demokrasiyi eleştirdi ve onu halkın egemenliği olarak değil, toplumun sorunlarını değil, genellikle kendi sorunlarını çözen halkın seçkinlerinin gücü olarak adlandırdı.
Doktrin üç bölüme ayrılmıştır:
1. İnsanların iktidarı sorununu çözmek;
2. Ekonomik sorunları çözmek;
3. Adil bir toplum inşa etmek.
Kaddafi’ye göre halkın gücü Libyalı devrimci, parlamento ve partiler yerine halk komiteleri ve halk kongreleri kurulmasını önerdi.
Tüm yetişkin nüfus, halk komiteleri tarafından seçilen halk kongrelerine bölüştürdü.
Bunlar da halk kongrelerinin ikinci aşamasını oluşturur.
İkinci adım, idari komiteleri ve devlet idaresini seçmek ve kurulmasını sağlamak oldu.
Her yıl Genel Halk Kongresi toplanır – tüm kongrelerin, komitelerin ve sendikaların liderlik kongresi. Konuları: En önemli Güncel sorunlar orada ve diğer biriken konularla birlikte çözülürdü.

Yeni sistem, tam bir ifade özgürlüğünü idi – biriken konular ifade etme ve ayrıca medyanın bireylere değil halka ait olması gerektiğini belirtmekte idi.
Örneğin, bir gazete bir kişiye aitse, o kişinin fikrini değil, toplumun fikrini ifade ederidi.
Dolayısıyla, klasik demokrasi halkın iktidar üzerindeki kontrolü Cemahiriye halkın kendi kontrolü elinde tutardı.
Ekonomik sorunları çözmleri :
Jamahiriya döneminde, işçi üretilen ürünün bir kısmını almazsa, herhangi bir ücretli emek köle emeği olarak kabul edilir.
Ülkenin tüm işletmeleri, orada çalışan işçilerin kontrolüne giriyor.
İşçilerin sloganı “biz işçi değil ortağız”.
Ancak Kaddafi, insanların zengin olmasına izin vermedi.
Kişi, ihtiyaçlarını karşılamak ve artığı mahsul para araç topluma aktarmakla yükümlüdür.
Bu, daha az karlı işlerde çalışan kişilerin ihtiyaçlarını da karşılayabilmeleri içindir.
Bu Kadafi Camahirye felsefesinde eşit refah sağlamalıidi.
Amaç, paranın tamamen kaldırılmasıidi.
Toplum tam anlamıyla üretken hale gelecek, ürünler ve mallar insanlar arasında ücretsiz olarak dağıtılacaktır.
Büyük ve orta burjuvazinin özel mülkiyeti tasfiye edildi, işler halk komitelerinin eline geçti.
Bunun istisnası, bozulmadan kalan aile işidir.
Devletin her aileye ücretsiz konut, ilaç, eğitim ve sosyal destek sağladığı fikri ilan edildi.
Adil toplum
Toplumun yaşamı, halk adetlerine ve din ahlaki ilkelerine dayanır.
Bununla birlikte, din baskın değildir ve din adamlarının gücü yok idi.

1976’da Kaddafi
Milliyetçilik, ırkçılık ve dinsel hoşgörüsüzlük reddedilir.
Libya genelinde kabul edilen Eşitlik : bir kabile bir ailedir, bir ulus oldukça üretken bir kabiledir.
Dünya oldukça üretken bir ulus oluşturulmalı Genel mantık Hep birlikte – bir aile Libya Camahiriya tek Kadafi ailesi.
Kabile, bir kişinin sosyal korumasıdır. Temsilcisinden toplu olarak sorumludur.
Kadın ve erkek hakları eşittir, ancak doğal nedenlerden dolayı sorumlulukları farklıdır. Erkekler çalışmak zorunda, kadınlar – kendi rızaları ile.
Sonuç Cemahiriye’nin fikirleri Libya’da aktif bir şekilde uygulandı ve beklendiği gibi, yerel burjuvazi, militan İslami aşiretler ve Afrika ülkesi ve tüm karlar üzerinde kontrolünü kaybeden Avrupalı güçler arasında direnişle karşılaştı.
Birlikte 2011’de Kaddafi’yi ve destekçilerini devirdiler.
Bugün Libya bir kez daha gezegendeki en fakir bölge ve artık egemen bir ülke değil.

Kadafi ve Cemahirye swn Hatıra Kalan
Muammar al-Gaddafi 2007 Kaddafi 2007 yılında Paris

Muhaliflere baskı
Gençliğinde Mısır lideri ve Arap milliyetçisi Cemal Abdül Nasır’a hayranlık duyan Kaddafi, Libya, Suriye ve Mısır’ın bir federasyon çatısı altında birleşmesini istemişti.

Kaddafi, muahileflere baskı uyguladığı gerekçesiyle, sık sık insan hakları örgütlerinin eleştirilerine maruz kalmıştı. Kaddafi yönetiminin çok sayıda muhalifi cezaevlerine gönderdiğini ve bir kısmını da idam ettiği belirtiliyor. Ebu Salim cezaevinde binlerce mahkûmun bulunduğu, hatta bir keresinde 1200 mahkûmun sadece 3 saat içerisinde asıldığı iddia edilmişti.

Safija Gaddafi / Libyen / Algerien
Muammer Kaddafi’nin eşi Safiye Kaddafi

Dış politikada Afrika’nın önemi

Kaddafi, 1978 yılında Mısır ile İsrail arasındaki Camp David anlaşmasına karşı Arap muhalefetinin örgütlenmesinde de önemli rol oynadı. Daha sonra, İsrail-Filistin çatışmasının nasıl çözüleceği konusundaki aşırı görüşleri nedeniyle bazı Arap ülkeleri tarafından dışlanan Kaddafi, dış politikasını Arap ülkelerinden Afrika’ya doğru değiştirdi.

İlginç giyim tarzıyla dikkat çekti

Libya’nın devrik lideri Kaddafi, ilginç davranışları ve giyim tarzıyla da sık sık gündeme gelmişti. Kaddafi, yurt dışı seyahatlerinde çok sayıda kadın asker tarafından korunan bir Bedevi çadırında kalıyordu.

Flash-Galerie Libyen UN-Generaldebatte in New York Muammar al Gaddafi
Kaddafi BM Genel Kurulu’nda

2009’da ilk kez ABD’ye gitti

Muammer Kaddafi, 2009 yılının eylül ayında BM Genel Kurulu’ndaki ilk konuşması için ilk kez ABD’ye gitti. 15 dakika konuşması gerektiği halde 1,5 saat konuşarak tepki çekmişti. BM

Sözleşmesi’ni yırtan Kaddafi, Güvenlik Konseyi’ni “El Kaide benzeri bir terörist grup” olmakla suçlamış ve daha önceki sömürgeci yönetimlerin Afrika ülkelerine 7,7 trilyon dolar tazminat ödemesini istemişti.

Kaddafi, Batı tarafından çok sayıda radikal ve terörist grupla güçlü bağlantıları olduğu için suçlanıyordu. Bu gruplar arasında Kolombiya’dan FARC ve Kuzey İrlanda’dan IRA da vardı.

Lockerbie olayı

Kaddafi, Pan Am şirketine ait bir yolcu uçağının 1988 yılında İskoçya’nın Lockerbie kasabası üzerindeyken düşürülmesi nedeniyle uluslararası camia tarafından yıllarca dışlandı. 270 kişinin öldüğü olayın sorumluluğunu ilk önce reddeden Kaddafi, sonunda Libya’nın olayla ilgisini ve kurbanların her birinin ailesine 10 milyon dolar ödemeyi kabul etmişti.

Kaddafi aynı zamanda ülkesindeki tüm kitle imha silahı programlarını kaldıracağını da taahhüt etti. Bu olay, Kaddafi’nin yeniden Batılı ülkelere yakınlaşmasını sağladı.

Ancak şubat ayında Bingazi’de başlayan Kaddafi karşıtı ayaklanmanın ardından, göstericileri tek tek yakalayacağına dair söz verdi. Bu konuşması, ülkedeki isyanı ateşledi. Ve Kaddafi, 20 Ekim 2011 tarihinde muhalif güçlerce, doğum yeri olan Sirte’de vurularak öldürüldü.

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s