Ezoterik Mason bilgileri – Brooke Meir


Ezoterik Mason bilgileri
Brooke Meir

Masonluğun nereden geldiğine dair birçok efsane var.
Bazıları Masonluğun Eski Mısır geleneği ve gizemleriile bugünlere taşıdılar ve bugünlere geldi!
Bazı tarihçiler Yunanistan’ın gizemleriyle, değerleri bugünlere görünmeyen güç eski tarihi kimi yerde saklamaya kimi yerde açıktan taşıdılar.
Kimilerine göre Kral Süleyman (Shlomo) Kudüs Süleyman kendi Tapınağı’nın inşatııyla Masonluğunu temeli atılmasını ilişkilendirir.
Elle tutulur bir kanıt bulunamadı fakat Tarihsel araştırmalar, ortaçağ Avrupa’sında modern Masonların öncüleri haline gelen localar ve atölyeler inşa etmenin varlığını ileri öne çıkan detaylar Mason geleneği çok eski yıllara dayandığı fikirleri üretmemize izin veriyor. Duvarcı locaların üyeleri Orta çağ Renosans döneminde Katedrallerin ve diğer Şehir saat kuleleri Merkez pazar alanları içinde Büyük yapıların inşasıyla uğraşıyorlardı. Bu Usta kişilere ve onların durumunda şahslara “Mason” denilirdi!
Mason kelime tam anlamıyla bir Duvarcı ustası anlamına geliyordu. Diğer inşaat meslekleri sıvacı boyacı çatıcı köprücü Mason ünvanı verilmezdi! Örn. Kilise Katedral içinde Kutsal melek ve ya avari Tevsir edilen Resam Duvarcı Sayılmazdı yani Mason Değildi! Belirtilen bir çok örnek sayabiliriz! Mason ünvanı alabilmeniz için Yapının Temelden sıra taş döşemekle uğraşan bir kişi tarifi anlaşılmakta idi. Genellikle “Duvarcı” kelimesine eklenen “Özgür” kelimesi, genellikle ortaçağ inşaatçılarının ülkelere ve şehirlere serbestçe seyahat etmelerine izin verildiği ve yerel yasalara çok fazla tabi olmadıkları anlamında yorumlanır.

İnşaat işleriyle uğraşan Usta Operasyonel Masonluk olarak görünüyordu.
17. yüzyılda, yerini bilimsel, etik ve manevi yönler geliştiren “spekülatif” Masonluk aldı.
O zamandan günümüze kadar saflarında birçok bilim adamı, parlak sanatçı, devlet reformlarının yapılmasına yardımcı olan politikacılar, girişimciler-iş sahibi patronlar vb. Mason ismi taşıma özeliği arttı.

Masonluk her zaman aydınlanmayı yaymak, toplumu ve Dünyayı iyileştirmek için çabalar harcadığı Dünyalı anlamı oluştu.

Ana Masonik ritüellerin, sembollerin ve yer işaretlerinin tam olarak ne zaman şekillendiğini gösteren kesin tarih bilinmemektedir.
Bu nedenle, bugün birçok Mason örgütü, İngiltere Büyük Locası’nın kuruluşunu ilan etmek için Londra’da halihazırda mevcut olan birkaç Mason locasının bir araya geldiği 1717’yi başlangıç noktası olarak alıyor.
1723’te, Anderson’ın, iş yürütme kurallarını ve kaideleri Masonik kardeşliğin dönüm noktası olarak adladrılır. Seçilen kaideler en üst nokta dayandığı ilkeleri içeren “Anayasalar Kitabı” ortaya çıktı.

Genellikle Masonluğa bir tanım vererek, çoğu yazar bunun “alegorilerde gizlenmiş ve sembollerle gösterilen ahlaki ve etik bir sistem” olduğunu söyler. Ve bu doğru, ama gerçek burada bitmiyor.
Belki de böyle bir tanım, yeni adanmış masona ya da hala Masonik kutsal alanın kapılarının arkasında kalanlara her şeyden önce öğrenilmesi gereken en önemli şeyi aktarır. Gerçek şu ki, masonluk çok çeşitli kaynaklardan birçok bilgiyi emmiştir.
Yüzyıllar boyunca Avrupa’da gelişen ve kökenlerinde antik çağın ezoterik öğretilerine sahip olan Batı’nın gizli felsefesinin varisi oldu.
Bu felsefenin üzerinde durduğu ana sütun Yahudi Kabala’dır.

Okültizmi inceleyenler ve derin anlamlarına girenler için, onu oluşturan tüm bölümlerin komplekslerinde yakından ilişkili olduğu anlaşılmaktadır. Kabala’nın yanı sıra Pisagor ve Neoplatoniklerin öğretilerini, astrolojiyi, simyayı ve teoriyi de içerir.
Ona Hermes Trismegist’in hikmeti dahildir, ki bu bize Antik Mısır’dan da uzanmaktadır.
Bütün bu bilgi, renkli yamalardan dikilmiş rengarenk bir gömlek gibi rastgele eklektik bir seçim değildir.
Aksine, onlar derin bir birlikteliğe sahipler ve içinde hiçbir şeyin rastlantısal olmadığı evrenin evrensel yasalarını yansıtıyorlar ve her şey, diğerleriyle olan ilişkileri aracılığıyla anlaşılmaktadır.

Bütün bu bilgelik zenginliği, özün birliği ile aşılanmış, aynı zamanda Masonik sembolizm ve ritüellerde de yer almaktadır.

Ne yazık ki, birçok Masonik yazar ve kuruluş yıllar boyunca sadece öğretilerinin dışsal ve sosyal anlamlarına odaklanmışlardır. Dünyada, her biri masonluğun belirli yönlerinde uzmanlaşan, çoğu zaman daha derinlere ulaşmayan birçok lodge ve tüzük vardır. Öğretinin daha yüzeysel katmanlarına odaklanmak, masonluğun ruhsal olarak fakirleşmesine ve bir çıkar kulübüne dönüşmesine ve hatta kendi üyelerinin bile gözünde önemini tamamen kaybetmesine neden olur. Bu çerçevede, çeşitli Masonik tüzükler arasında, geçmişten bize aktarılan ezoterik bilgiyi araştırmak ve bunları insan ruhunun gelişimi ve iyileştirilmesi için günümüze uygulamak için kendilerini görevlendirenler öne çıkmaktadır.

Bu tür tüzükler haklı olarak «ezoterik masonluk» olarak adlandırılabilir.
Kural olarak, Mısır tüzükleri bunlara dahildir ve aralarında en belirgin yer «Memphis-Mitzraim» dir.
Mısır Masonluğu
Kont Alessandro Cagliostro. Bazıları onun gerçek isminin Giuseppe Balsamo olduğunu düşünüyor
Böylece, ahlaki ve etik anlamın ardında çok daha fazlası gizlenir — dünyanın yapısı, içindeki insanın yeri ve rolü, yaşamın ve ölümün gizemleri hakkında bilgi.

 1. yüzyılın ikinci yarısında Mısır masonluğu hakkında ilk kez efsanevi Kont Cagliostro konuştu. Onun kimliği birçok bilmeceyle çevrelenmiştir ve farklı zamanlarda onu bir şarlatan ve maceraperest olarak, sonra da insanlığın ilahi elçisi ve kurtarıcısı olarak algılamışlardır. Cagliostro hastalıkları iyileştirmeye, simyaya ve ruh dünyasıyla iletişim kurmaya çalıştı. Onun faaliyetlerinden bu yana, iyileştikleri bir çok insanın tanıklıkları korunmuştur. Öte yandan, altın üretimi konusundaki simya deneylerinde birçoğu aldatmayı gördü. Kendisine yapılan saldırıların hangi durumlarda adil olduğunu, hangi politik nitelikte olduklarını ve onun içinde iktidarlarını tehdit eden kimselerden geldiğini belirlemek zordur.

  Cagliostro öğretmenleri hakkında çeşitli bilgiler verdi. Bilgisini gizemli El-Totas’tan aldığını söylemişti. Modern araştırmacılar bunu tam anlamıyla değil, sembolik bir isim olarak — belki de tüm bilgeliğin kolektif bir görüntüsü olarak – tedavi etme eğilimindedirler. Ayrıca Cagliostro, o dönemin bir başka büyük okültistinden – Saint-Germain’in Kontu – adanmışlığını aldığını iddia etti. 1777 civarında, Cagliostro, o zamanlar ünlü Yahudi kabalist Haham Chaim Shmuel Falk’la Londra’da tanışır, «Londra’dan Baal Shem» olarak bilinir («Baal Shem» kelimesi İbranice’den «ismin sahibi» olarak çevrilir ve bir mucize işçisi anlamına gelir).

  Bazı araştırmacılar, Baal Shem’den elde edilen kabalistik bilginin Cagliostro’yu Mısır masonluğunu yaratmaya teşvik ettiğine inanıyorlar.
  Bu doğru ya da doğru değil, ancak İngiltere’deki görevinden hemen sonra Cagliostro doğuya doğru yola çıkıyor ve yeni Masonik tüzükleri aktif olarak yaymaya başlıyor. Yolda Mitava’yı bugün modern Letonya’nın topraklarında Kurlandya’da ziyaret ediyor ve yerel masonlarla birlikte bir dizi büyülü ritüel düzenliyor. Daha sonra St. Petersburg’a gider. Orada, Mısır tüzüğünün ciddi bir masonik köşkünü yaratma olasılıkları çok daha fazla uğraş vermekte! Ancak Cagliostro hızla Çariçe Catherine II’nin her yönden masonları hiç sevmeyen ve Cagliostro peşine düştü ve çarlık Rusya’yı terk etmek zorunda kaldı. Bir versiyona göre, Catherine masonlarda ve Cagliostro’da özellikle Rus otokrasisine yönelik bir tehdit olarak gördü! Çünkü tahtın gelecekteki olası varisi Pavlus bir kulübeye kapatmıştı. Bu nedenle Pavlus Masonların etkisi altındaydı olması doğal idi.

Cagliostro daha sonra Varşova’yı, Strazburg’u, Fransa’yı, tekrar İngiltere’yi ziyaret etti.
Ardından Roma’da gitti ve orada durdu. Romada kaldığı süreçte Vatikan yardımı ile Mısır Tüzüğünü çalışma fırsatı bir köşke yerleşti ve kurmayı başardı.
Ancak, Katolik engizisyonu Masonları takip ettiği için başarı uzun sürmedi.
Doğal olarak, Vatikan’ın burnunun altında yeni bir kulübenin ortaya çıkması fark edilmeden çalıştı ve Cagliostro, Vatikan sorgulayıcılar tarafından yakalandı.
1795’te ölüm cezası karşılığında yerleştirildiği bir hapishanede öldü.

 1. yüzyılın sonunda, Mısır masonluğunun ilk temsilcileri olan az bilinen birkaç tüzük daha bulundu ve yerini aldı.
  Bunlardan bazıları arasında «Afrikalı Mimarlar», «Mısır’a Adanmış Taahhütler», «Memphis Büyücülerinin Tüzüğü», «Sofistlerin Kutsal Düzeni» ve diğerlerinden bahsedebiliriz.
  Bu yapılar çok kısa bir süredir var olmuşlardır ve 19. yüzyılın başlarında, Mısır masonluğunun temeli haline gelen iki tüzüğün yerini almıştır. Günümüzde “Mitzraim” tüzüğü ve “Memphis” tüzüğünden bahsediyoruz bunlar Cagliostro Roma dönemi yazılmış olması unutulması gerekir!
  Jacques-Etienne Marconi de Negre, Memphis tüzüğünün ilk liderlerinden biri

Bunlardan ilki, Fransa’ya taşındığı 1810 yılına kadar İtalya’da var olmuştu.
Bir versiyona göre, 1805’te Milano’da ortaya çıktı.
İlk başta liderleri Mark, Michelle ve Joseph Bedarrid kardeşleriydi.
«Mitzraim” isminin kendisi, çeviride Mısır anlamına gelen İbranice bir kelimedir.
Memphis Tüzüğü Mısır’ın eski başkenti olarak adlandırılmıştır.
1815 yıllaarında Gabriel-Mathieu Marconi ve Samuel Honi tarafından kurulmuştur.
Daha sonra, 1838’de, ilkinin oğlu Jacques—Etienne Marconi de Negro, işlerine devam ediyor.
Memphis ve Mitzraim’in (Mısır) Tüzükleri

Bu Mısır tüzüklerinin özelliklerinin diğerlerine kıyasla ne olduğunu anlamak için, masonluğun yapısını bir bütün olarak anlamak önemlidir. Operasyonel taş işçiliğinden bu yana bile, üç aşamalı bir lodge organizasyonu (ya da o zamanlar inşaat atölyesi) uzanmaktadır. Öğrenci masonuna, büyük beceri gerektirmeyen en kaba işlere güvenildi. Yöneticilerine becerilerini kanıtlayacak bir şaheser sunmadan önce yedi yıl çalışmasının gerektiğini söylediler. Daha sonra çıraklık aşamasını devraldı ve daha sorumlu bir işte çalışmaya başladı. Çırakların ve çırakların iki atölyesinin üzerinde, faaliyetlerini yöneten bir usta yükseldi.

Operasyonel masonların saflarında, eğer varsa, inisiyasyon ritüelleri son derece basit bir karaktere sahipti, bu da onları sadece beceri düzeylerine göre ayırt etmede yardımcı oldu. 17. yüzyılda İngiltere’de ezoterik derinlikle dolu gerçek ritüeller geliştirildi. Onların yaratılışlarına, zamanın tanınmış okültisti Elias Ashmol katıldı, Kabala ve Enochian Büyüsü ile masonluğun yanı sıra uğraştı.
Bize ulaşan bilgilere göre, Öğrencinin, Çırakların ve Ustaların ritüelleri sırasıyla 1646’da, 1648’de ve 1649’da ortaya çıkmıştır.

Bu üç dereceye, ritüelleri ile birlikte, masonluğun “sembolik” dereceleri denir. Onlar tüm tüzüklerde kabul edilmişlerdir ve dünya çapında her yöne ait tahtlarda uygulanmaktadırlar. Daha sonra, yeni tüzükler geliştikçe, onlara «daha yüksek» dereceler veya dereceler eklenmiştir. Örneğin, çok sayıda Mason locasında yaygınlaşan ve kabul edilen İskoç Tüzüğünde 33 derece vardır. Kabalistik olarak, bunlar Sefer Ötsir’in başlangıcında anlatılan ve Tanrı’nın Evreni yarattığı otuz iki bilgelik yoluna karşılık gelir.
Üstlerinde, Yaratan’la ilişkilendirilecek son derece yükselmektedir.
Yaklaşık 1820 yılına dayanan Mitzraim düzeninin erken mührü oluşmuş oluyor.

1820 yılına dayanan Mitzraim düzeninin erken mührü

Memphis ve Mitzraim’in tüzükleri, var olan herkes arasında en uzun inisiyasyon merdivenini temsil etmektedir.
Bunlar İskoç tüzüğünün derecelerini içerir, ancak onlara da çok sayıda yenisini eklerler.
Mitzraim’de başlangıçta 77 derece vardı ve çalışmalarının ilk yıllarında 90’a kadar takviye edilmişlerdi.
Bu sayı tesadüf değildir, çünkü geometrideki 90 derece dik açıyı oluşturur ve Masonik ezoterik sistemin çok önemli bir unsurudur. Bu konuda derste ilk dereceye kadar konuşmaya devam edeceğiz.
Memphis tüzüğünde daha fazla derece geliştirildi – sayıları 97 idi.

«Etik masonluk» olarak adlandırılan ve ahlaki ilkeleri onurlandırmaya daha çok adanmış olan «İskoç» derecelerinin ardından 33’e kadar dahil edildi ve Ezoterik masonluğun kendi izler yazıldı.
1881’de İtalya’daki Giuseppe Garibaldi’nin önderliğinde, her iki tüzük de birleşti ve böylece bugüne kadar Mısır masonluğunun önde gelen organizasyonu olan Memphis Mitzraim ortaya çıktı.

Mevcut 97 dereceyi dahil etti ve sonraki yıllarda, zamanımızda çalışmaya devam ettiği 100 derecelik yuvarlak bir sayıya yükseltildi.

Ancak, sadece ilk 90 derece tamamen adanmışlıktır.
Onları birer birer geçerek Mason Duvarcı ve insanlığın ezoterik geleneklerini kucaklıyor.
Bu “dik açı” ile sunakta yatan bir köşeyle Masonik yatakta ifade edilir!
Birçok nesillerin hikmetine katılır. Kalan 10 derece idari derecedir – masonik yapıda önemli pozisyonlara sahip kişilere tahsis edilirler. Memphis Mitzraim’e adanan her mason 90 derecelik bir yolculuğa çıkmayı hedeflese de, daha yüksek olanlar herkes için tasarlanmamıştır!
Çünkü hiçbir organizasyonda pek çok insanın aynı görevi üstlenmesine gerek yoktur.

Daha önce yapılan ezoterik bölümün 33. dereceden sonra başladığı iddiası, ondan önceki her şeyin kutsal bir anlamı olmadığı anlamına gelmez. Zaten ilk sembolik dereceler manevi hakikatlerle doludur ve insan ruhunun gelişiminde geçtiği tüm yolu kısaca özetlemektedir.
Bununla birlikte, yanlışlıkla “sembolik« olarak adlandırılmazlar — rolleri, adanmışı tam anlamıyla yeni zirvelere yükseltmek değil, ona yaklaşan tüm yol hakkında genel bir fikir vermektir.
Bu fikirle kendi başına çalışmalı ve sonraki dereceler yavaş yavaş onun önündeki tüm derinliğini ortaya çıkaracaktır.

33’e kadar olan dereceler, çoğunlukla Tanah ve Yeni Ahit’te konuşulanlarla ilgilidir.
Orta Çağ’ın tapınakçılarının ve şövalye emirlerinin rolüne değiniyorlar. İçlerinde kabalistik bilgi ve «Batı geleneği» olarak adlandırılabilecek her şeyin varlığı çok güçlüdür. En büyük ölçüde Kabala’nın çalışması 28. dereceye adanmıştır –
“Güneşin Şövalyesi”. Bu, daha önce de belirtildiği gibi, birçok farklı Masonik tüzüğün ortak mirasıdır.
Bu derecelerin ardından Memphis-Mitsraima masonları koydan açık denize çıkarlar — sonraki adanmışlıklar insanlığın çok çeşitli gelenek ve öğretileriyle bağlantılıdır. İskandinav rünlerini,
Budizm ve Hinduizm’den gelen kavramları, Yunan gizemlerini, Zerdüştlük ve Gnostisizmi ve elbette Antik Mısır’ı ele alıyorlar.
Tarihsel olarak, bu dereceler düzenin başkanları tarafından daha az gelişmiştir, ancak bu, adanmışın bağımsız araştırmaları ve keşifleri için en büyük manevi alanı bırakan şeydir.
“Etik masonluk” dan geçtikten sonra, zaten kendi ayakları üzerinde durmalı ve kendi yoluna devam etmelidir.

Böylece, Memphis-Mitzraim belki de insanlığın tüm ruhsal bilgeliğini kucaklamak ve onu tek bir sisteme ve tek bir yola indirgemek için belki de türünün tek titanik girişimidir (ne kadar başarılı olursa olsun, farklı şekillerde yargılanabilir).
Açıkçası, bu Yol, ruhları evreni kucaklamak isteyen küçüklerin üzerinde durmaya alışkın olmayan evrenselciler için daha uygundur.

Tüm bu adanmışlık merdiveni, Cagliostro’nun Arcana Arcanorum ile ilgili son dört derecenin (87-90) tepesinde taçlandırılmaktadır. İşte bu, onun yolunda Mason’a vahyedilen en büyük gerçektir. Bu, Simyadaki Büyük İş kavramına benzer — nesillerin bilgelerinin filozof taşı ve yaşam iksiri arayışında ifade ettikleri şeye benzer.

Bütün bunlardan sonra, birçoğunun kendi başına bir sorusu olacak: eğer Memphis Mitzraim’deki başlatma sistemi insanlığın çeşitli geleneklerini kucaklıyorsa, neden sürekli olarak onun «Mısır» yönüne ait olduğunu vurgulıyoruz, ve neden düzenin adı Mısır’a bu kadar açık bir şekilde işaret ediyor?
Buna birkaç açıdan cevap verebilirsiniz.
Dışsal tarihsel sebep, tüm »Mısırlı” masonluğun, 19. yüzyılın başlarında uyanmış olan Eski Mısır’a güçlü bir ilgi dalgası üzerinde bir yer edinmesinden kaynaklanmaktadır.
Bazı tarihçiler bu fenomene “Mısıromanya” adını bile çağırdılar.

Aynı zamanda 1798’de Mısır topraklarına asker getiren Napolyon’un askeri kampanyasıyla da bağlantılıdır.
Bu koşullar altında, ertesi yıl İskenderiye’nin hemen dışında ünlü Rosetta taşı bulundu. Aynı metni eski Mısır hiyeroglifleri, Mısır Demotik harfleri ve Yunanca’da da yazılmıştır. Böyle bir bulgu, 1822’de Jean-François Champollion’un daha önce hiç kimsenin okuyamayacağı hiyeroglifleri deşifre etmesine izin verdi. Bu, Egyptology’nin üniversite biliminin resmi yönü olarak başlangıcını işaret etti.

Bundan sonra firavunlar ülkesi, modern dünyaya sırlarını giderek daha fazla açıklamaya başladı. Fakat hiyerogliflerin deşifre edilmesinden önce bile, Mısır’da Fransızlar tarafından keşfedilen muazzam miktarda malzeme, o dönemin okültistlerinin insan bilgisinin kökeniyle ilgili birçok şeyi yeniden düşünmeleri için güçlü bir ivme kazandırdı. Napolyon’un ordusundaki subaylar arasında, askeri kampanyalarda bile toplantılarını ve ritüellerini gerçekleştirmeyi başaran masonlar da vardı. Daha sonra Mitzraim’in eserlerine katılanlardan bazıları tam oradaydı. Her ne kadar bu tüzük, daha önce de belirtildiği gibi, İtalya’da ortaya çıkmış olsa da, Fransızlar bunu kurdu. Muhtemelen bu yüzden Fransa’ya hızla göç etmesinin nedeni budur ve Mısır masonluğunun diğer tüm tarihi bu ülkeyle son derece yakından bağlantılıdır.

Yukarıdaki soruya verilen bir başka, daha temel cevap, Memphis-Mitzraim’in öğretisinde, geleneksel olarak Masonik unsurların çoğunu eski Mısırlı muadillerine veya köklerine kadar takip etme girişiminin görülebilmesidir. Yahudilikte ya da Hıristiyanlıkta farklı bir biçimde karşılaştığımız aynı efsaneler, sadece Osiris’in kardeşi Seth’in öldürülmesi, Isis’in yeniden canlandırılması, Gore’un görkemli saltanatı vb. Hakkındaki eski mitlerin daha sonraki varyasyonları olarak ortaya çıkar. Ölümle ve ruhun bir devletten diğerine geçmesiyle ilgili pek çok kavram — Kabala’da ve Rosencreitzerian toplumlarında geliştirilen kavramlar – Mısır’ın «Ölüler Kitabı’nın» anlattığı şeyle, Mısırlılardan kabul edilen ruhun parçalarının isimleriyle ilişkilidir. Böylece, geleneksel olarak çeşitli Masonik tüzüklerde bile, Memphis Mitzraim’deki ilk 33 derecenin (daha önce de belirtildiği gibi, Yahudi ve Hıristiyan bir kaynaktan gelen) unsurları, Mısır’ın merceğinden yeniden anlaşılmaktadır.

Büyü, teürji, okültizm

Bugün, düzenli masonluğun birçok temsilcisi Kabala ile ya da antik çağın mistik öğretileriyle herhangi bir bağlantıyı kabul etmek istemeyeceklerdir.
Gerçekten de, tarihin önde gelen şahsiyetlerine, eski masonlara baktığınızda aralarında besteciler, şairler, politikacılar ve işadamları görüyorsunuz.
Masonlar bir zamanlar yazarlar ve bestecilerdi — Mozart, Puşkin, Goethe, Conan-Doyle, Griboyedov, Beethoven, Wagner; filozoflar — Voltaire, Hegel; birkaç ABD başkanı (örneğin Washington ve Roosevelt) ve krallar (örneğin Prusya’daki Frederick II, İspanya’daki Joseph Bonapart). İlk Rus masonunun, Avrupa’yı gezdikten sonra Rusya’ya özgür masonların öğretilerini getiren ilk Peter’den başkası olmadığına inanılmaktadır. Boşuna değil, masonlar şöyle diyor: “Peter’ın adı «taş» anlamına geliyor.

Bu kadar farklı ve farklı kişiliklerin isimlerinin listesine baktığınızda, farkında olmadan, tüm bu insanların gerçekte kim olduğunu merak ediyorsunuz?
Yoksa onların hepsi çatısının altında bir yer bulmuşlarsa, gerçekten masonluk nedir?
Onlar mistik ve ezoterik miydi?
Yoksa onlar sadece masonluk yoluyla bu bölgelere bir yol mu arıyorlardı? Aradıysanız buldunuz mu?
Belki de yine de, masonluğun hiç de mistisizm olmadığını, ancak garip amblemlerin ve kelimelerin ardında kendini gizleyen bir sosyal, ekonomik veya politik güç olduğunu anlamalıyız.

Bu konularda tartışmanız süresiz olarak mümkündür.
Fakat gerçek şu ki, insanların bir araya gelmesiyle oluşan herhangi bir akım ve herhangi bir canlı organizma – bugün söylendiği gibi egregor – bu insanların kendilerinden yaptıklarına dönüşüyor.
Eğer bir kilise açarsanız ve sadece müzisyenler ona dua edecek şekilde cemaatçileri dikkatlice ayırırsanız, yetenekleri daha önce veya daha sonra bu kilisenin tonozları altında kendilerini kullanacaklardır.
Çocuklarının nesilleri de kesin olarak inanacaklar:
Şimdi nihayet ana sırrımızı keşfettik – mason temelinde dinin özü müzikte!

Yani, ya da böyle bir şey, masonluğa da olur.
Onların locaları, iktidar rejimini devirmek için müzakere eden iş kulüpleri veya devrimci komiteler olabilir; eğlence dolu sanatçı toplantılarına veya sıkıcı filozof toplantılarına dönüşebilir.
Bu nedenle, Memphis Mitzraim hakkında konuşmaya başladığımızda kendimize asıl soruyu sormalıyız:
Nesiller boyu onu yaratan ve geliştiren insanlar gerçekte kimlerdi?
Bu kadar yüksek ve umut verici ismi nasıl ve kim Ezoterik Masonluğu haklı çıkarıyor?

Geçmiş nesillerdeki Memphis-Mitzraim yataklarında çalışan sıradan üyelerin tam listeleri bugün hiç kimseyi bulamayacak. Bununla birlikte, düzenin başkanları ve onun içinde yüksek rütbeli olanlar iyi bilinmektedir.
Daha önce sözü edilen Garibaldi tüzükleri birleştirdikten sonra, İngiltere’deki John Yarker ve Almanya’daki Theodore Roiss gelişimlerini devraldı. Her ikisi de zamanlarının ünlü okültistleriydi.
Birincisi, gizemlerin eski tarihini ve geçmişin gizli öğretilerinin gelişimini (kendi görüşüne göre) keşfettiği bir dizi eser yazdı.
«Arkan Okulları», «Büyülü Gizemler», «Modern Gül Haçlıları” adlı kitapları, gizli geleneğe katılmak isteyenlere düşünülmesi için yiyecek sağlayabilir.
Bunlardan ikincisi – Theodore Roiss — hem batı hem de doğu sistemlerinde teknisyenlerle çalışan pratik bir sihirbaz olarak bilinir.
Yarı zamanlı olarak, aynı zamanda Doğu Tamlpiers Düzeni’nin (O.T.O.) kurucularından ve ilk gerçek liderlerinden biriydi ve çalışmalarında büyülü güçlere hakim olmak için önemli bir yeri vardı.
Gerard Ankoss, edebi takma adıyla bilinen Papius

Ünlü okültist Papus
1908’de, büyük spiritüalist Masonlar konvansiyonu sırasında, Fransa’daki Memphis-Mitsraim kurumunun patenti, ünlü okültist Papus’u – gerçek adı Gerard Ankoss’dur sonradan Papus’adı alır.
Bundan önce, Fransa’da ayrı bir Mitzraim tüzüğü çalışmıştı, görünüşe göre o zamanlar ezoterik olmayan insanlardan oluşuyordu. Papius oraya iki kez katılmayı denedi, ancak sonunda birleşik tüzüğün başında tamamen farklı bir şekilde sona erdi.
Papius belki de sihir ve okültizm üzerine en ünlü ve popüler yazardır. Kitapları uzun zamandır birçok dile çevrilmiştir (aynı zamanda bu alanda ve Rusça konuşan okuyucunun en ünlülerinden biridir). Eğitim konusunda bir doktordu, ancak materyalist bilimin sınırlılığını erken anladı. Hipnoz ve beden dışı yolculuklarla yaşadığı deneyimleri onun için gerçek varlığı ve insan astral bedeninin yasalarını keşfetti. Sihir üzerine yaptığı çalışmalarda, büyü kitaplarından ve rönesans yazarlarından gelen eski ritüelleri anlatıyor. “Masonik Sembollerin Oluşumu ve Gelişimi” adlı küçük bir kitapta Papus, masonluğun ezoterik özünü ortaya koymaktadır. Şifa, hayatının sonuna kadar onun mesleği olmaya devam etti ve ana iyileştirici gücün kalbin inancı, sevgisi ve saflığı olduğunu fark ettikten sonra kendini bu asil amaca hizmet etmeye adadı. Ölüm, Birinci Dünya Savaşı sırasında yaralıları tedavi etmek için gönüllü olarak cepheye gittiğinde onu yakaladı.
Papius, son Rus imparatoru II. Nikolaos’un hayatında da rol oynamıştır. St. Petersburg’a üç kez gittikten sonra, ülkenin ve kraliyet ailesinin geleceğini keşfetmek için babasının ruhunu Nikolai’ye çağırdı. Sonuç olarak Papus, hükümdarın isteği üzerine hayatlarını birbirine bağlayan bir ritüel gerçekleştirdi. Papus yaşadığı sürece imparator da ölmeyecek. Tanınmış bir büyücü 1916’da öldü ve ertesi yıl bildiğiniz gibi, Rus monarşisine sonsuza dek son veren Bolşeviklerin devrimi gerçekleşti.
1888’de Papius, Fransa’da Martinistler Düzeni’ni kurdu. Onun temeli, Louis Claude Saint-Martin’den bireyler arasında aktarılan bir özveri idi. 1760’lardaki sonuncusu, Fransa’nın çeşitli şehirlerinde gerçek teürjik okulları açan Martinez de Pasqualis’in öğrencisiydi.
İçlerinde öğrenciler çeşitli hiyerarşilerin ruhlarıyla kişisel temaslara yönlendirildi.
Bu uygulama, varlıkların yeniden entegrasyonu sürecinin bir parçasıydı – Adem’in çöküşünden önce var olan orijinal ilahi düzenin restorasyonu.
Böyle bir fikir, tüm grotesk için, Batı ezoterik geleneğinin merkezi çekirdeğidir.
Kabala’da ona «tikun» kavramı (düzeltme) karşılık gelir.

1908’de, büyük spiritüalist Masonlar konvansiyonu sırasında, Fransa’daki Memphis-Mitsraim kurumunun patenti, ünlü okültist Papus’u (gerçek adı Gerard Ankoss’dur) alır.
Bundan önce, Fransa’da ayrı bir Mitzraim tüzüğü çalışmıştı, görünüşe göre o zamanlar ezoterik olmayan insanlardan oluşuyordu.
Papius oraya iki kez katılmayı denedi, ancak sonunda birleşik tüzüğün başında tamamen farklı bir şekilde sona erdi.
Papius belki de sihir ve okültizm üzerine en ünlü ve popüler yazardır.
Kitapları uzun zamandır birçok dile çevrilmiştir (aynı zamanda bu alanda ve Rusça konuşan okuyucunun en ünlülerinden biridir).
Eğitim konusunda bir doktordu, ancak materyalist bilimin sınırlılığını erken anladı.
Hipnoz ve beden dışı yolculuklarla yaşadığı deneyimleri onun için gerçek varlığı ve insan astral bedeninin yasalarını keşfetti.
Sihir üzerine yaptığı çalışmalarda, büyü kitaplarından ve Rönesans yazarlarından gelen eski ritüelleri anlatıyor.
“Masonik Sembollerin Oluşumu ve Gelişimi” adlı küçük bir kitapta Papus, masonluğun ezoterik özünü ortaya koymaktadır.
Şifa, hayatının sonuna kadar onun mesleği olmaya devam etti ve ana iyileştirici gücün kalbin inancı, sevgisi ve saflığı olduğunu fark ettikten sonra kendini bu asil amaca hizmet etmeye adadı.
Ölüm – Gerard Ankoss Birinci Dünya Savaşı sırasında yaralıları tedavi etmek için gönüllü olarak cepheye gittiğinde Ölüm onu yakaladı.
Papius, son Rus imparatoru II. Nikolaos’un hayatında da rol oynamıştır.
St. Petersburg’a üç kez gittikten sonra, ülkenin ve kraliyet ailesinin geleceğini keşfetmek için babasının ruhunu Nikolai’ye çağırdı.
Sonuç olarak Papus, hükümdarın isteği üzerine hayatlarını birbirine bağlayan bir ritüel gerçekleştirdi.
Papus yaşadığı sürece imparator da ölmeyecek.
Tanınmış bir büyücü Papus 1916’da öldü ve ertesi yıl bildiğiniz gibi, Rus monarşisine sonsuza dek son veren Bolşeviklerin devrimi gerçekleşti.
1888’de Papius, Fransa’da Martinistler Düzeni’ni kurdu.
Onun temeli, Louis Claude Saint-Martin’den bireyler arasında aktarılan bir özveri idi.
1760’lardaki sonuncusu, Fransa’nın çeşitli şehirlerinde gerçek teürjik okulları açan Martinez de Pasqualis’in öğrencisiydi.
İçlerinde öğrenciler çeşitli hiyerarşilerin ruhlarıyla kişisel temaslara yönlendirildi.
Bu uygulama, varlıkların yeniden entegrasyonu sürecinin bir parçasıydı – Adem’in çöküşünden önce var olan orijinal ilahi düzenin restorasyonu.
Böyle bir fikir, tüm grotesk için, Batı ezoterik geleneğinin merkezi çekirdeğidir.
Kabala’da ona «tikun» kavramı gösterdi (düzeltme karşılık gelir).

Martinez de Pasqualis Okulu, Evrenin Seçilmiş Cohenlerinin Emri olarak adlandırıldı – bu, zamanın ezoterik masonluğunun bir çeşidiydi, ancak özellikle Mısırlı hiçbir şey onunla karşılaşmamıştı.
Bireysel ve içsel mistik yola daha yatkın olan Saint Martin, bir okul ya da düzen geliştirmedi ve bu nedenle Martinist inisiyasyon yaklaşık yüz yıl boyunca bireysel ustalar arasında aktarıldı.
Papus bu adanmışlığa tekrar kapsam ve yapı kazandırdığından beri Memphis Mitzraim’e giderek daha fazla benzemeye başladı.
Aslında, yirminci yüzyıl boyunca, Memphis Mitzraim’in en güçlü pozisyonlarını işgal ettiği Fransa’da, Martinizmle ayrılmaz bir şekilde bağlantılı hale geldiğini görüyoruz.

Papus’tan sonra, Hierophant’ın – düzenin başı yerine arkadaşı Charles Detré yerini aldı. Charles Detré onunla birlikte gizli bilimle uğraşan arkadaşı tarafından işgal edildi. Kısa bir süre sonra onun yerine Jean Bricot geldi, ilk yıllarından beri Hıristiyanlıkta Tanrı’yı arayan ama sonunda onu masonluk ve Martinizmde bulan Jean Bricot geldi. Yirminci yüzyılın en ünlü büyücüsü Alistair Crowley, Royce’un ölümünden sonra protestan.’nin başı olarak görev yapan Memphis Mitzraim’de de yer aldığını belirtmek gerekir.

Alistair Crowley, Telema büyüsünün yaratıcısı

Crowley Dünyaya Telema’nın öğretisini getirdi!
Telema’nın özü, insanın Gerçek İradesini aramak ve onu gerçekleştirmeye kendini adamıştır.
Telema’nın ana manifestosu haline gelen “Kanun Kitabı”, Crowley tarafından Mısır’daki vahiy yoluyla elde edildi.
Genel olarak, Mısır tanrıları ve diğer Mısır sembolizmi onun dünya görüşünde önemli bir rol oynamıştır.
Crowley’in “Teoride ve Pratikte Sihir” adlı kitabı, birkaç nesil okültist için en önemli ders kitaplarından biri olarak hizmet etmiş olabilir.
Tarot kartlarının özel versiyonu (Thot’un Tarotu), en zengin unsurları bir araya getirerek, tanıdık arcanaları manevi güçlerin kişiliksiz imgeleri biçiminde göstererek birleştirir.

Onun eserine aşina olan birçok kişi onu siyah bir büyücü olarak görüyor. Bunun gerçekten doğru olup olmadığı – bu soruyu başka bir yerde dikkate alınana kadar erteleyelim.
T.O. öğretisini tamamen kabul etti ve bugüne kadar onun rehberiydi, oysa Memphis Mitzraim esas olarak eski pozisyonlarında kaldı. Benim düşünceme göre (ve burada sadece fikrimi ifade ediyorum), Memphis-Mitzraim’in uzun bir başlangıç merdiveni sayesinde yarattığı muazzam manevi aralık, her türlü karmaşık ideolojik meselede kendine özgü yapıcı kararsızlığı korumanıza izin veriyor.
Bu tüzüğe adanan kişiye, aynı zamanda tamamen onların etkisi altına girmeden, heterojen fikirleri ve unsurları kabul etmelerine yardımcı olur.
Kendi arayışında özgür kalır, ancak pratik cephaneliği temas ettiği her şeyle zenginleşir.

Kendisini Deccal’in (ya da en azından onun habercisi olarak) rolünde gören Crowley, Mısır masonluğunun bu muazzam aralığında, Jean Briceau ve Constanus Chevillon gibi hiyeropanlarıyla, çoğunlukla Hıristiyan bir yönelime sahip olan bu muazzam aralıkta bir araya gelebilirdi. Chevillon, 1944 yılına kadar Nazi polisi tarafından Fransa’nın Alman birlikleri tarafından işgali sırasında öldürüldüğü sırada düzeni yönetti.

Robert Ambelen, Memphis-Mitzraim’in hiyerofanlarından biri

Belki de Memphis Mitzraim’in ezoterik masonluğuna en önemli katkıyı yirminci yüzyılın ikinci yarısında eski yöneticisi Robert Ambelen yaptı. Uzun yaşamı boyunca (89 yıl) çok çeşitli gizli bilgi alanlarına adanmış bir düzineden fazla kitap yayınladı.
Hıristiyan Gnosis’i Kabala ile (Pratik Kabala ve Demiurg’un Gnostik Tanımı kitapları) ilgili olarak okudu.
Kabala’nın kendisini «Yahudi ve Hıristiyan geleneklerine dayanan Batı Hıristiyanlığının başlangıç yolu” olarak adlandırıyor.
Diğer eserleri arasında «Tapınakçılar ve Gül Haçlıları», «Eski Günlerde Masonluk», «Manevi Simya: İç Yol» olarak adlandırılabilir.

Ambelen’den bir süre sonra, Memphis-Mitzraim, aralarında kardeşçe ilişkilerin koptuğu çeşitli emirlere ayrıldı.
Bununla birlikte, son yıllarda birleşmeye yönelik yeni bir eğilim dikkat çekicidir.
Bugün, geçmişte olduğu gibi, bu tüzük esas olarak, okültizm yolunda belirli bir kendini gerçekleştirmeye ulaşmış olan ve «Ezoterik Masonluk» dediğimiz şeyin doğasını vurgulayan insanlar tarafından yönetilmektedir.
Her son sadece yeni bir başlangıçtır

Sırada ne var? Dünyamız bugün inanılmaz bir hızla değişiyor. Bir yandan, bu hızlı koşuyu fark edemeyen ve içinde kendi yerlerini bulamayan pek çok kişi, geleneksel kaynaklarda bir dayanak arıyorlar.
Bununla birlikte, aynı zamanda, giderek daha fazla insan deneyimlerinden, hayattan kopmuş bir geleneğin yalnızca geçici bir süre ertelenebileceğine inanmaktadır; bu, ona inanan kişi için hayali bir dünya yaratmaktadır, yine de daha sonra şiddetli bir gerçekliğin saldırısı altında parçalanmaktadır.

Gittikçe daha da netleşiyor ki, eşiğimizde durduğumuz ve girdiğimiz çağda, yalnızca insanı çok yönlü gerçeklikten uzaklaştırmayan, ancak onu kabul etmeye ve anlamaya yardımcı olan bu tür geleneklere yer kalacak.
Bu tür geleneklerin sağlam kökleri olmalı, aynı zamanda son derece esnek olmalı ve iç düzenleme mekanizmasına sahip olmalıdır.
İnsan bilincinin evrimi gerçekleştikçe kendilerini dönüştürebilmeli ve zenginliklerini kaybetmeden yeni aşamalara geçebilmelidirler.

Taşıyıcısı olarak okültizm ve masonluk, bir insanın yeni bir gelişim döngüsüne geçmesine yardımcı olabilir mi?
Gezegenimiz giderek daha fazla birleşiyor ve bu sayede tüm kültürlerin ve geleneklerin derin akrabalığı ortaya çıkıyor.
Artık kendimize «kendimiz» e kendimizi kaptırmamıza ve «yabancı» yı reddetmemize artık izin veremeyiz.
Şimdi kendimize nesnel olarak bakmanın ve gerçekte kim olduğumuzu anlamanın zamanı geldi.

Üç derece operasyonel taş işçilerinden inşaatçılara kadar, Batı geleneğini kucaklayan bir sisteme doğru yol aldık.
Bir sonraki aşama, doğru açıyı oluşturan 90 dereceye kadar çıkmayı mümkün kıldı.
Bununla birlikte, masonluğun ana sembolü, bir köşeye ek olarak, pusulalardır.
Birlikte, bir dairenin karesini yaratırlar ve insanın ve evrenin kutsal oranlarını tanımlarlar (bu konuyu incelemek isteyenlerin, Leonardo da Vinci’nin «Vitruvian adamı» ile başlaması tavsiye edilebilir, ki bu da bir kareye ve bir daireye yazılmıştır).
Kabala’da, aynı iki enstrüman, «yuvarlak» ve «doğrusal» sefirotlarla ilgili temel kavramlara karşılık gelir (İbranice’de «igulim» ve «yosher»).
Sonsuzluğun ışığı gittikten sonra, arkasında yuvarlak bir boşluk bıraktıktan sonra, içine doğrudan bir ışık ışını uzandı ve dünyalar oluşturmaya başladı.
Yaratılıştaki “tikuna” sürecinin sonucu, orijinal yuvarlak şekle geri dönmektir – boşluğu sonsuz ışıkla doldurmak.

Daire, tüm tarafların eşitliğini gösterir. Herhangi bir noktada sona ermesi yeni bir döngü başlattığından, başlangıç ve bitiş yoktur.
Belki de bilincin evriminin yeni bir aşamasında, adanmışlarının Sonsuzluğun doğasını anlamalarına yardımcı olacak 360 derecelik bir Masonik tüzük bizi bekliyor olabilir; geçmişin, şimdiki zamanın ve geleceğin bir noktada birleştiğini ve bu noktanın Tanrı’nın potansiyelini taşıyan kişinin kendisinin yüce ruhu olduğunu görmek için mi?

Bunun cevabı hala gelecekte bizi bekliyor. Şimdi biz, öncekilerin bizim için biriktirdikleri manevi zenginlikleri kullanabiliriz. Ve belki de bu yolda, bu dünyaya çağrıldığı amaç herkese açılacaktır.


https://www.gazeteduvar.com.tr/dunya-forum/2017/07/02/karanligin-vaizi-aleister-crowley
kaynak: https://proza.ru/avtor/meirbruk https://proza.ru/2016/04/15/843

Kara Büyücü – Aleister Crowley


http://www.dinvemitoloji.com/2020/09/20-asrin-seytani-aleister-crowley.html

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s