İnsan Açılımı

Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan İnsan, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor.
Peki, İnsan ne demek?

İnsan anlamı ne?
İşte, İnsan kelimesin anlamı!
Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen İnsan kelimesininim ne demek olduğu asırlardır bir çok araştırılma yapılmıştır.
Peki, İnsan anlamı ne? İnsan açılımı nasıl tarif edilir?
kaynak: https://www.haberler.com/insan-ne-demek-insan-anlami-ne-14247748-haberi/

İNSAN NE DEMEK?
İnsan: Arapça kökenli Tanım : İnsan
1. isim Toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, düşünme ve konuşma yeteneği olan, evreni bütün olarak kavrayabilen, bulguları sonucunda değiştirebilen ve biçimlendirebilen canlı.
2. isim Âdemoğlu, âdem evladı: “O yaşta insan hiç düşünmeden sadece yaşamaya bakar.” – Haldun Taner
3. sıfat, mecaz Huy ve ahlak yönünden üstün nitelikli (kimse)
Sizce sözde “Normal İnsanın” nasıl biri olduğunu düşünüyorsunuz?
Örn.Kişisel nitelikleri, İnsanlarla olan ilişkilerine yaklaşımı, yaşama yaklaşımı mı…
Hangi kriter Normal İnsanı tam tarif eder?
Normal, zihinsel olarak sağlıklıdır, toplumdaki hayata kendini uyarlanmıştır ve Adapte edilmiş düşünene İnsan!
İslamda Açılımı:
https://www.islamveihsan.com/insan-suresi-18-ayet-meali-arapca-yazilisi-anlami-ve-tefsiri.html
İnsan Suresi 18. Ayet Meali, Arapça Yazılışı, Anlamı ve Tefsiri
Tarih: 18 Ekim 2021 Kuran Meali ve Tefsiri
İnsan Suresi 18. ayeti ne anlatıyor? İnsan Suresi 18. ayetinin meali, Arapçası, anlamı ve tefsiri…
İnsan Suresi 18. Ayetinin Arapçası:
عَيْنًا ف۪يهَا تُسَمّٰى سَلْسَب۪يلًا

İnsan Suresi 18. Ayetinin Meali (Anlamı):
Bu kadehler, ismine Selsebîl denilen bir pınardan doldurulur.

İnsan Suresi 18. Ayetinin Tefsiri:
Allah Teâlâ, önce anlatılanlara ilâveten has kulları için hazırladığı nimetleri saymaya şöyle devam ediyor:
›İtina ile işlenmiş ve döşenmiş koltuklar üzerine oturup yaslanırlar.
Cennette güneşin sıcağı gibi aşırı sıcak görmeyecekleri gibi, aşırı derecede soğuk da görmezler.
Çünkü cennet kendine has bir nurla aydınlanacak ve orada mü’mine sıkıntı verecek hiçbir şey olmayacaktır.
Onları cennet ağaçlarının gölgeleri bürür, meyveleri onlara doğru eğildikçe eğilir.

Öyle ki ayakta olan da, oturan da, yatan da onları kolaylıkla alabilir.
Uzaklıkları veya dikenli oluşları sebebiyle elleri geri boş dönmez.
›Cennetliklerin önlerinde parlak gümüş kaplarla yemekler, berrak billûr testilerle içecek dolaştırılır.
Kadehlerine istedikleri kadar içecek konulup kendilerine ikram edilir. (bk. Zuhruf 43/71)
›Onlara gümüş billûr kadehlerle, içine zencefîl karıştırılmış bir içecekten doldurulup ikram edilir.
Zencefîl, güzel kokusuyla içeceğe lezzet veren çok hoş bir baharattır. Buradan anlaşıldığına göre, cennet ehline içirilen içeceğe yukarıda geçtiği gibi kâh kâfûr, kâh zencefîl karıştırılmaktadır. Yahut bu içecek, kâh kâfûr pınarından, kâh zencefîl pınarından doldurulmaktadır. Kâfûr serinlik, zencefîl ise sıcaklık verir. Cennetliklerin her iki zevki de tatmaları istenir. Zencefil karışımlı olan ve müslümana sadece neş’e üstüne neş’e veren bu içecek de tükenmeyecek kadar çoktur. Çünkü onun kaynağı Selsebîl denilen bir pınardır. Selsebîl, içilmesi gayet lezzetli, tatlı, boğazdan çok rahat geçen bir içecektir.

›Altın ve gümüş kaplara konmuş leziz yemekleri, gümüşten yapılmış billûr kadehlerdeki nefis şarapları dolaştıranlar, etrafa saçılmış inci daneleri kadar güzel, parlak, ihtiyarlamaz, tazelikleri bozulmaz, ölümsüz civanlardır.
Saçılmış inci daneleri, ışıkları birbirine değdiği için güzel ve parlak bir görünüm verir. Bu sebeple o gençler etrafa dağılmış incilere benzetilmişlerdir. Bunların ışığı çevreye vurmakta ve hizmet için dolaşmaktadırlar. Bu manzarayı görenler, bunun gerçekten büyük bir nimet, muazzam bir servet, ihtişam ve devlet olduğunu anlarlar.
›Cennetlikler altlık olarak سُنْدُسٌ (sündüs) denen ince ipekten, üstlük olarak da اِسْتَبْرَقٌ (istebrak) denilen kalın ipekten elbiseler giyerler. Bu elbiselerin renkleri yeşildir. Parıl parıl parlayan bu giysilere ilaveten bileklerine gümüş bilezikler takarlar. (bk. Kehf 18/30-31)
›Rableri onlara tertemiz bir içecek içirir.
Bu içecek hem temizdir, hem temizleyicidir. Onda dünya içeceklerinde bulunan lekelerden eser yoktur. Onu içtiklerinde cennetliklerde de hiçbir leke ve keder bırakmaz. Çünkü شَرَابًا طَهُورًا (şerâben tahûren) diye isimlendirilen bu içecek daha önce sözü edilen biri kâfur katkılı, diğeri zencefil katkılı iki çeşit içeceğin ikisinden de üstün ve doğrudan doğruya âlemlerin Rabbi tarafından içirilen, içine hiçbir katkı katılmamış, saf ve tertemiz bir içecektir. Bunu içenlerde Hakk’ın cemâline kavuşma neşesi doğar. Rivayete göre cennetliklere yiyecek ve içecekler verilir. En sonunda da tertemiz bir içecek sunulur ki, bununla kalpleri ve bütün içleri tertemiz olur; dışlarından misk kokusu gibi bir ter halinde taşar.
Yine rivayete göre bu, cennet kapısında bir kaynaktır ki her kim ondan içerse yüce Allah onun kalbinde kin, hile ve hasetten veya içinde kirden lekeden eser bırakmaz, hepsini çekip çıkarır. (Fahreddin er-Râzî, Mefâtîhu’l-gayb, XXX, 225) Nitekim bu mânaya işaret etmek üzere: “Biz onların kalplerinde kin ve nefret adına ne varsa hepsini söküp atarız. Dost ve kardeş olarak tahtlar üzerinde karşılıklı otururlar” (Hicr 15/47) buyrulur. Bundan maksadın sırf ruhanî olan bir içecek olup, insanı Allah’ın dışında her şeyden uzaklaştıran ilâhî bir tecelli olduğu da söylenmiştir.
Hikâye olunduğuna göre, Bâyezid-i Bistâmî’ye bu âyeti sormuşlar. Şöyle demiş: “Allah onlara tertemiz bir içecek sundu. Onlardan kendi zatından başka her şeyin sevgisini temizledi.” Sonra da şöyle demiş: “Yüce Allah’ın ikram edeceği bir içecek vardır ki, onu kullarının en faziletlileri için saklamıştır. Bu içeceği onlara doğrudan doğruya kendisi içirir. İçtiler mi coşarlar, coştular mı uçarlar, uçtular mı ererler, erdiler mi ayrılmazlar. Onlar “Gücü her şeye yeten ve hükmü her şeye geçen Hükümdar’ın huzurunda, hoşnut olacakları çok şerefli bir hak ve dürüstlük meclisindedirler” (Kamer 54/55) sırrına ermişlerdir. (bk. Elmalılı, Hak Dini, VII, 5510-5511)
Nihâyetinde Allah Teâlâ onlara hitap ederek, eriştikleri bu nimetlerin dünyada yaptıkları güzel amellerin karşılığı olduğunu, çünkü o amellerinin kabule şayan görüldüğünü haber verir. Bunun melekler tarafından söylenmesi de mümkündür. (bk. Hâkka 69/24; Ra‘d 13/23-24; Zümer 39/73)
Şimdi de Resûlullah (s.a.s.)’e hitap edilerek, onun muazzez şahsında tüm inananlara bu güzel ve ebedi nimetlere ulaşmanın yolu beyân buyrulur:
1. Onu önemli, önemli, gerekli olduğunu düşündüğünüz tüm makalelerden açıklayın.
2. Normal bir insan mutlu mu? Neden?
3. Bu niteliklerden hangisine gerçekten sahip olmak istersiniz?
4. Sahip olduğunuz niteliklerin hangisinin en değerli olduğunu düşünüyorsunuz?
Muhtemelen, her birimiz hayatında en az bir kez bu soruyu sorduk.
Neden diğerlerinden çok fazla öne çıkmama konusunda endişeli bir arzumuz var?

“Bazen yakınınzdan nefret ettiğimi hissediyorum. Bu normal mi?!”; “İki kişi bir aile ilave iki çocuk olması gerektiğine inanıyoruz ve benim için artık aile tamalndı sınır çizildi. Belki bir yerde bir sorun var? ”; bazı aileler 5 -ve fazla çocukları var…ve kendimize sorduğımız soruya “bize ne oldu“- cevap bulamiyoruz! Kalabalıktan korkmaya başlayabiliriz, hatta toplu taşıma araça binmemeye çalışıyoruz kalabalığa katılıyoruz kafamızda sorular açıliyor”?
“Normal hayat birden toplum içine katılıyoruz! O noktada Özel hayatınız topluma katılıyor demek ki özel ve toplum sınırı çok ince bir nokta ve o nokta siz kontrol edemiyorsunuz! Olamaz diyebiliriz fakat Bu Hayat devam ediyor ve sizi dışlayabilir dışlandığınızda hayat rölünüz değişiyor ve siz akıntıya kapılamk sorunda kaliyorsunuz!”…
Bu konuyu ele alır almaz, her türlü insanın endişeleri hakkında söylenenleri istemeden içimde ki ben ile dinlemeye başladım.
Birçoğumuzun diğerleri gibi olmadığımız, tepkileri veya çevre ile uyumsuz davranışlarıyla öne çıktığımız konusunda ne kadar endişe duyduğmuzu biliyorum. Bu bizi neden bu kadar ilgilendiriyor? Bu heyecan nereden geliyor: Ya herkes gibi değilsem? Aklımı mı kaybediyorum? Başkaları ne söylemek istediğimi, nasıl hissettiğimi anlıyor mu?

NORM NEDİR?
Psikanalist Lola Komarova, “Bazen bu kaygı delirme korkusunu gizleyebilir” diyor. – Her insana aşinadır ve bebeklik döneminde hepimizin “delilik” deneyimini yaşadığı gerçeğiyle ilişkilidir – bir yön kaybı durumundan geçtik. Ve şimdi bilinçsizce dünya hakkındaki gerçek fikirlerimizi tekrar kaybetmekten korkuyoruz.”
Fakat zihinsel yaşamda normal ile anormal arasındaki çizgi nerededir? Daha sonraki eserlerinden birinde Freud, varlığına uzun süre inanmadığını yazdı. Ayrıca herkesin sadece kısmen normal olduğunu savundu. Psikanalist Marianne Ronvo, “Normallik yoktur” diye hemfikirdir. “Bugün normal bir insan normal bir nevrotiktir.”
Yani, genellikle kendisiyle aynı fikirde olmayan, ancak diğer insanlarla iletişim kurabilen ve kendine bakabilen, dürtülerini ve arzularını genel olarak kabul edilen çerçeve içinde tutabilen: kaygı, can sıkıntısı, sinirlilik, kıskançlık, kendine bakma. şüphe … Alışkanlıklarımız, ” hevesler “, tuhaflıklar – tüm bunlar deneyimimizin izleri, ruhumuzun özel işaretleridir.
Gerçek Dünyada yaşıyoruz – halüsinasyonlar Dünyasında olan akıl hastalarının aksine biz şanslı gibiyiz!
“Ve hayat her zaman kolay değil – ama bu da sorun değil! – psikanalist devam ediyor. – Öte yandan, her birimiz diğerlerinden, yani soyut “istatistiksel normdan” biraz farklıyız. Mutlak, yüzde yüz normallik ilke olarak elde edilemez – bu bir yanılsamadır.”
“Mutlu olmak için her şeye sahip olduğumu düşünüyorum. Ve kendimi kötü hissediyorum – bu normal değil!” Böyle bir şikayetle, bir psikoterapist ile istişareler genellikle başlar, diyor Marianna Ronvo: “Böyle bir durumda hemen açıklığa kavuşturuyorum: neden mutluluk için her şeye sahip olduğunuzdan eminsiniz? Seni böyle düşündüren tam olarak nedir?
Konuşma hemen anlamlı hale gelir. Ve yavaş yavaş aksanlar değişiyor: Meselenin “ben doğru insan olmadığım” değil, benim ve hayatımdaki bazı şeylerin bana uymadığı ve bunu değiştirmeye çalışabilirim olduğu ortaya çıktı.
Klinik psikolog Elena Sokolova şunları ekliyor: “Bu soru, bir kişinin hissettiği zihinsel sıkıntının bir işaretidir. Bu kendinize sormanız için bir neden: Nasıl yaşıyorum, hayattan ne istiyorum? Neyi başardım ve neyi uygulayamadım?
Aslında bu, dış yaşamın aksine – mekanik ve yansıtıcı olmayan – zihinsel yaşamın kendisinin doğum anıdır.
Bir kişi dış ve iç refah arasındaki farkı keşfeder – ve bu, kendini daha ince ve daha derinden anlamak ve değişmeye başlamak için iyi bir başlangıç noktasıdır.
Her birimizin sosyal hayata uyum sağlama, başkaları tarafından kabul görme gibi doğal bir ihtiyacı vardır. Ve belirli bir toplumda yaşadığımız kurallara uyum sağlayamazsak Hayatımızda değişiklik yapmak sorunda kalırız ve bu zordur.
Lola Komarova, “Neyin normal (doğru, iyi) olduğuna dair fikirlerimiz hayatın farklı evrelerinde değişir” diye hatırlatitıyor.
Örneğin, bir genç, ailesinde kabul edilen yaşam kurallarını reddederek ebeveynlerine isyan eder, çünkü diğer iletişim normlarının çalıştığı akran toplumu onun için daha önemli hale gelir. Daha sonra olgunlaşmış olmasına rağmen, onları yeni deneyiminin zirvesinden kabul etmek için tekrar aile geleneklerine dönebilir. ”
Çocukluğumuzdan itibaren, diğer insanları model alarak kendimizi inşa ederiz. Ama aynı zamanda bir dezavantajı var.
“Normal miyim?” sorusu başkalarına bağımlılığımızı ifade eder – ebeveynlere, akrabalara, sınıf arkadaşlarına, sınıf arkadaşlarına, meslektaşlarına … “Ait olduğumuz grubun etkisini hissediyoruz” diye devam ediyor Lola Komarova. “Normalliğimizle ilgili şüphelerimiz de bu grup tarafından dışlanma, reddedilme korkusunun bir tezahürüdür.”
Bir durum daha var: Ülkemizde neredeyse üç kuşak, bir vatandaşın ne olması ve ne düşünmesi gerektiğine dair tek bir fikir olduğunda Sovyet yönetimi altında yaşadı.
Elena Sokolova, “Artık bir gerginlikle de olsa ait olduğumuz Batı tipi modern bir toplumda, kültürel bir norm kavramı bulanık” diyor. – Bu anlamda belirgin kişilik özelliklerine sahip insanlar için kendi değerlerini takip etmek daha kolay hale geldi: örneğin, modern bir ucube geçmişte kolayca deli olarak yazılabilirdi.
Ancak öte yandan, şimdi çeşitli seçeneklerden bağımsız olarak seçim yapma ihtiyacıyla karşı karşıyayız. Ve çoğu buna hazır değil, onlar için özgür seçim ağır bir yük gibidir.”
“DİĞERLERİ GİBİ DEĞİLİM”
Maksim, 38 yaşında
“Çocukluğumdan beri, kendimle başkaları arasında bir fark olduğunu hissettim. Akranlarla ilişkilerin benim için neden bu kadar zor olduğunu anlamadım – onları endişelendiren şeyle ilgilenmiyordum. Diğer insanlarla iletişimimi kaybetmemeye çalışsam da kendimi yalnız hissettim.
Beni test eden ve “süper güçlerim” olduğunu söyleyen psikologlarla tanıştığımda – yani, diğerlerinden daha hızlı düşünüyorum, çok gelişmiş bir sezgim var, olan her şeyi daha güçlü deneyimliyorum, daha keskin hissediyorum ve bu nedenle kolayca acıtmak.
Bu, diğerlerinden daha akıllı, onlardan daha iyi veya genel olarak herhangi bir üstünlüğe sahip olduğum anlamına gelmez. Aksine okulda sorunlarım vardı, ders çalışmak için yeterli teşvikim yoktu. Tam IQ’mun ne olduğunu bile bilmiyorum, ilgilenmiyorum. Bugün ne istiyorum? Sadece kendini anlamak daha iyi. ”

???????????????????????????????????????????????

TREND OLMAK GÜNCEL KALMA ?
“Herkes gibi” olma arzusu bazen bizi “anormal”, mantıksız kurallara uymaya zorlar. Mimar Zhanna, çılgınca bir borca girdiğinden şikayet ediyor: oğlunun düğününü büyük ölçekte kutlaması gerekiyor. Önümüzdeki birkaç yıl içinde, bu parayı geri alabilmek için kendini her şeyden mahrum etmesi gerekecek.
Bunun delilik olduğunu kabul ediyor, ancak bir şeyi tekrarlamaya devam ediyor – “bu yüzden kabul ediliyor.” Kim o ve neden? Ne de olsa, bu girişimden vazgeçmiş olsaydı, arkadaşlarından ve akrabalarından hiçbiri onu kınamazdı.
Lola Komarova, “Bazen mantıksız olan norm haline gelir” diye onaylıyor. – Ve bunu takip etmek çok çaba gerektirir. İnsan sürekli olarak değerlendirildiği duygusuyla yaşar. Ve bu her zaman onun gerçek ortamı değildir – referans grubu hayal gücünün meyvesi olabilir. ”
Bazen “trendde olma” arzusu acı verici biçimler alır: sonsuz plastik cerrahi, anoreksiyaya yol açan diyetler …
Bu konuyu inceleyen Elena Sokolova şöyle diyor: “Moda standartlarına psikolojik bağımlılık sadece bedenle ilgili değil: aynı şekilde, bazı insanlar bir trend peşindeyken görüşlerini değiştiriyor. Böyle bir “rüzgar gülü” kolayca bir manipülasyon nesnesi haline gelebilir.
Moda, sanat veya kültürdeki güncel eğilimleri zevklerimiz ve “Ben”imizin özellikleriyle ilişkilendirirsek, bu, çevremizdeki dünyayla olan ilişkimizin farkındalığından bahseder. Ancak modelleri veya otoriteleri düşüncesizce takip eden kişi, “ben” in bütünlüğünü kaybeder veya “trend” olan ve çok bağımlı olduğu kişilerin lehine değiştirir.

KENDİNİZİ İFADE EDİN
Yine de bazılarımız normları takip etmenin daha fazla korunmak anlamına geldiğini düşünüyor. Sanki bir kez ve herkes için bizi hatalara karşı sigortalayabilirlermiş gibi. Ancak herkesin kendine özgü bir yolu vardır ve kendi kararlarımızı vermeden bu yoldan geçemeyiz.
Psikanalist Joyce McDougall, “normopatiyi” tanımlar – bir kişinin kendi iç kaosunu gizlediği normallik takıntısı. “Böyle bir insan çalışıyor, bir ailesi var, ama derinlerde tamamen düzensiz: süper ciddi, tamamen mizahtan, kendiliğindenlikten yoksun, karşı koyamayacağı bir dürtü tarafından ele geçirileceği korkusuyla duygularını ve dürtülerini bastırıyor. ”
Tabii ki, bu aşırı bir durum. Yine de, bireyselliğimizin hayali standartlara uymadığını keşfettiğimizde ne sıklıkla korkarız. Özellikle cinsel alan söz konusu olduğunda: ne de olsa fantezilerimize dayanıyor.
Psikanalizin bakış açısından, diğerlerinden “daha standart” olma arzusu yoktur.
Ama ya bir kişi acı çekerse? Marianne Ronvo, “Takıntılardan şikayet eden ve günde yüz kez ellerini yıkayan bir hastaya şunu söylemeyeceğim: bu normal değil” diyor Marianne Ronvo. – Şunu söyleyeceğim: bu durum senin için çok acı verici olmalı. Böyle bir nevrotik semptomu patoloji olarak kabul etmek bir hatadır. ”
Psikoterapi sürecinden sonra bile bazı semptomları kendimize “bırakabiliriz” – bunlar kişisel tarihimize dayanır ve sadece bizimle birlikte ortadan kalkarlar. Psikanalist, “İnsanlar kendilerini bulduklarında, en derin arzularını ifade etmeye cesaret ettiklerinde, konformist olmaktan çıkarlar” diye bitiriyor.
Kendimize daha fazla güvenmek için bazen “herkes gibi” görünmeye çalışırız. Ancak bireyselliğimizi göstermek, benzersizliğimizde yer almak bizim için daha az önemli değil.
kaynak .https://www.psychologies.ru/ar..

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s