Nibiru Yıldız “Tanrıları” yaşamı hakkında ne biliyoruz? Yasalar, Miras Tanrı Hakkları ve İnsan yaşam alanı

Nibiru Yıldız “Tanrıları” yaşamı hakkında ne biliyoruz? Yasalar, Miras Tanrı Hakkları ve İnsan yaşam alanı

Antik Çağ Yaşam hakında bir çok kaynak değişik taş heykel ve Anıtsal kolon üzeri Prefabrik makas ile Tanrı evler Fil kadar Büyük insan kafaları ve değişik mara içlerinde bulunan izler İnsan hangi çağlarda ne düşündüğünü göerebiliyoruz.
Tabi benzer eserler gördükten sonra Darwin düşündüğü Maymun kökeni olması bizleri ikna olma yolunda uzaklaştıriyor.
Benzer fikirler Antik Yunanlılar eserlerinde ve daha sonra Katolik İtalya Roma eserleri izledikten sonra bizler Maymun ataları olan bir toplum olmadığımızı daha farklı yollardan Dünya üzerine geldiğimizi ve önceden de İnsan olduğumuzu düşünceler yol açmakta. Benzer Düşünce İngiliz bilim adamları Dünya üzerinde kalıntıları çıkartım Britanya Kralığına yer altı cevher ve ya eski toplumlar bırktıkları altın ve tarihi kalıntıları çullayim Kralyet muzesine göndermişler ve İnsan Maymun olduğunu senelerdir ortaya kanıtları ile gezip altın ve yazılar toplayip İnglitere taşımaktalar.
Örn. Mısır piramitleri maymun insan nasıl inşa etmiş bir türlü ortaya koyamadılar. Tabi piramitlerden çıkan eserler London ve Dünyanın bir çok muzelelerinde Maymun İnsan eseri olarak sergilemekteler.
Tabi İngiliz Bilim adamların dışında Normal bilim adamları bazı kanıtlar bulunca ortalık değişik konulara örn. Roket ile Gökten gelen Anunakiler ve sonra Firavun mertebesine kadar çıkma yolu görebiliriz.

Bu teorilerden biri : Sümerler zamanında, insan benzer iki ayağa üzerinde durabilen ve yurüyüp koşabilen varlıklara DIN GIR adını verdiler. Zamanla ateşli roketlerden gelen İnsanlara tanrı demeye başladılar. Görüldüğü gibi yer üzerinde insanlar kendileride iki ayak üzerinde yürümeye biliyorlarmış – maymun yolundan gelmediği anlaşılıyor…

kaynak : https://kokler-ve-kanatlar.webnode.fr/products/nibiru-gezegeni-ve-goksel-varl%C4%B1k-annunaki%27ler-/
İlki 19’cu yüzyıl kuzey Irakta bulunan çivi yazım özelliği olan yazıtların çevrisi yapıldıktan sonra Sümerlerle ilgi bilgiler edinmeye başlanmıştı. 20’ci yüzyılda ise bulunan yazıtların tamamı okunmuş lakin bildiğimiz dinsel ve tarihsel tabuları ters yüz edebileceği kuşkusuyla o dönem kısmi olarak bilgiye sansür uygulanmıştı. Çağımız araştırmacı bilim insanları Sümerler ile ilgili edindikleri bilgilerden bu uygarlığın seviye olarak zannettiğimizden daha ileri olduklarını ve bu uygarlık insanlarının köklerinin daha derinlerde olduğunu artık rahatça söyleyebiliyorlar.
Bu ileri seviyeli uygarlık ile ilgili bazı araştırmacı bilim adamları biraz daha ileriye giderek bilim kurgusal anlatımlarla değişik düşüncelerini ortaya atmışlardı.
Bu araştırmacılar inançların yeryüzünde ilk oluştuğu tarihte, Sümerlerin yazıyı, sanatı, hukuku, tarımı, gök bilimini mezopotamya ya getirdikleri dönemde inanç önderleri olan Annunaki’lerin bu dönemlerde dünyanın dörtbir yanına yayıldıklarını iddia ediyorlar.
1922 Azerbaycan Bakü doğumlu, 2010’da vefat eden Rus asıllı Abd’li arkeolog Zecharia Sitchin ise Sümerlerin ileri uygarlık buluşlarını yapmadan önce insanlardan daha üst düzeyde olan varlıkların uzaydan dünya ya geldiklerini, bunların isimlerininde Annunaki’ler olduğu iddiasında bulunmuştu.
Bu kuramı onaylayan Abd Tulan üniversitesinde felsefe profesörü olan Michael Zimmerman, Annunaki’leri kast ederek ; “Eğer güneş sistemimize bizden önce ve bizden daha ileri düzeyde varlıkların geldiklerini göz önünde bulundurur isek, tarihi algılarımızı ve nereden geldiğimizi tekrar yeniden düşünmemiz gerekir ” diyor !!!
Sitchin gibi araştırmacılar delil olarak 4500 yıllık silindir damgalarda göksel valık olduklarına inandığım Enlil, Ninlil, Enki ile ilgili damgalara kazınmış resimleri ve anlatılan doğa üstü öyküleri gösteriyorlar.

Devamını oku: https://kokler-ve-kanatlar.webnode.fr/products/nibiru-gezegeni-ve-goksel-varl%C4%B1k-annunaki%27ler-/

https://antikyalanlar.blogspot.com/2018/01/tabletlerdeki-gercek-nibiru-nibiru-her.html
Sümerlerin 12. gezegeni Efsanesi: Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Nibiru
Nibiru Hakkındaki Önceki Akademik Çalışmalar
Çivi yazılı astronomi metinleri hakkında bolca materyal olmakla birlikte, Nibiru özelinde ki çalışmalar nadir miktardadır. Nibiru hakkındaki son ingilizce çalışma 1961 yılında bir dergi makalesinde yer aldı. Büyük Sümer araştırmacısı Benno Landsberger tarafından yazılmıştı, kendisi Sümero – Akad sözcük listeleri editörüdür. (Zecharia Sitchin’in Sumero-Akkad sözlüğünü kötüye kullanımı ile ilgili olarak web sitemde onu referans gösterdim.) Bir önceki yazı (1936) Almanca dilinde idi ve konu doğrudan ele alınmıştı benzer şekilde son olarak 1990 da Almanca makalede ele alındığı gibi. Bu yazıların hepsi, Nibiru’dan astronomik bir cisim olarak bahseden çivi yazılı tabletlerin bilinmesinden sonra yazılmıştır ve bu nedenle yazarlar ilgili tüm metinlere erişmiştir. Diğer eserler Nibiru’ya değinmiş (kaynaklar ve dipnotlar için aşağıya bakınız), ancak laf arasında bahsetmişlerdir , onların odaklandıkları şey genel Babil astronomisi olmuştur.

Bu makalede okuduğunuz şey, sentez yapmak için yapılan bir girişimdir ve tabletlerdeki Nibiru’nun ne olduğunu anlamaya yönelik tüm referansları içermektedir…
https://antikyalanlar.blogspot.com/2018/02/tabletlerdeki-gercek-nibiru-nibiru-her.html
Tabletlerdeki Gerçek Nibiru : Nibiru Her Yıl Geri Dönüyor (Özet)
Zecharia Sitchin in Nibiru hakkındaki iddialarına cevap olmak üzere antik diller uzmanı Dr. Michael Heiser tarafından yazılmış bir makalenin özetidir.
Sümerlerin 12. gezegeni Efsanesi:
Çivi Yazılı Kaynaklara Göre Nibiru
Michael S. Heiser
Ph.D., Hebrew Bible and Ancient Semitic Languages
University of Wisconsin-Madison
Zecharia Sitchin in teorisinin kalbinde Nibiru gezegeni vardır. Nibiru eğer Sitchin in anladığı şekilde değilse teorisi de büyük ölçüde çökecektir. Bunun için çivi yazılı tabletlere bakmamız gerekecek. Tabletlerde bulunan, Nibiru hakkındaki ifadeleri 4 bölümde inceleyeceğiz:
1. Nibiru Hakkındaki Akademik Çalışmalara Genel Bakış
Çivi yazılı metinler hakkında yapılmış bolca akademik çalışma olsa da, doğrudan Nibiruya yönelik olanlar pek azdır.
Nibiru hakkındaki son ingilizce çalışma 1961 yılında büyük Sümer araştırmacısı Prof. Dr. Benno Landsberger tarafından yazılmış olan bir makaledir.

1936 ve 1990 yılında yazılmış iki Almanca makalede mevcuttur.

Neyse ki Chicago Asur Sözlüğü (CAD) editörlerinin çalışmaları ile “Nibiru” sözcüğünün ve söz konusu sözcüğün ilgili formlarının, mevcut olduğu tüm yerler tespit edilmiş ve derlenmiştir.

 1. Çiziyazılı Metinlerde Ne Sıklıkta ve Nerelerde Nibiru Kelimesi Ortaya Çıkıyor? Kelimenin Anlamı Nedir ve Kelimenin Herhangi Bir Kullanımında Astronomik Bağlam Var mıdır?

(Chicago Asur Sözlüğü )CAD üzerinde yapacağınız kısa bir araştırma ile sözcüğün çeşitli anlamları olduğunu görebilirsiniz. Sözcüğün kullanımlarının çoğunda astronomik cisimler kastedilmiyor. Astronomik bağlam dışında kalanlar “geçiş” veya bir çeşit “geçiş işareti” veya “geçiş noktası” olma fikri ile ilgilidir. Aşağıda, Sözcüğün astronomik olmayan anlamlarına kısa bir bakış yapılmıştır, Müteakiben özel anlamları ve astronmik referanslar içeren anlamları incelenmiştir.

Bir Sümero Akad metininde coğrafi bir isim, bir köy, “Ne-bar-ti-Ash-shur” adındadır. yani “Asshur un geçiş noktası”

Bir başkası, Elamlar için söylendi ” ina ID Abani ni-bi-ru u-cha-du-u” (“(“Abani Nehri’nin köprüsünü(karşıya geçiş yeri) keserek yol kesen”)

Bir diğer metin su üzerinde feribotçuluk yapan bir teknecinin ücreti ile ilgilidir, yolcuların ödeme şekline dikkat çeker: “shiqil kaspum sha ne-bi-ri-tim” (“geçiş ücretleri için gümüş ”

Bir akadça metinde askeri bir düşman olan aramilere atıfta bulunur:” A-ra-mu nakirma bab ni-bi-ri sha GN itsbat” (“Aramiler meydan okudu ve nehrin sığ yerinin girişinde pozisyon aldılar.[Geçit, Geçiş noktası]”).

Nibiru kelime grubunun kelime kökü ve onun formlarının “geçiş” ile ilgili bir anlamı olduğu açıktır.

 1. Antik Mezopotamya Astronomisine Yönelik Bilgimizin Çiziyazılı Kaynakları Nelerdir?

  Nibiru’dan bahseden en eski metinler MÖ 1800 e dayanmaktadır. Sümerler daha eski bir medeniyet ve asıl Sümer Kayıtlarında Nibiru’dan bahsedilmiyor. Sumerian yıldız isimleriyle dolu astronomik tabletlerimiz var fakat görüldüğü kadarıyla Sümerler 5 ten fazla gezegenden bahsetmiyor. Sümerlerin Güneş ve Ay’ıda gezegen kabul ettikleri iddiasını doğru kabul etsek bile en fazla 7 gezegenden bahsediyor Sümerler. (Bir çok yerde Akad-Babil dönemine ait metinlerde Sümer metinleri olarak adlandırılıyor. Bu yüzden bir karışıklık var fakat asıl Sümer metinleri Nibiru’dan astronomik bir cisim olarak bahsetmiyor.)

Nibirudan astronomik bir cisim olarak bahseden başlıca antik metinler şunlardır:
Enuma Elish, Enuma Anu Enlil, Three Stars Each (diğer adıyla Astrolabe) , Mul.Apın

Bu metinlerde Babil astronmisinin gözlem kayıtları yer almaktadır.(Enuma Elish hariç) Gün ışığının süresi, Ayın görünürlük süresi, Belli başlı yıldızların Heliakal doğuşları vb. konular işlenmiştir.

 1. Bu Kaynaklar Nibiru Hakkında Bize Ne Anlatıyorlar?
  Öncelikle şu açıklamayı yapmak faydalı olacaktır ki Nibiru, tabletlerde yerine göre bir tanrı , yerine göre bir yıldız, yerine göre de bir gezegen olarak anılıyor.
  Bunun önemli bir sebebi şudur ki Sümer-Mezopotamya inanışında tanrılar ve yıldızlar arasında ilişki kurulmuştur.
  Mesela Enlil ve Ea büyük tanrılar kabul edilir ve ayrı ayrı yıldızları vardır. Enlil in yıldızı, Marduk un yıldızı, Ea nın yıldızı gibi. Nibiru’ya birden fazla anlam yüklenmesi Nibiru hakkındaki kafa karışıklığının nedenlerinden olsa gerektir. Yukarıda belirtildiği gibi Nibiru hakkındaki en eski metinler MÖ 1800 ‘lere dayanıyor. Yani Sümerler tarafından değil Sümer inancını benimsediği söylenen Babilliler tarafından yazılmışlardır. Bu metinlerin 4 ü birden aynı zaman periyodunda yazılmamıştır. Öyle sanıyorumki Nibiru hakkında farklı şeyler söylemelerini mümkün kılan şeyde budur. Aşağıda konuyu özetleyen bir tablo mevcuttur. Eğer İngilizceniz varsa inceleyiniz. Tablonun altında ise farklı tabletlerden bazı örnekler kısaca açıklanmıştır.


  kaynak : https://thebigtrip.ru/chto-my-znaem-o-zhiznibogov-s-nibiru-zak/

  Nibiru “Tanrıların” yaşamı hakkında ne biliyoruz: yasalar, miras hakkı

Nibiru’da var olan birkaç nesil İlahi hükümdarlar anlatan cennetteki krallık hakkında bir şiir görülmüş ve o kadar…
Hitit Chronicle, Sümer kaynaklarından aktarılmıştır. Ve Sümerler bütün bunları Tanrıların kendi sözlerinden kaydettiler.
Ateşli füzelerin en adilleri.
Bu arada, Yunanlılar onlara tanrı demeye başladılar. Sümerler zamanında, insanlar onlara DIN GIR adını verdiler – Sadece ateşli roketlerden.
Böylece, uzak gezegen Nibiru’da uygarlık Dünya üzerine başarıyla gelişti.
Hükümdarlar ve Lordlar vardı – İngilizleri tarif eder gibi olmuş makale.
Demek İnilizler Anunaki ve bizler deneyi ve basit Anunnakiler olmuş oluyoruz.
Anunakiler ve ya İngilizler Zengin bilgiye ve güce sahiptiler olarak bize dayatılmış oluyorlar.

Dünya üzerinde tüm ateş olan yerlerde Anunakiler ve ya İngilizler Güç mücadelesi veriyorlar anlamı taşiyor olabilir kendi kurdukları düzeni yayıgınlaştıriyorlar. Adı Koloni oluyor olabilir.
Anunakiler Açgözlülük ve ahlaksızlık onlara yabancı değildi. Entrikalar, entrikalar, saray oyunları ve hatta bazen cinayetler, Kesişim Gezegeni’nin tüm yöneticilerine ve krallarına eşlik etti.
Her şeyin merkezinde, ilk bakışta biraz garip olan miras hakkı vardı: Bir üvey kız kardeşin ilk doğanları tahtın tüm haklarına sahipti. Bu nedenle, cinsin genetik saflığı, Tanrıların dünyasında büyük önem taşıyordu.

Devam edecek:
Uzaylı Dünyalı Anunaki

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s