Önce dalgali denizlerde boğulma tehlikesi yaşayan insan en iyi sağ kurtulma başarısı yakalar

Bu yüzden, yeni can kurtarma işine başlayanlar için “Dünya’yı nasıl kurtarırız” başlıklı bir makale gözden geçirelim. 

Dünya çapında bir çok Can kurtaran uzman kurtarıcı fikirleri taşıyor!

Kurtarici bireyler kim olabilir?

Bir gözden geçirelim:

Güneş Sisteminde Dünya adı verilen küçük gezegen döngüsüne devam ederken içinde bir çok varlıklar yaşamanı sürdürmekte.

Dünya gezegeni bu varlıklara yaşam sağladığını canlılar minetarlığı dolayi kurtarma işi onların işi olarak algılamakta.

Evrende ve Dünya üzerinde yaşama devam eden canlılar arasında kendilerini farklı gören daha güçlü, daha akıllı, daha gelişmiş canlılar diğer canlılardan kendilerini daha şanslı ve Kurtarma işi onlara düşer mantığıile bir çok senyaryolar yaratılır ve canlı çevresini nasıl kurtarılır senaryolar günlük hayatında geliştirirler. Kurtarma İşi onları için sıradan vazife olarak gördükleri için Kurtarma Anı Kurtarıcı seçer! Örn.Güneş sistemi Mavi Güzel Dünya gezegenimizde Kurtarma ve ya nasıl kurtulma şanslarını bile hesaplarlar. Kurtarma İşi nasıl çalışır? Kurtarma işi spontani ve Ani olması Kurtulan nasıl kurtulur bir çok fikirler geliştirler…

Dünya üzerinde eski çağalardan beri bir çok Devletler kurulmuş. Bu Devletler halka güç venir ve Halk Yetkililerini seçer. Seçilen en çok güven almış olur ve öne çıkarak ve Kurtarıcı seçilir. Kurtarıcı Görevi gereği çok senaryolar geliştirir ve ilk Halkı nasıl Kurtarır plan yapar sunar ve Kurtarıcı olarak seçilir. Kurtarıcı çeşitli oalsılıklar üzerinde planlar geliştirir. Kurtarıcı elinde olduğu Kurtarma Planlarına göre ayrıntılar geliştirir. Ve Kurtarma işine başlar.

Kurtarma işi Günlük yaşam içinde her an spontani gelişen tehlike ve ya dalgın olma anı bekler. Hayat devam ederken Bazı kurtarıcı Adayları nasıl kurtarma işi olmasını düşünür ve anlaşılır dilde kurtarma planını açıklar. Erişilebilir dilde çevresinde yakınlarına ve olası kurtarma olaylarında Kurtarıcı ilan edecek seçmenlerine sesli düşüncelerinizi öne sürer. İtraz ve ya anlaşılmayan düşüncelerini gözden geçirme moda girilir.

Şimdi bizim Kendimiz düşüncelerimizi sırasıile sesle açıklamaya çalışışalım. 

Biz Kurtarıcı olabilirmiğiz ?

İlk akla gelen Dünya Ekonomi Politikaları bir bakalım:

Dünya üzerinde Sosyoloji Siyasi Ekonomi Strateji ve diğer Bilimimleri bir çok ülkede değişik Devlet Yönetme geliştirilmiş durumda.

Örn. Biz Yapmaya planladiğımız Kapsamlı, geniş Reformlara var olması ve bu Programı nasıl uygulandığı bir gözden geçirelim başlamanın tam zamanı .

Kaynak:   https://ogbors.livejournal.com…

Yapacağmız ilk İş :

  1. Beğinimizi Algı Siğnal sistemi açalım
  2. Yaşadığımız çevreye gözden geçirelim.
  3. Kısa  özet

“Beyni çalıştırmanın zamanı geldi!” komutu sonrası

Tehlike nerede başlığı altında bir düşünme beğinin algılama kapısını açma ile soğuk kanlı moda geçelim! 

İlk İş :

Siyah beyaz düşünmeye alışalım! Özel deha gücümüzü arka plandan çıkartmalıyiz !

Herhangi olay, nedenleri devre dışı bırakalım!

Tek çözüm bizde oduğunu büşünelim!

Bir olay kişi veya başka bir nedenle olduğunu hiç düşünmeden çözüm ve kurtulma yönetmi ilk akla geleni uygulayalım.

Yaşadığımız ortam Sokak Köy Şehir Bölge Devlet büyük ölçekli reformlar yapmaya hazır değilse, aşırı durumlarda kendini bununla sınırlamanın mümkün olduğunu bir yeni Sayfa üzerine yazdığnızı var sayalım.

Nepotizm, akraba kayırma veya adam kayırma, öznel ve adil olmayan şekilde yapılan ayrımcılık. Nepotizm kavramının Latince’de “Nepot” sözcüğünden geldiği, İngilizcede ise “Nephew” olduğu değişik çalışmalarda ifade edilmiştir. Nepotizm, kamu örgütlerinde ve iş örgütlerinde karşılaşılan önemli sorunlar arasındadır.

Bir “mikro Nepotizm” şeklinde maksimum minimum; yani, belirli yasaları değiştirmeye başlamak – veya onları tamamen kaldırmak yeterlidir.

Tepeye çıktığını varsayalım İlk İşiniz “Orta sınıf” temsilcileriyle – yani “Nepmen” ile işbirliği yapmaya hazır değilsiniz. Bu durunda Başarı yakalamanız çok mumkün olamadığını farkaedebilirsiniz. Size Akıl vereni sizi yanıltığını ve kısa süre içinde içinizde kendinize – Onun canı cehenneme diyerek kapı kapatabilirsisiniz! Devamında Başarı peşine gitmeniz yeterli! TAMAM.

Hayat akışında karşınızda insanların ellerin haraketlerine bakma bırakmalığız . Çevrenizde İnsanların yaptığı işe odaklama ve işi bitirme başarısı onemli olamalı!

Örn.Bir gözünüzü kapatın. Çevrenize bakın. İki Gözden kaçan detay nerede?  

Açgözlülüğünüzü, çevikliğinizi ve olayları hızlı kavrayış alışkanlığını bırakmama karar alın ve reflekslerinizi ölçün. 

İnsanların mümkün olan her şekilde hayatta kalmasına izin verin kendinizi takdir edin! Size bağlı yardımcılarınızı takdir etmeyi unutmayin!

Ve nihayet, şimdi, yetkililerin hiçbir şeyi daha iyiye doğru değiştirmeyecekleri varsayımına dayanarak gözden geçirelim. 

Ve büyük olasılıkla böyle değişebilir! Çünkü şimdiye kadar herhangi bir değişiklik meydana geldiyse, o değişiklik sadece bozulma-boğulma yönünde. Örneğin yukarıdaki yazıların ilkinde NEP ve eski yönetim düzen tarafları hakında bahsediliyordu. Ancak meselenin gerçeği, bu tür bir reformun yeni Gelişim düzene göre ayarlanmalı ve gerçekleştirilmelidir!

Yeni düzen var olan sistemi sadece “Zıt yöne” ve “Eksi işaretleriyle” devam etmesi durumda nereye götürür toplumu tek Sihirbaz bilir. Dunya sadece Egemenin Muhafızlarının katılımıyla kendi “Sistemi Yenilikler karşıtı olması ve ya taraf olması– yeterli olması durumu nasıl değiştirir? Yeni Avrupa ve Amerika Sosyal sistem ve düzen,var olan sistem içine oturma durumda ne olur? Bilen var mı yok! Zaten Eski Avrupa ve ya Amerika sistemi kendi ömrünü doldurdu! Japon modeli Atom Bomba ile gelme durumda felaket ve Dünya komple yok olma riski…

Çin Sistemi özel girişimi sayesinde doğdu, girişimcileri ezdiğinde ve gerçek işi ortadan kaldırdığında bu oyun değil, Bürokrasi himayesi altında doğdu gelişti ve ömrünü doldurma üzeri. Yeni Dünya kakınma planı ne olmalı? Ekonomi Sosyal Gelişim nasıl takib etmeli Bugün bu soruların cevabı var fakat gizli ve ya yok Allah ne verdiise o olur ile ilerliyor Dünya olasılığı ön planda. Dünya Liderleri Yetkililer kendileri). Ve tabii ki şimdi, Lenin-Troçki ya da Stalin-Kalinin zamanlarından bahsetmiyorum. Hayır – bu sadece bizim dönemimizle ilgili.

Ne de olsa, ilk makalenin yayınlanmasından sonra birisine göründüğü kadar aptalca saf bir hayalperest değilim. Her şeyi mükemmel bir şekilde anlıyorum ve yanılsamalara sahip değilim. Dünya vatandaşı olarak görevim, durumu açıkça ve alenen açıklamak ve bir çıkış yolu önermekti. Yaptım. Bununla birlikte, böyle bir temyizin sonuçları hakkında hiçbir şekilde aldatılmamıştır.

Şimdi de devlet ve iktidarı kendi haline bırakalım. Onlardan yeterince bahsettik. Peki, mevcut durumda, iktidara sahip olmayan ve ülkeyi terk etmemiş sıradan insanlar – devletin daha iyisi için hiçbir jest olmaması şartıyla ne yapmalı? ..Eh, parası olmayan ve kendi kendine hayatta kalmakla meşgul olanlar hakkında, zaten söyledim (yazdım) ve sadece tekrar edebilirim: beşinci noktalarına eşit olarak oturmalılar, çırpınmamalı, boşuna belaya girmemeli, bela isteme, kaplanı bıyıklarından çekme. Vatandaşları yaşatmaya devam edin – bu artık sizin için en önemli şey. Kendinizi olabildiğince kurtarın – ve ailelerinizi, akrabalarınızı ve arkadaşlarınızı kurtarın.

İyilik yapmaya çalışmayın – bu iki ucu keskin bir kılıçtır. Politika rüzgarlı ve tamamen güvenilmez bir kadındır. Parti çizgisi çok güçlü bir şekilde salınım ve kıvrılma eğilimindedir. Ondan sonra sadık dönüşler yapmaya çalışırken, bir gün keskin bir dönüşe uymama riskiyle karşı karşıya kalırsınız – bunun ardından gelen tüm sonuçlarla. HERHANGİ bir politikacı için HEPİNİZ olduğunu unutmayın – tamamen sıfır, harcanabilir bir malzeme. Seni asla hatırlamayacaklar uğruna çıkarlarını ve kendini feda etmek aptalca.

Kahraman olmayın – size en ufak bir fayda sağlamaz, ancak çok fazla zarar verebilir. Ve sadece size değil, çevrenizdekilere de. Aşırı zorunluluktan kaynaklanmayan, bazı çok iyi nedenlerle kahramanlığa aptallık denir. Sizin için en büyük kahramanlık, çocuklarınızı güvenle büyütmek, ayağa kaldırmak, onları her türlü riskten maksimum düzeyde koruyarak hayata az çok güvenilir bir başlangıç ​​yapmaktır. Sıradan insanların siyasetle ilgilenmemesi gerektiğinden bahsetmiyorum. Beni böyle yanlış anlama. Dünya’da, siyasetle hiç ilgilenmiyorsanız, siyaset sizinle ilgilenebilir. Bu nedenle, olayları izlemek sadece mümkün değil, aynı zamanda gerekli, hatta gerekli. Ancak politikacılara güvenmemeli ve hiçbir durumda ikame edilmemelidir. Size bir örnek vereyim: 1920’lerin ve 30’ların başında, Sovyetler Birliği’nde sözde “kolektivizasyon” gerçekleştirildi – en çalışkan köylülerin ve en çalışkan köylülerin topyekûn soygununun eşlik ettiği köylülüğün kitlesel imhası idi. Tüm soylu ve çalışkan tedbirli ailelerini harap olmuş topraklara sürgün ettiler.

Bütün bunlar bir günde, bir ayda, bir yılda olmadı. “Mülksüzleştirme” süreci bölgeler arasında çok eşitsiz bir şekilde ilerledi. Bazıları daha erken başladı, bazıları daha sonra. Ve yaklaşan kolektivizasyonla ilgili tartışmalar, bunun için çağrılar, belirleyici olayların başlamasından yaklaşık iki yıl önce Sovyet gazetelerinde yayınlanmaya başladı. Gazeteleri dikkatlice okuyan ve başlarını sallayan çok zeki ve okuryazar insanlar, mülklerini satmayı ve sakince yerli köylerini kimsenin bilmediği yerlere terk etmeyi başardılar (bunun için ülkenin diğer tarafına kaçmak gerekli değildi – bu komşu bölgeye veya en azından komşu ilçeye veya en yakın büyük şehre taşınmak için yeterliydi). Ve siyasetle hiç ilgilenmeyenler saldırıya uğradı. O yüzden siyasete girmeyin, siyasetle İLGİLENMEYİN gibi birbirinden tamamen farklı kavramları karıştırmayın. En hafif tabirle bu aynı şey değil. Politikaya tırmanın, kendinizi yerde tanıtın, yetkililere kalem alın – hiçbir durumda yapmamalısınız. Ve siyasetle ilgilenmek, olayları dikkatlice izlemek ve doğru sonuçları çıkarmak gerekli ve hatta gereklidir.

Yukarıdakilerin tümü, bir kural olarak, imkanları kısıtlı olan ve etraflarında meydana gelen olayları bir şekilde etkileme fırsatından yoksun olan nüfusun ana kitleleri için geçerlidir. Bununla birlikte, iktidarla ilgili olmayan oldukça ciddi bir nüfus tabakası vardır, ancak aynı zamanda vatandaşların çoğunluğuyla karıştırılmamalıdır. Sanki ortadalar – ve bu nedenle onlara “orta sınıf” demek uygun. Bunlar yetenekli, girişimci, zeki, az çok kendine güvenen, kendi gücüne, beyinlerine ve ellerine güvenmeye alışmış insanlardır. Oligarklar değil, elbette, yetkililer değil, istihbarat görevlileri değil. Ama yüzü olmayan gri bir kalabalık değil. Bu tür insanlar, kendi işlerini yürütme deneyiminin yanı sıra belirli tasarruflara sahiptir. Kendilerine yeterince güveniyorlar, kendilerine saygı duyuyorlar, az ya da çok sağlam bir şekilde ayakları üzerinde duruyorlar ve meydana gelen olaylara iyi bakıyorlar. Bu tabakanın bir kısmı ülkeyi terk etti – ve bu, bu tür insanları gitmeye zorlayarak kendi yumurtalarını kesmesini anlamayan devlet için çok ciddi bir kayıp. Ama bu arada – şimdi devletten bahsetmiyoruz. Bununla birlikte, “orta sınıf” temsilcilerinin önemli bir kısmı (en azından şimdilik) Dünya’da kalmaktadır. Ve bunlar genellikle ruhsal olarak en güçlü insanlardır. Dünya ayrılanlara, size en iyi dileklerimi sunuyorum. Ama geri kalanına gelince, benim şahsi görüşüm, yetkililerin desteğine güvenmeden, hatta tam tersinden her türlü müdahale ve hileyi bekleyerek en elverişsiz koşullarda greve hazırlanmaları gerekir. “Orta sınıf”, bu insanları denemelere karşı az çok dirençli kılan bir şeye sahiptir: para ve beyin. Muhteşem sermayeler değil, yine de yaşamanıza izin veren ve var olmayan miktarlar.

Ancak para ve beyin ancak çalıştıklarında işe yarar. Uyuyan büyük bir beyin için çok az kullanım vardır. Ve para, yalnızca harcanır ve yeni para üretmek için kullanılmazsa, en katı ekonomide bile er ya da geç tükenme eğilimindedir. Özellikle enflasyonun ivme kazandığı ve hiçbir zaman gerçekten güvenilir bir bankacılık ve finans sisteminin olmadığı bir ülkede. Bu, “orta sınıf” temsilcilerinin paralarının ve beyinlerinin çalışması gerektiği anlamına gelir – aksi takdirde yoksullaşma ve nüfusun ana kitlesiyle birleşme riski taşıyan bu “sınıf”ın varlığı adına. Evet mevcut şartlarda çok ama çok zor. Ama imkansız demiyorum. Sadece “orta sınıftan” insanlar, kendi refahlarının belirli “formüllerini” hatırlamalılar – bu vatandaşlar bunlara bağlı kalarak ayakta kalabilecekler.

Bu tür iki formül vardır:

1) Yetkililer ekonomik politikalarında açık ve net bir değişiklik gösterene kadar, temsilcilerinin (hatta en kıdemlilerinin) şahsında devletle herhangi bir ilişki kurmayın. Bir zamanlar devletle iletişim kurma aptallığına sahip olan “orta sınıf” temsilcileri, Soçi’deki Olimpiyat tesislerinin, St. Petersburg’daki Gazprom Arena stadyumunun (popüler olarak Baklan Arena olarak adlandırılır inşası sırasında sözleşmelerde ciddi kayıplar yaşadı, kozmodrom ” Vostochny” Amur bölgesinde ve sadece orada değil. İnsanlara BÖYLE projelerin uygulanmasında ucuz bir dolandırıcılık olmayacak gibi görünüyordu.

Sözleşmelerin imzalandığı bu tür cilalı katı yetkililerin, kollektif çiftlik pazarında ilkel dolandırıcılar olamayacağını. Ama ne yazık ki, Rusya her zaman Rusya’dır. Bir Rus yetkilisi her zaman bir Rus yetkilisidir.

Bu nedenle, yetkililer iyileşmeye başladıklarını ve az ya da çok yeterli hale geldiklerini tapu ile kanıtlamadıkça, devlet belirli jestlerle insanları bununla başa çıkmanın mümkün olduğuna ikna etmedikçe, kendini onun kollarına atması kabul edilemez; katılımıyla iş yapmak zehirlidir. Bu, yetkililere düşmanca bazı eylemler çağrısında bulunduğum anlamına gelmiyor. Kimseyi hiçbir şeye çağırmam, sadece kişisel düşüncelerimi paylaşırım. Devlete kötü bir şey yapmaya gerek yok. Onunla hiçbir şey yapmamalısın. Güç başka bir gezegende yaşar – bırakın orada daha fazla yaşasın, bayrak onun elinde. Gezegeninden günahkar dünyamıza indiğinde, o zaman başka bir konu.

2) “Sıradan insanlar”da ciddi destek aramaya çalışmayın. Ne yazık ki, Rusya Federasyonu’nda bu olmadan asla özellikle müreffeh olmayan kitleler şimdi daha da yoksullaştı – ve bu süreç ivme kazanıyor. Bu nedenle, fiyat ve kalite arasında seçim yapmak gerektiğinde, nüfus çoğunlukla fiyatı seçer. Bundan ve her yerde satılan ve aslında hiçbir şeyi filtrelemeyen hurma yağı ve kuruş su filtrelerinin yaygın kullanımından… Örnekler uzun ve sert verilebilir, ama onları benim kadar iyi biliyorsunuz. İtibarına değer veren ve kaliteli mallar üreten insanlar, genel nüfusla ciddi bir iş yapmayı umamazlar. Ve itibarlarına değer vermeyen ve her türlü ucuz çöpü üreten insanlar – bu artık “orta sınıf” değil. Burada, elbette, soru kendiliğinden ortaya çıkıyor: Bu durumda “orta sınıf” temsilcileri ne yapmalı? Cevap veriyorum: Kendi ortamlarında destek aramaları gerekiyor. Yani, bir süre için kendi türlerinin dünyasına çekilmek gerekiyor. Ve bu “dünya” o kadar küçük değil. Kelimenin tam anlamıyla devlet içinde devlettir.

Herhangi bir karşılaştırmanın topal (bazen çok güçlü) olduğunu anlıyorum, ama yine de size bir örnek vermeme izin verin: Sovyetler Birliği’nin geniş topraklarının Alman birlikleri tarafından işgal edildiği ve bu işgalin yıllarca sürdüğü İkinci Dünya Savaşı sırasında. katı yasalar, nakit para, yetkililerden yardım, sosyal yardımlar yoktu; kendini işgal altında bulan nüfus en ilkel bir şekilde hayatta kaldı – sahip olduğu her şeyi, el işçiliğiyle ürettiklerini, sebze bahçelerinde yetiştirdiklerini ihraç edip en yakın pazarlara getirdi. Ve insanlar bir şekilde, birbirleriyle en gerekli olanın değiş tokuşunu kurdular – genellikle tamamen koşullu banknotlar kullanarak, (hala bir şekilde elde edilmesi gereken) işgal markalarından yarı yasaklı Sovyet rublelerine ve çok eski zamanlardan mucizevi bir şekilde hayatta kalan altın paralara kadar.

Yavaş yavaş, her şey daha iyi oldu ve (neredeyse sıfırdan) öyle bir düzene girdi ki, Sovyet birlikleri bu topraklara döndüğünde, Sovyet hükümeti daha fazlasını kurmayı başarana kadar bazı bölgelerde özel ticaret uzun süre durdurulmadı. veya daha az tolere edilebilir arz.

Şimdi, ne derse desin, durum hala o kadar umutsuz değil. Ancak prensip aynı kalır: belirli bir çevrenin insanları, bir tür mucize ve başkasının iyiliğini ummadan, birbirleriyle ortak bir dil bulması gerekir. “Orta sınıf” temsilcilerinden birinin, mağaza raflarından kaybolan bazı iyi peynir çeşitlerini yemeye alıştığını varsayalım (bu, hazırlıksız, lütfen temel öneme sahip olmayan ayrıntılarda kusur bulmayın). 

Bu, bir kişinin en sevdiği yiyecek olmadan öleceği anlamına gelmez – ancak zaman zaman kesinlikle satın almayı reddetmez. Aynı zamanda, birkaç kilo peynir uğruna kimsenin şartlı Finlandiya’ya vize almakla uğraşmayacağı açıktır.

Başka bir kişi belirli bir tür viski içmeye alışmıştır. Üçüncüsü ise Mercedes’inden parçalar istiyor. Ve şimdi bir yere gitmeye ve her şeyden biraz getirmeye hazır biri var – eğer uygun emirler varsa. Kimine peynir, kimine viski, kimine göre yedek parça, kimine göre başka bir şey… Buna göre, emredildi – bu, bu, üçüncü, dördüncü …

O gider – ve getirir. “Paralel bağlantılar” bu şekilde oluşur – küçük şeylerden başlayarak, neredeyse önemsiz şeylerden. Gelecekte, bu bağlar güçleniyor ve mini işletme ivme kazanıyor ve “mini” ön eki olmadan yavaş yavaş gerçek bir işletme haline geliyor.

Elbette zaman zaman arızalar oluyor. Birileri sahtekar çıkıyor, birileri devlet kurumlarıyla iletişime geçecek kadar aptal (çabuk zengin olma ümidiyle), birileri diğer bazı söveleri kırbaçlıyor…

Ama dürüst olmayan ya da özellikle saf bireyler, yavaş yavaş işsiz ve çevre dışı ortamlar “yıkanmış”. Modern Rusya’nın koşullarına uyarlanmış gerçek bir işletmenin oluşumu (daha doğrusu teorik olarak olabilir) budur.

Ciddi işlerin yalnızca gıda ürünleri veya yedek parça temini ile sınırlı olmayacağı açıktır.Örneğin, en ciddi mal türlerinden biri Majesteleri Bilgisidir. Bilgiye sahip olan, her şeyin sahibidir. Ya da neredeyse herkes.

Şimdi bazı veritabanlarının yasadışı olarak boşaltılması gibi şeylerden bahsetmiyorum. Açıkça yasadışı veya onursuz (yasal olsa bile) hiçbir şey burada genellikle söz konusu değildir. Tamamen faydalı bilgiler hakkında konuşun.

Örneğin, farklı şehirlerden (bölgelerden) “orta sınıf”ın iki-üç-dört-on temsilcisinin gelecekte ortak iş yapmak için birbirini bulması, bağlantılar bulması gerekiyor. Burada, arabuluculuğu için elbette makul bir ücret alacak olan bir aracı onlara yardım edebilir. 

Bu tür bir arabuluculuğun kimseye en ufak bir zararı yoktur, sadece faydası vardır. Her şey yasal, herkes mutlu. Tabii ki, şimdi bana sadece reklamcılığa yatırım yapmam gerektiğini söyleyecekler. Bununla birlikte, meselenin gerçeği, her türlü çöpün ısrarla reklamı yapıldığında, Rusya’da çok fazla vicdansız reklam var. Sonuç olarak, reklama çok az dikkat edilir. Bu nedenle itibarı yüksek kişilerin arabuluculuğu çok ciddidir, çok değerlidir.

Örneğin, belirli bir kişi, hangi çiftliklerde antibiyotik ve diğer çöplerle doldurulmamış tavuk eti satın alabileceğinizi bilmek istiyor. Ve burada, elbette, hizmetleri için belirli bir ücret alan, ancak kendi itibarına değer veren ve müşterilere gerçekten doğru bilgiler veren bağımsız bir uzmana başvurmak oldukça mümkündür…

“Orta sınıf”, fiyat ve kalite arasında kaliteyi seçen nüfusun “tabakası”dır, çünkü bunu karşılayabilir. İlke olarak, zaman içinde, bazı siyasi felaketlerde bile, en azından Rusya’yı bataklıktan çıkaracak motor haline gelebilecek olan “orta sınıf”tır. Tabii biraz da şansla… Ancak mesele en saf haliyle sadece ekonomiyle sınırlı kalmayacak. 

Genel olarak ekonomi, ilk bakışta ticaretle hiçbir ilgisi olmayan siyasetten ve diğer yaşam alanlarından tamamen bağımsız olarak var olamaz. 

Ama sadece ilk bakışta saf, tamamen yüzeysel bir bakış. Örneğin, tıp ekonomi ile yakından ilgilidir. “Sağlık hiçbir parayla satın alınamaz” diye bir söz olmasına rağmen – aslında bu doğru olmaktan çok uzak. Ne yazık ki, ama ilaç her zaman ödendi – Sovyet rejimi dahil (başka bir şey, tüm Sovyet vatandaşlarının bunu anlamadığı). İyi ilaç iyi paraya mal olur. Ama parasız – her şey çok üzücü. Tıp sadece bir iş değildir.

 Bu çok büyük bir iş. Ne yazık ki, çoğu zaman dürüst olmayan, alaycı, hatta bir eğlence . Doping skandallarını, covid destanını veya cinsiyet değiştirme ameliyatını hatırlamak yeterli. Bu nedenle, tıpta, makul fiyatlarla gerçekten yüksek kaliteli hizmetler sunma konusunda akut bir sorun var. Özellikle, psikolojik yardım, haklı olarak, birçok insanın düşündüğünden çok daha fazlasına ihtiyaç duyduğu tıbbi bakıma atfedilebilir.

Ama bir dahaki sefere bu konu hakkında konuşacağız. Bu arada, boğulan insanların kurtuluşunun genellikle boğulanların kendilerinin endişesi (ellerin işi) olduğu gerçeği üzerinde duralım. Ve eğer devlet, herhangi bir nedenle, kayalara doğru koşan bir geminin rotasını değiştiremez veya değiştirmek istemezse, o zaman görünüşe göre bu geminin yolcuları kurtuluşu düşünmelidir.  Emeklerini birleştirirlerse bir şeyler elde edebilirler ve başarılı olabilirler.Ve Rusya Federasyonu nüfusunun en yetenekli tabakası “orta sınıf” olduğundan (yani, beyinleri ve parası olan, yalnızca kendi güçlerine güvenmeye alışmış, kendine saygılı ve sadaka beklemeyen insanlar). devlet), daha sonra bu yayında esas olarak onlara döndüm.

Beni güldürdü. NEP emu, orta sınıf, ekonomik özgürlük verir. Güç uyur ve esaretin nasıl geri döneceğini görür, Avluda 21. yüzyıldır ve kralın üzerine atlarlar.

loksostarlarBugün 09:08

Zhizhi kurtuluşunda =) Sadece bir Zhizhi enjeksiyonundan sonra “Gerçek Rus” olarak kabul edilebilirsiniz Bu zor ve kolay olmayan zamanda, Vova Amca’nın ruloları etrafında toplanmalısınız.

ValeryBugün 10:27

\\\kurtuluşu, yetkililerin ellerindedir. \\\ \\\Hükümetin hiçbir şeyi daha iyiye doğru değiştirmeyeceği varsayımına dayanarak.\\\ Yazar GÜÇ kelimesinin anlamını bilmiyor ve doğal olarak yanılıyor, bir taşı işaret ederek, çağırıyor. o ekmek. Güç nedir, burada bir açıklama var. “Orta sınıf”, kaliteyi fiyat ile kalite arasında seçen nüfusun “tabakası”dır,\\\ Orta kulak, göz ve kalça olmadığı gibi, orta sınıf da yoktur ve hiçbir zaman da olmamıştır. \\\Yeni Ekonomik Politika (NEP) biçiminde kapsamlı, büyük ölçekli reformlara başlamanın zamanı geldi:\\\ Yazarın planları, yeryüzündeki uygarlığın gelişimi ile örtüşmemektedir. Yani bu cennetten tek bir şey çıkmayacak. İnsanlar rahme, yani cansız ete dönüşürler ve ne yerde ne de cennette ete ihtiyaç yoktur. Bu, önceki uygarlıkların yeryüzünden silinmiş arkeolojik buluntularıyla kanıtlanmıştır. (İşaya 60:12) “Çünkü Sana hizmet etmek istemeyen halklar ve krallıklar yok olacak ve bu tür uluslar tamamen yok edilecek.” Ve canavara hizmet eden ve kötülük yapan Slavlar, yollarını düzeltmezlerse, sonra bir sonraki aşama başlar – KAN İLE ARITMA (zaten başlamıştır). 

Halklar buna SAVAŞ – DEVRİM diyor. Umarım insanların hızlanan ölümünün nedenini ve BÜYÜK KAN DÖKÜLMESİNİ önleme ihtiyacını anlamışsınızdır. Tarihe bakalım. Sonraki her savaşta kurbanların sayısı arttı.

Kaynak:   https://ogbors.livejournal.com…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s