Nibiru – Tarık Yıldızı ilk etkileri neler olacak ?

Niburu Yaldız ve ya Mitolojide Söylenti
SÜMERLİLER, TİAMAT ve NİBİRU
Nıburu 2


Nibiru’nun ilk etkileri neler

8 Ocak 2012 de Japon Prensesi Kaoru Nakamaru uluslararası, dünyanın en aranılır 50 uzmanının oluşturduğu bir think tank kuruluşunun, Pisagor adını verdiği konferansında konuşmacı olarak 21 Aralık 2012 de 3 günlük bir karanlığın olacağını söyledi.

3 Gün karanlık hep gündemde tutulan ve üzerinde en çok spekülasyon yapılan konu olmasına rağmen Prenses’in açıklaması neredeyse ilk ve tektir.

Gerek Planet X=Nibiru=Marduk gerekse başka kozmik olaylardan dolayı Dünya tarihinde buna benzer olaylar yaşanmıştır.

Dünyanın heryerinde kabilelerin, milletlerin gelenekleri, kozmik bir felaketin yolaçtığı güneşin parlaklığını yitirme olayından söz eder. Uzun karanlık Amerikan yerlileri, Finlandiya, Babil, Peru ve dünyanın heryerindeki halklar tarafından hatırlanır.

Nibiru’nun varlığı 6000 yıl önceden bilinmektedir. Nibiru yörüngesini 3630 yılda tamamlar.

Bu konuda en eski kayıt, M.Ö 4.000 de Eski Sümer metinlerindeki çok özel eserlerin birinde güneş sistemine giren büyük bir gezegenin tasviridir.Bunun Nibiru=Planet X olduğu, güneş sistemine girdikten hemen sonra hızlı bir şekilde sistemi terkettiği, ancak geçerken Dünya ve diğer gezegenlerde sert etkiler yaptığı anlatılmıştır.Dünyada da 3 gün karanlığa sebep olmuştur.

Nibiru’nun ilk etkileri neler

M.Ö 1.500lerde 2 kez yeryüzüne yakın geçen büyük bir kuyruklu yıldızın sebep olduğu felaketlerden bahsedilir. Antik Mısır’da yaklaşık M.Ö 1.300lü yıllarda Musa zamanında gene 3 gün karanlık olmuş, Mısırlılar buna yol açan şeye yokedici adını vermişlerdir. M.Ö 687de Çin ve başka yerlerdeki kayıtlarda güneşin gölgesinin 10 derece döndüğü anlatılır.Bu olayın yarattığı değişiklik 200 senelik bir süreye yayılmış, büyük jeolojik değişiklikler olmuş, buzullar erimiştir.M.Ö 747de bu yüzden yeni bir takvim yapılmıştır. Velikovsky bu takvimin sebebinin dünyanın yörüngesindeki değişiklikten dolayı, güneşin etrafındaki yıllık yolculuğun daha uzun sürmeye başlaması olduğunu yazmıştır.

M.S 535de Güney Çin Nan Shi Antik kayıtlarında kasım ve aralıkta başlayan 18 ay süren bir karanlığın olduğu, hergün yaklaşık 4 saat güneşin zayıf olarak parlayabildiği. Meyvelerin olgunlaşamadığı anlatılır. Aynı tarih için Suriyeli yazar G.John’da buna benzer tanıklıkları anlatır. Roma’lı tarihçi Flavius Cassiodorus’ta; neredeyse gece gibi karanlık, soğuk, yıldızların 3 ay gözükmediği, kıtlık, kuru bir sis, yazın yağan kar, sel ve vebadan  bahseder. İskandinavya’da zenginlerin, kızgın Tanrı’ları yatıştırmak için altınlarını gözden çıkardıkları. 1 milyona yakın kişinin öldüğü, Doğu Roma İmparatorluğu’nun zayıfladığı, kuraklık sebebiyle ülkeler ve medeniyetlerin ortadan kalktığını, Meksika’da Teotihuacan uygarlığının çöktüğü. Büyük Britanya’nın batı kesimlerinde korkunç yaşam koşullarının oluştuğu, Yemen’de sellerden dolayı uygarlığın önemli bir merkezinin dağıldığı, Moğolistan’ın kuzeyi Sibirya’dan, Çin’in güneyine kadar kuraklık olduğu, binlerce Avar’ın kuraklıktan kırılan atları nedeniyle kendilerini savunamaz hale gelip, Türk’lerden Avrupa yönünde kaçıp, 3.000 millik bir yürüyüşe geçtikleri kayıtları vardır.Keza Japonya ve Kore’de de medeniyetler çökmüştür.

M.S 535 felaketi ağaç halka analiziyle kesinlik kazanmıştır.Bu felaketin, elimenin tam anlamıyla tarihi sıfırladığı düşünülmektedir.

1840lardan 1980lere kadar astronomi çok ağır bir kütlenin dış gezegenler olarak isimlendirilen Uranüs ve Neptün’ü çekiştirdiğini, bazı asteroitleri de dış uzaya doğru çektiğini farketti.

1983 te NASA’da görevli Neugebauer ve Houck adında 2 astronom tarafından Güneş’ten 2 Milyar km. uzaklıkta ve Jüpiter büyüklüğünde Planet X farkedildi.

Nibiru’nun ilk etkileri neler

2012 de Neptün’ün arkasında dünyanın 4 katı büyüklüğünde olduğu varsayılan bir gezegenin Pluton’un ve Neptün’ün çevresindeki asteroitlerin. Yörüngesini bozarak dış uzaya sürüklediği, gene bu gezegenin uçuş yörüngelerindeki uzay nesnelerinin, Dünya’ya 2.000km.den daha az bir mesafe kala. Yörünge eğrilerinde kayma yaşattığı, astronomik birim AU’da sert bir değişim yaşanmasına sebep olduğu düşünülmektedir.

3 Gün karanlığın sadece kuzey yarımkürede olması beklenmektedir. 21 Aralık 2012 de Nibiru, Winter Solstice (kış gün dönümünde) üzerinde Dünya’nın hemen yanından geçecek gibi görünüyor. Bunun sonucu olarakta Dünya’nın
günlük rotasyonunda duraklama, deprem ve volkanizmada artış, tsunamiler tektonik hareketlilik ,kutup kayması beklenmelidir.

Güneş sistemi değişmez değildir.Tekrarlanan periyotlarla kozmik değişimler olmuştur ve olacaktır.Önemli olan bu değişime hazır olabilmektir.

Bakalım 21 Aralık 2012 ve takibeden 2013-14 te bizi neler bekliyor.Hep birlikte göreceğiz.

kaynak:


Nibiru’nun ilk etkileri neler

8 Ocak 2012 de Japon Prensesi Kaoru Nakamaru uluslararası, dünyanın en aranılır 50 uzmanının oluşturduğu bir think tank kuruluşunun, Pisagor adını verdiği konferansında konuşmacı olarak 21 Aralık 2012 de 3 günlük bir karanlığın olacağını söyledi.

3 Gün karanlık hep gündemde tutulan ve üzerinde en çok spekülasyon yapılan konu olmasına rağmen Prenses’in açıklaması neredeyse ilk ve tektir.

Gerek Planet X=Nibiru=Marduk gerekse başka kozmik olaylardan dolayı Dünya tarihinde buna benzer olaylar yaşanmıştır.

Dünyanın heryerinde kabilelerin, milletlerin gelenekleri, kozmik bir felaketin yolaçtığı güneşin parlaklığını yitirme olayından söz eder. Uzun karanlık Amerikan yerlileri, Finlandiya, Babil, Peru ve dünyanın heryerindeki halklar tarafından hatırlanır.

Nibiru’nun varlığı 6000 yıl önceden bilinmektedir. Nibiru yörüngesini 3630 yılda tamamlar.

Bu konuda en eski kayıt, M.Ö 4.000 de Eski Sümer metinlerindeki çok özel eserlerin birinde güneş sistemine giren büyük bir gezegenin tasviridir.Bunun Nibiru=Planet X olduğu, güneş sistemine girdikten hemen sonra hızlı bir şekilde sistemi terkettiği, ancak geçerken Dünya ve diğer gezegenlerde sert etkiler yaptığı anlatılmıştır.Dünyada da 3 gün karanlığa sebep olmuştur.

Nibiru’nun ilk etkileri neler

M.Ö 1.500lerde 2 kez yeryüzüne yakın geçen büyük bir kuyruklu yıldızın sebep olduğu felaketlerden bahsedilir. Antik Mısır’da yaklaşık M.Ö 1.300lü yıllarda Musa zamanında gene 3 gün karanlık olmuş, Mısırlılar buna yol açan şeye yokedici adını vermişlerdir. M.Ö 687de Çin ve başka yerlerdeki kayıtlarda güneşin gölgesinin 10 derece döndüğü anlatılır.Bu olayın yarattığı değişiklik 200 senelik bir süreye yayılmış, büyük jeolojik değişiklikler olmuş, buzullar erimiştir.M.Ö 747de bu yüzden yeni bir takvim yapılmıştır. Velikovsky bu takvimin sebebinin dünyanın yörüngesindeki değişiklikten dolayı, güneşin etrafındaki yıllık yolculuğun daha uzun sürmeye başlaması olduğunu yazmıştır.

M.S 535de Güney Çin Nan Shi Antik kayıtlarında kasım ve aralıkta başlayan 18 ay süren bir karanlığın olduğu, hergün yaklaşık 4 saat güneşin zayıf olarak parlayabildiği. Meyvelerin olgunlaşamadığı anlatılır. Aynı tarih için Suriyeli yazar G.John’da buna benzer tanıklıkları anlatır. Roma’lı tarihçi Flavius Cassiodorus’ta; neredeyse gece gibi karanlık, soğuk, yıldızların 3 ay gözükmediği, kıtlık, kuru bir sis, yazın yağan kar, sel ve vebadan  bahseder. İskandinavya’da zenginlerin, kızgın Tanrı’ları yatıştırmak için altınlarını gözden çıkardıkları. 1 milyona yakın kişinin öldüğü, Doğu Roma İmparatorluğu’nun zayıfladığı, kuraklık sebebiyle ülkeler ve medeniyetlerin ortadan kalktığını, Meksika’da Teotihuacan uygarlığının çöktüğü. Büyük Britanya’nın batı kesimlerinde korkunç yaşam koşullarının oluştuğu, Yemen’de sellerden dolayı uygarlığın önemli bir merkezinin dağıldığı, Moğolistan’ın kuzeyi Sibirya’dan, Çin’in güneyine kadar kuraklık olduğu, binlerce Avar’ın kuraklıktan kırılan atları nedeniyle kendilerini savunamaz hale gelip, Türk’lerden Avrupa yönünde kaçıp, 3.000 millik bir yürüyüşe geçtikleri kayıtları vardır.Keza Japonya ve Kore’de de medeniyetler çökmüştür.

M.S 535 felaketi ağaç halka analiziyle kesinlik kazanmıştır.Bu felaketin, elimenin tam anlamıyla tarihi sıfırladığı düşünülmektedir.

1840lardan 1980lere kadar astronomi çok ağır bir kütlenin dış gezegenler olarak isimlendirilen Uranüs ve Neptün’ü çekiştirdiğini, bazı asteroitleri de dış uzaya doğru çektiğini farketti.

1983 te NASA’da görevli Neugebauer ve Houck adında 2 astronom tarafından Güneş’ten 2 Milyar km. uzaklıkta ve Jüpiter büyüklüğünde Planet X farkedildi.

Nibiru’nun ilk etkileri neler

2012 de Neptün’ün arkasında dünyanın 4 katı büyüklüğünde olduğu varsayılan bir gezegenin Pluton’un ve Neptün’ün çevresindeki asteroitlerin. Yörüngesini bozarak dış uzaya sürüklediği, gene bu gezegenin uçuş yörüngelerindeki uzay nesnelerinin, Dünya’ya 2.000km.den daha az bir mesafe kala. Yörünge eğrilerinde kayma yaşattığı, astronomik birim AU’da sert bir değişim yaşanmasına sebep olduğu düşünülmektedir.

3 Gün karanlığın sadece kuzey yarımkürede olması beklenmektedir. 21 Aralık 2012 de Nibiru, Winter Solstice (kış gün dönümünde) üzerinde Dünya’nın hemen yanından geçecek gibi görünüyor. Bunun sonucu olarakta Dünya’nın
günlük rotasyonunda duraklama, deprem ve volkanizmada artış, tsunamiler tektonik hareketlilik ,kutup kayması beklenmelidir.

Güneş sistemi değişmez değildir.Tekrarlanan periyotlarla kozmik değişimler olmuştur ve olacaktır.Önemli olan bu değişime hazır olabilmektir.

Bakalım 21 Aralık 2012 ve takibeden 2013-14 te bizi neler bekliyor.Hep birlikte göreceğiz.

kaynak: http://bluebox.bbs.tr/niburunun-ilk-etkileri-neler/

Reklam

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s