“Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik”

Hepimiz nereye gidiyoruz? Dünya Kalkınma Stratejisini Durdurmak istiyor

Modern Tarihin sonu gözükiyor.Uygarlığın “Modern” Dünya projesi “Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik” kendilğinden ateşi sönüyor. Burjuazi Bayrağı altında Son model Burjuva eski devriminin o enerjisine sahip değil. Üstelik insanlık, gezegenin kaynaklarını emen bir biyokütleye dönüşüyor ve ufuktaki beklenti nedir? Kemirilmiş bir gezegen ve yok olan kaynaklar için sürekli artan bir hayatta kalma mücadelesi mi? Eğer halklar bunu henüz düşünmüyorlarsa, yaygın tüketimin bir gün sona ermesi gerektiğinin farkında değillerse ve bu sadece on yıllarsa, o zaman dünya seçkinleri bunu uzun zamandır düşünüyor ve belirli adımlar atıyor.

Adımlardan bahsetmeden önce, “Modern”in kendini tükettiğini ve kısıtlandığını söyleyen bazı veriler verelim. “Modern”in en önde gelen temsilcisi, onun avangardı Amerika Birleşik Devletleri’dir ve ne?
Dünya gelişimi durduğunu ve ya geri döndüğünü birilerin isteği ile ve ya kendiliğinden durdu! Bilgisayarı bulduk telefonu bilgisayar ayarlarına getridik ve kimse artık bilim ve arıştırma kitap yazma ve ya Doğa Uzay TIP Işık atom kalmadı gittiler.Çok uzaklara ve gitmelerini hepimiz istedik.

Araştırma hem bilimsel hem de teknolojik ilerlemenin ve insanın gelişimini durdurmak istediler ve engellendiklerini hepimiz görüyoruz ve elimizden ne gelir diye bile düşünmeden olayları izliyor ve kabulleniyoruz. Yeter ki mobil telefonumuzda Sosyal medya çalışması kafi…
Bilim ve İnsan Gelişimi ve İlerleme durduğunu hangi işaretlerle görebiliriz?
Eskiden Bu böyle idi ve bu tam olarak böyle gelişmesi gerektiğini, ve tüm Hayat akışına ve herkese ulaşabilir bir gelişme göremiyoruz! Çünkü Hayat doğru akışı olduğunu teşhis edemiyoruz! Sorunun çözümünün görmiyoruz!
Doğa işaretlerini anlamiyoruz. Mobil telefon bu bilgi göstermiyor sade Sosyal ağaların ne kadar önemli olduğunu tarif etmekte. Eskiden insanlar mobil telefon ile sosyal ağarla oturaidi bugun bilgi hangi sevyede olurdu?
Bilen ve ya araştıran yok!
Sosyoloji Psikoloji konusu ve bilim dalı olmalı idi!
Bugun yarın yeni nesil sade Sosyal ağalarla yaşayacak ve belki tarım yok olacak hayvancılık yok olacak sade robotlar ağalarda kendi aralarında yazışacak duruma gelecekler…
Peki İnsan gelecekte yaşam ortam bulacak mı?
Yok olma ihtimaller olabilir.
Her şeyden önce, felsefe ve filozof bilim düşünenler ve ya siyaset bilimcileri belki sosyoloji bilimi bu konulara artık el atmalı!
Sosyoloji bilim araştırmacı Fukuyama’nın “Tarihin Sonu ve Son İnsan” kitabına dikkat edilmelidir.
Fukuyama’nın süper seçkin bir bilim insanı olduğu söylenemez, ancak kitabı şaşırtıcı derecede büyük bir tirajla yayınlandı ve tüm Dünyada tanıtıldı.
Faşistler dövüldüğü ve liberaller komünistleri yendiği için fikri oldukça basit, o zaman burada tarihin sonu geldi, Modern projeye karşı çıkacak hiçbir şey yok…

Modern Tarihin sonu gözükiyor.Uygarlığın “Modern” projesi “Özgürlük, Eşitlik ve Kardeşlik” kendilğinden ateşi sönüyor. Burjuazi Bayrağı altında Son model Burjuva eski devriminin o enerjisine sahip değil.
Üstelik insanlık, gezegenin kaynaklarını emen bir biyokütleye dönüşüyor ve ufuktaki beklenti nedir? Kemirilmiş bir gezegen ve yok olan kaynaklar için sürekli artan bir hayatta kalma mücadelesi mi?

Eğer halklar bunu henüz düşünmüyorlarsa, yaygın tüketimin bir gün sona ermesi gerektiğinin farkında değillerse ve bu sadece on yıllarsa, o zaman dünya seçkinleri bunu uzun zamandır düşünüyor ve belirli adımlar atıyor.
Adımlardan bahsetmeden önce, “Modern”in kendini tükettiğini ve kısıtlandığını söyleyen bazı veriler verelim.

“Modern”in en önde gelen temsilcisi, onun avangardı Amerika Birleşik Devletleri’dir ve ne yapabildi ne gelişti?

ABD’nin borcu büyüyor. Çeşitli tahminlere göre, Amerika Birleşik Devletleri dünya GSYİH’sının %18 ila %24’ünü üretiyor ve %28 ila %36’sını tüketiyor.
Minimum %4’lük bir boşluk alırsak, bu 2 trilyonluk bir borç birikimidir. yılda dolar…
Bugün borç 20 trilyon civarında. dolar. 2010 yılında, Fed başkanı Ben Bernanke, ABD borcunu artırmanın kabul edilemez olduğunu, çünkü sadece geri ödemenin imkansız olmadığını, aynı zamanda hizmet vermenin de imkansız olduğunu söyledi.
Bunlar “Modern” liderinin göstergeleridir. Katılıyorum, bu sonsuza kadar devam edemez.
Çin’i ele alalım, çeşitli uzmanların hesaplamalarına göre, 2017’de kilit göstergeler açısından ABD’yi geride bırakacak. ABD lider kalmak için her şeyi yapıyor.
Bir dönem devletler birinci sırada kalabilmek için türevlerle oynuyordu. Finans balonu, reel finans hacmini neredeyse 80 kat aştı.
Bu, 2008’de küresel bir krize yol açtı.
Şimdi ABD’nin önde kalması için iki yol kaldı, ya “Modern”in kurallarına uyarak 4-5. sıraya inmek, ya da başka kurallar getirmek ve bu kurallar iki yönde icat edildi. ; tarihin dönüşü yönünde – “karşı modern” ve “Modern” – “postmodern” değer ve ilkelerinin reddedilmesi yönünde.
Çok kısaca söyleyelim: Modern Tezatı “karşı modern”, örneğin IŞİD biçiminde militan İslam’ın yardımıyla arkaik olana bir dönüş.

“Postmodern”, tüm kavramların ve değerlerin tamamen bulanıklaşması, bir kişinin yaşayabileceği ve yaratabileceği manevi ve yüksek olan her şeyin tamamen anlamsızlığı ve bir kişinin dünya görüşünün ilkel bir varoluş düzeyine fizyolojik düzeye indirilmesidir – içgüdüler modern hayata karşı organize edilen örnek. Toplumu Modern hayatta uzaklaştırması gereken örnek toplum yaşam tarzı!
Doğru bir örnek ve böyle bir yaşam tarzından hoşlanmayan genç toplum çıkabilir ve tezatlarla dinlerden uzaklaştırma bir Reklam olabilir.
Gelecekte yaşam Mobil telefon sosyal ağalar ve ya dindar eski çağlara dönüş mi öenriyor Üst Beğin?
Bilemiyoruz!

Üçüncu Tercih her birey kendi kararına bırakılmış!

Her iki durumda da insanlığın gelişimi durur.
Böylece “karşı modern”i kendi amaçları için kullanan ABD ile liderliği sürdürme görevi yerine getirilmiş oluyor.
Ayrıca Dünya seçkinleri “postmodernite” sayesinde hedeflerine ulaşıyor.
Bu iki yönün çeşitli kombinasyonlarda kullanılması insanlığın gelişimini engellemektedir.
“Postmodern” ve “karşı modern” birlikte çalışır. “Postmodern” ulus-devletleri içeriden yok eder, vatandaşların kimliğini yok ederek, atomizasyonu gerçekleşir; cinsel yozlaşma, çocuk adaleti ile aile kurumunun yıkılması, devletin manevi bağlarının hiçbir şeye dönüşmemesi ve diğer çeşitli insanlıktan çıkarma teknolojileri kullanılmaktadır. Devletler, renkli devrimler, terör saldırıları veya mülteci akını gibi küçük iç veya dış etkilerin etkisi altında zayıflar ve dağılır.
IŞİD biçimindeki “karşı modern” için, zayıflamış devletler aynı zamanda kolay paradır.
Ayrıca, devletler parçalanmış ve zayıf olduğunda, dünya seçkinlerinin onlarla istediğini yapabilirsiniz.
Devletler, renkli devrimler, terör saldırıları veya mülteci akını gibi küçük iç veya dış etkilerin etkisi altında zayıflar ve dağılır. IŞİD biçimindeki “karşı modern” için, zayıflamış devletler aynı zamanda kolay paradır.
Ayrıca, devletler parçalanmış ve zayıf olduğunda, dünya seçkinlerinin onlarla istediğini yapabilirsiniz. Devletler, renkli devrimler, terör saldırıları veya mülteci akını gibi küçük iç veya dış etkilerin etkisi altında zayıflar ve dağılır. IŞİD biçimindeki “karşı modern” için, zayıflamış devletler aynı zamanda kolay paradır.
Ayrıca, devletler parçalanmış ve zayıf olduğunda, dünya seçkinlerinin onlarla istediğini yapabilirsiniz.
En ilginç şey, “postmodernite” virüsünün ABD’nin kendisini keskinleştirmesidir. Amerika Birleşik Devletleri, tüm dünyayı kontrollü bir kaosa sürüklemeye yardımcı olduktan sonra, “postmodernite”nin etkisiyle kendi kendine çökecek ve böyle devletlerin olmayacağı ve dünya seçkinlerinin topu tamamen yöneteceği bir dönem gelecek.

Tabii ki, bu, küresel kalkınmayı durdurma eğiliminin çok kısa ve özlü bir açıklamasıdır, ancak asıl şey, düşünmeye bir dürtü vermektir. “Postmodern”, çok yavaş hareket eden ve birkaç yıl içinde insanların Dünya görüşlerini yok eden, neredeyse algılanamayan bir virüstür. Bu, soğuk suya konan ve onu ısıtmaya başlayan bir kurbağa ile karşılaştırılabilir ve sıcaklık farkını hissetmeden aşırı ısınmadan ölür. Ama biz kurbağa değiliz ve bilincimiz var, ancak açılmadı ve çoğu insan “kaynadığımızı” hissetmiyor.
Hepimizin uyanması, tarihsel zaman aralığındaki gerçeklere bakması ve sonunda hepimizin sürüklendiği bu feci yönü fark etmesi gerekiyor. Sürecin nesnel bir şekilde anlaşılması ve mevcut haliyle reddedilmesi, başka hedef belirleme, direniş yolları ve problem çözme sağlayacaktır.

2018 yılında Trump, Dünya seçkinleri toplantısında Dünya gelişimini durdurmanın yeni bir aşaması başlayacağını bildirdi. Kontrollü kaos kavramı ve gelişim durma terminal gelebileceğini tahmin yürüttü.
Bazı akıllı ülkeler Trump oyununu benimsemedi ve engelledi.
Bu engelemelr sonucu farklı bir taktik seçmişler gözükiyor.
Her adım mr Trump göre çok mantıklı!
Trump tüm Dünya ticarette yapılarını yıkıyor – Dünya uygarlığı ticaretin ilerlemenin motoru olduğunu herkes biliyor.
Bu yüzden tüm Dünya ekonomide bir düşüş beklemeli.
Fakat genel bir düşüşle birlikte Trump, ABD’yi ayakta tutmaya ve doğru olanı yapmaya çalışıyor, İnsanlığın geçmiş yaşam modelinde yaşam tarzı ahmaklarımızın aksine Dünya Düşününen Elit – Küresel sistem trenine atladıkları için mutlular!
Fakat bu tren yokuş aşağı gidiyor.
Gelecekte 2020 Gelişmeyi durdurma stratejisi aynı kalır ve tren yokuş aşağa deli gömleği giymiş tren gibi gider.
Ancak Küresel olmayan taraf Halk çıkarları takib eden taraf taktik adımlar ile tamamen oyunu farklı sahaya çekebilir.
Küresel Yöneticilere yeni doktrini acil uygulama istemeleri durumda örn.hız açısından en etkili olanı bilinmeyen bir noktadan Nükleer bir savaşa tırmanabilen bir sıcak savaş organize edebilirler!
Ancak herkesin anladığı gibi, Nükleer bir savaşta kazanan olmayacak ve bu nedenle Koronovirüs pandemisi gibi diğer çözümler ortaya atmış oldular.

Gündem yarattılar – ve tuttu! Dünya döngüsü dırdu kapılar kapandı ticaret durdu bankalar durdu üretim yattı!
Küresel bilginler Ne kadar hızlı ve etkili çalıştığını kabul edin.
Ülkelerin sınırları kapalı ve küreselleşme süreci bakır – altın yerine bakır bir havza ile kaplanıyor.
Küreselleşmenin kısıtlanmasıyla eninde sonunda kim kazanacak, elbette, en büyük tüketici pazarına sahip bir ülke olarak ve kendi kendine izolasyon koşullarında lider ABD-USA!

USA Yine de Dünya lideri olmaya devam edecek! Bu durumda Çin kaybettiğini anladı Vuhan uçan fareleri ile göl yedi ve USA kesinlikle yol verecek ve gelecekte USA önune Yarasa GATE ile suçlu Çin USA arkasına takılarak yola devam edecek.
Devletler. İnsanlığın hareketsiz olduğu ve mevcut pandeminin sonunda her şeyin yavaş yavaş devam etmeye başlayacağını umut ettiler.
Devam Yollu açıktı, bu yüzden insanlık şunu anlayana kadar eski salgın tekrarlanacak korkutma artacak ve evlere kapatmalar daha uzun süreler uygulanacak. Üretim kapalı ticaret kapalı tarım yasak…
Bu arada, kulağa ne kadar tuhaf gelse de Dünya için küreselleşmenin azaltılması ithal ikamesi için güçlü bir itici güç sağlayacaktır ve eğer yerel dinamikler bunu yapmazsa, o zaman kesinlikle bunu yapabilecek başka bir halk içgüdü tarafından üretim çoğalma açlığa karşı bir adım yapılabilinecek.
Para Dolar olmasada tarım ve hayvancılıkta dolar euro kullanımına gerek kalmayavak. Her ülke parasını basacak ve açlığın önüne gecebilecek

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s