Dünya yöneten Masonik otorite özel Köşklerden Yeni Gizli emirler çıkardıklarını bilen var mı?


https://www.mason.org.tr/
“Gizli güç” – Masonlar, Cizvitler ve diğer “Komplo teorileri kahramanları” hakında hepimiz bir söylenti duyduğumuz oldu!

Masonlar hakında bir çok söylenen hikaye ve ya Efsaneler roman ese yazılar hepimiz duymuş ve ya okuduklarımız olmuştu!
Okuduğumuz hikayelerde ve yazılarda Dünya Düzeni kuran ve daha sonra Dünyayi Yönetiyor efsaneler ile yaşiyoruz.
Bütün duyduklarımız okuduğumuz efsaneler doğru olabilir mi?
Asırlardır “Gizli ve sır kaplı kuruluşları” hakında Medya ve ya sokakta duyduğumuz sır ve gizem dolu “Masonlar ve lojaları” devamlı merak konusu olmuş ve bir çok bilinmeyen sade kelime ile duyulan haberler devamlı merak uyandırmıştır!
Dünya ve İnsanoğlu gelişimi sağlamış ve ilerleme ile bugunlere gelmişiz!
Bu İnsan Gelişimde Mason Kardeşiliği vasıtasıile ve ya Dünya kendi akışını su gibi yolunu buldu ve gelişti!
Bazı yazılara göre Mason yapıları sıırlı bilgilerle her dönem kendine düşen görevi yerine getirmiş olup ve geleceğe temel atma adına bir çok değişik olayları tetiklemiş ve ya önlemiş olması ile bilinmekte!
Son günlerde Covit 19gelmesi ve yayılması yine Dünyayi düşünen ve yöneten Gizli örgüt eli gözükiyor diyibiliriz! Gözle görünür kanıt olmasa bile sade çok örgütlenmiş ve bilgi dolu organizasyon elini izleyebilirz!
Covit 19 ile beraber basın yayın organlarda duyduğumuz Kurulan Düzen Adı : İnclusive capitalism türkçesi Kapsayıcı Kapitalizm kapıya dayanmış durumda!
Tabi bu organizasyon fikir babaları Bill Gates ve Kalus Shwab!
Kapsayıcı Kapitalizmin fikirleri İlluminati Doktrini şaşırtıcı bir şekilde Yeni ilan edilen Eski düzen hatalarını Geliştilerek Yeni geliştirilmiş Kopyası fakat bizlere Yeni olarak tanıtabiliyor olabilrler mi?

Yaşadıklarımız Rastgele ve ya tesadüf olabilir mi?
Bugünlerde geçirdiklerimiz evreler hangi yaıllarda planlandı?
Evet sırasıile devam edelim!
Gizli toplum (Secret orders) Masonik köşkler, Otoriter mezhepler toplumda her zaman ilgi uyandırmıştır.
Tarih boyunca bilgi adamları bir çok kütüphane sıralarından gerekli bilgileri toplamaya çalıştılar – kimileri kapalı arşivlere erişebildi ve bir çoğu insan ilgi ötesi gitmeden tapınak bilgileri ilgi duymasına gerek kalmadığını ve ilgilenmeğe değimez kanısı getirerek kendi ilgi alanlarına odaklanarak hayatlarına devam etmekete!
Bir çok araştırmacı yabancı basın arşivlerinden bazı kısıtlı bilgi bulabildi ve ilgi olmayacak kadar saçmalık ve komplo teorileri olarak görmesi ile konu kapanmaya yüz tuttu değebiliriz.

https://onedio.com/haber/20-maddede-mason-sembollerinin-sirlari-357746
Herkesin kendi bakış açısına sahip olma hakkı vardır, ancak bu örgütlerle ilgili her zaman çok az bilgi olmasına rağmen nedeni bu Toplumlar sırları ile yaşamakta ve genel halk toplumda ilgi odağa olama devam etmekte.
Bazı araştırmacılar konu hakında kısmı bilgi bulabilmiş olamaları yine de toplum açıklamalar kısıtlı ve halka sızma kulak dolma bilgiler sıradan halka bu bilgiler bir şey ifade etmyeceğinden dolai açıklanmamış olup sır kalmış.
Bugün birçok Mason locası Golf kulüpleri, Şövalyelik emirleri hala oldukça resmi adreslere ve devlet kayıtlarında bulabilirsiniz. Son zamanlardan İnternet sayfalarına ve sitelerinde belirli bilgi okuyabilirsiniz ve bir çok Loca internet sayfa sahibi ve bu sayfalarda bilgi bulabilirsiniz.
Avrupa genelinde tek İtalya’da yasal olarak 600’den fazla Mason locası işletilmektedir!
Bir çok insan 1900 yılları 19 yüzyıl başlarında başlatılan Bolşevik Komunist sloganı : “Özgürlük, eşitlik, kardeşlik” olduğunu biliyor! Bir çoğumuz çocukluk yıllarında yaz aiları okunması önerilen Fransız silahşörlerin kardeşliği ve diğer kardeşler için daveti ve yemini : “Grup içinde her birey bir kişi herkes için grub bir tek kişi!” slogan davetile mahale çocuk grubu kurarak ya futbol oynamıştır ve ya kör ebe oynamıştır.
Tarih içinde Gizli toplumların derinliklerinde gizem ilgi çeken giyisi detayi hatırlayabiliriz örn.: Birçok sıradan insan için oldukça tanıdık olan dış görünüm detayı beyaz gömlek üzerinde – erkek kravatı! Eskiden masonların gardırobunun ayırt edici bir özelliğiydi ve kardeşlik üyelerine sürekli olarak çenelerini kapalı tutabilmeleri gerektiğini hatırlatması gereken sıradan bir öge kravat taşıma ve gömlek boğaz yakasında idam ipi gibi bağa olması idi! Bu bağa Localarda kardeşler öğrendikleri sırları açıklama durumda neler olacağa sembolize ediyordu! Böylece tapınakçı kardeşlerin kaderi kendisi belirleyebilir ve diğer kardeşler tarafından yakalanması durumda kendini infas etmesi gerektiğini ikaz etmeden gerçekleştirmek zorunda kalması hatırlatırlırtırlardı.

Fakat bugün bununla ilgili gölgeli sır örgütlerin kısa adı “Derin devletlerin” bir parçası olmaları her birey bilmekte.
Modern toplumun küresel politik ve ekonomik süreçlerini nasıl etkilediği ile ilgili bir çok açık bilgi medyada bulabilirsiniz. Fakat çok ileri yıllar için planlar devamlı gizli ve açıklanılmaz tehilkeli bilgiler sırası gelince ortay çıkması sıradan bir Hayatın Akışı olarak tarif edilir.
Bir çok haberlere göre Derin İnsanlar daha derine indiler! Gerçek o ki : Onlar hiçbir yere gitmediler, ancak sadece güçlerini birleştirdiler ve hedeflerini açık bir şekilde ilan ettikleri noktaya kadar nüfuzlarını arttırdılar
Gizli toplumların temel amaçları ve hedefleri hakında bir çok karışık bilgiler medyada çıkar!
Kulağa ne kadar klişe gelse de, Tapınakçıların, Frankmasonların, Gül Haçlılar’ın ve diğer İlluminatilerin ana fikri:
Dünyayı kendi yoluna yeniden düzenlemek olması şaşırtıcı değil!
Yani Bugünlerde duymaya almış olduğumuz: sıra geldi artık Yeni Dünya düzeni inşa etmek vakit geldi! Yeni Düzen insanlık üzerinde sınırsız güç kazandırmması sırası değilmi?
Ve bu, gizli birliklerini görünmez savaşın merkezi unsuru hale getirilmesi ve tüm üyelerinin ritüellerinde, eylemlerinde ve ifadelerinde kendini gösteren açık sözlü tanrısallık, sıradan satana Tanrı ve diğer insanlar İnsani yardımları bir çok alanda görübilirsiniz!

Amerikan Detroit Şehir muzesi : Devil – Kötülüğün ve Cezalandırıcığın Heykel Görüntüsü

Eski çağlarda Mason yapıları Kilise ve ya başka dini mekanların halkın üzerinde dini baskı ve despotizme karşı tepkiler vermişti: “Sivil ve dini despotizme” karşı mücadele, Frank-Masonların emriyle belirlenen amaç ve hedefler tarafından belirlenir: Amaç Tüm Dünya Masonlara göre yaşama şans tanıma” sloganları ile haraket etmelerne sebep olmuş. US Ulusun bir aile olduğu Dünya tek bir Cumhuriyete dönüştürme ve her Dünya üyesi insan Satana nın oğlu olduğunu anlam algılanmalı sloganı ile davet edildi.
“Bu hedefe ulaşmanın güçlü bir yolu özel Tarikatlar akımlar kurulmalı, öğretilerinin çoğaltarak her köşe başı meydan ve boş alanlarda Satana propagandası ve SAtana Tarikat’ın ana hatlarıyla belirtilen hedeflerini benimseterek uygulanmasını yayıgınlaştırmak ve yeni tip toplumlar oluşturma yoluna gidilmeli anlayişı ile yaşam sürmesi önemli idi. Satana yolunda Propaganda ve insanların en önemli görevlerinden biri Yeni Dünya Düzeni benimselemeri.
Propaganda organizasyonun genel amacı Masonluğu yaşam sistemine dönüştürme – yavaş telkinle hareket ederek, devrimci maya hazırlar ve yayılmasını sağlama! Bu yolda sadece localar değil, aynı zamanda diğer Masonluk örgütleri de, örneğin: okültistler, teosofistler, Hıristiyan Gençler Birliği, çeşitli ligler, örneğin ana kapılar: eğitim, insan hakları, tarikatlar vb. Masonların tasarlayıp hazırladığı devrimi sona erdiren militan terör örgütleri eylemi sahneye uygun şekilde hazırlandıktan sonra zihinler üzerinde pasıkıteknik manipulasyon!


Din, Ulus ve Develt Monarşik yönetimleri tamamı bir araya getirme ve yeryüzünde bir Masonik Cennet kurulması yolunda durmaktadır.
Bu tarihi kurumlar, tüm ulusların tek bir birlik içinde birleşmesini ve dolayısıyla onlarla savaşmanın kaçınılmazlığını engellemektedir. Masonluk orta çağlarda din ve dini evlerin yıkımına yaklaşmıştır! Gelişmeleri takib eden millettler ve monarşi yavaş yavaş, dikkatli adımlarla, toplumu daha kararlı önlem ve eylemlere hazırlamıştır.”
“Masonlar daha iyi bir başarı elde etmek için Din alanında çeşitli mezhepleri ve özgür düşünürleri desteklediler.
Geniş dini hoşgörü kisvesi altında Hıristiyan Kilisesi’ne sapkınlıklar ve ayrılıkçıları getirildi ve desteklediler.
Batı Katolik dini Reform ve Protestanlık geliştrilmesi yakından Mason yapıları ile ilişkilidir. Masonlukla ilgili ve kökleri masonlukta olan Katolik Protestan kiliseleri görevleri gereği Masonluğu görünmez ve gizli örgüt listesine girmiştir.
Kısacası Masonluğun tarihi, dine ve başta hristiyanlık olmak üzere kiliseye karşı söz ve eylem olarak verilen mücadelenin hikayesidir.
Modern zamanlarda bu mücadele belli bir inkarla sonuçlanmıştır. Din ve Kilise Reformları ile bir çok kapılar açılmış durumda ”
Tüm bunların 1905 yılı, Dunya’da bir çok o dönemde gelişmiş Devletlerin Hükümeti devrimci bir ideoloji ile yenilendiler.
Devrim ve yenilikçi söylemleri ile Din arka plana yöneldi ve Masonik yapılaşma Devrimlerle yeni Evre girdi!
Yönetim ele alma yönelik başarısız bir girişimin hemen ardından yazıldığını hatırlatmama izin verin!
Terminolojiye biraz açıklık getirmenin zamanı geldi, yani gizli topluluklar için isimlerin bolluğu.
Bay Filosof – Masonlar hakkında yazıyor, ama aslında, dışarıdan gelenlere kapalı olan kardeşliğin kendisini nasıl adlandırdığı konusunda hiçbir fikir ve fark yok.
Araştırmacılar, modern Masonluğun ilk aya kalmalarını “Tapınakçılar” veya “Tapınaklar” olarak kısaltılan “Kudüs’teki Süleyman Tapınağının Fakir Şövalyeleri Tarikatı”ndan geldiğine inanıyor.
Fransız kralı Philip the Fair ve Papa Clement V’nin ortak çabaları sayesinde düzenin 1307’de sona erdiğine inanılıyor.
Daha sonra şövalyelerin çoğu asıldı ve Jacques de Molay liderliğindeki örgütün tepesi kaldırıldı. Kazıkğa oturtuldu ve yakıldı.

Ve Ötesi:
“Dünya Din Yaşamında bir Masonik Cennet’in genel devleti olarak gözükmekte!”
Bu olayda Dünya çapında bir Mason Cennet’in yolunda durmaktadır. Büyük Dünya küresinde – tek ülke adı : Mason Dünya ve tüm ulusların tek bir birlik içinde projesini ve herkesin yaklaşmasını kabul etmektedir. Devamı Dünya Daha hızlı ve fazla teknoloji yenilik ile geliştirliyor ve:
“Masonluk bir başarı elde etmiş olacak! Dinlenebilir çeşitlilikte gelişmiş son hali ile ilgili ve hızlı gelişim ve kusursuz yapı. Tarih dine ve başta semavi üç din olmak üzere dini mekanlarda söz ve eylem olarak verilen mücadelenin başarısı.
Modern olan Dünya belli bir inkar adına gelişme olası adı din ve dünya din mekanı.
ma
Tüm 1905’te, Dünya’da hükumet kampanyaları bir devirmeye yönelik bir projeden hemen sonra yazmasını tamamlamama izin verme fırsat tanınmış!
Terminolojiye biraz hafif saklamanın zamanları, yani topluluklar için isimlerin bolluğu.
Bay Filosof, Mason hakkında yazılanlar aslında, gelen geçen olaylara yönelik olan ve ya nasıl bir şey hakkında hiçbir şey yok hakkında konuşulacak. modern Masonluğun akımlar hakında ve ya “Tapınakçılar” – “Tapınakçılar” olarak kısaltılan “Kudüs’teki Süleyman Tapınağının Fakir Şövalyeleri Tarikatı” ve haalen inanılmadığı Fransız Philip the Fair ve Papa Clement V’nin çaba sarf etmesi – 1307’de sona ermediğine inanılıyor. Daha sonra çoğu katılımcı yetiştirildi sonra da kazıkta yakıldı.

Ancak ilginç bir gerçek hatırlayalım: Bu olaydan yaklaşık 400 yıl sonra, Rus Çarı Peter birkaç Avrupa ülkesini ziyaret etti! Ardından ünlü mason Lensky’nin arşivlerinde bir giriş kapı görüdü:
“İmparator I Peter, Hollanda Lefort Tapınakçılar lojasına kabul edildi”
Aslında, tüm gizli topluluklar içten dinamik bir motorla karşılaştırılabilir. Örn. bir Otomobil endişesinin kaydı, bir araba modelinin adı gibi herhangi biri olabilir, ancak mekanizmanın çalışma prensibi her yerde aynıdır.
Bu nedenle, Masonların Gül Haçlılardan ve İlluminati’nin Bilderberg Kulübü, Üçlü Komisyon veya Dış İlişkiler Konseyi gibi modern organizasyonlardan temelde farklı olduğunu varsaymamak gerekir.
Fakat bu konu ayrı bir yazının konusu olmalı.

Din, Ulus ve Monarşi devletler yeryüzünde bir Masonik Cennet’in kurulması yolunda durmaktadır.
Bu tarihi kurumlar, tüm ulusların tek bir birlik içinde birleşmesini ve dolayısıyla onlarla savaşmanın kaçınılmazlığını engellemektedir. Masonluk, kilisenin yıkımına yaklaşmıştır, millet ve monarşi yavaş yavaş, dikkatli adımlarla, toplumu daha kararlı önlem ve eylemlere hazırlıyor. ”
“Masonlar daha iyi bir başarı elde etmek için din alanında çeşitli mezhepleri ve özgür düşünürleri desteklediler.
Geniş dini hoşgörü kisvesi altında Hıristiyan Kilisesi’ne sapkınlıklar ve ayrılıklar getirildi.
Batı’daki Reform ve Protestanlık yakından ilişkilidir.
Masonlukla ilgili ve kökleri masonlukta olan – kısacası Masonluğun tarihi dine ve başta Hristiyanlık olmak üzere kiliseye karşı söz ve eylem olarak verilen mücadelenin hikayesidir.
Modern zamanlarda bu mücadele belli bir inkarla sonuçlanmıştır ve sonucu “Din ve Tanrının Evi”
Tüm bunların bu yüz yılın başında – 1905 Çarlık Rusya hükümeti devrimciler tarafından bir şekilde devirmeye yönelik başarısız bir girişimin hemen ardından yazıldığını hatırlayalım!
Terminolojiye biraz açıklık getirmenin zamanı geldi, yani gizli topluluklar için isimlerin bolluğu.
Masonlar hakkında çok yazıldı! Dışarıdan gelenler aslında ilk gördükleri kapalı toplum ve kardeşliğin kendisi!
Nasıl adlandırdığı konusunda hiçbir fark yok.
Araştırmacılar, modern Masonluğun bacaklarının – “Tapınakçılar” veya kutsal “Tapınaklar” olarak kısaltılan “Kudüs’teki Süleyman Tapınağının Fakir Şövalyeleri Tarikatı”ndan geldiğine inanıyor.
Fransız kralı Philip the Fair ve Papa Clement V’nin ortak çabaları sayesinde düzenin 1307’de sona erdiğine inanılıyor.
Daha sonra şövalyelerin çoğu asıldı ve Jacques de Molay liderliğindeki örgütün tepesi kaldırıldı ve sonu kazıkta yakıldı!


Adam Weisgaupt’un Delinmesi
Son iki bin yılda İlluminati adlı gizli bir toplum birkaç kez ortaya çıktı.
MS 2. yüzyılda, benzer bir isme sahip bir kült Frigya’da doğurganlık tanrıçası Kibela Montan’ın rahibi tarafından kuruldu;
6. yüzyılda Suriye’de Dervişler-Nurbasiler (“aydınlanmış”) popülerdi,
tarihçiler de 15. yüzyılın sonlarında ortaya çıkan Bayazet Anzari’nin önderliğindeki Afgan gizli emrini iyi biliniyor

Adam Weishaupt.
Ancak modern tarihte “İlluminati Düzeni” nin kuruluş tarihi, Ingolstadt Üniversitesi’nde Bavyera kilise ve doğal hukuk profesörü Adam Weishaupt’ın destekçileriyle birlikte bir sır oluşturduğu 1 Mayıs 1776 olarak kabul edilir.
Masonik tipi toplum.
Hırslı ve enerjik Weishaupt, örgütün amaçlarını gizlemenin gerekli olduğunu düşünmedi ve kısa süre sonra kamuya açık hale geldiler
(Gleb Blagoveshchensky ve Viktor Vorobyov’un “Dünyanın Gizli Cemiyetlerinin ve Mezheplerinin Tam Tarihi” kitabına dayanarak yayınlandı).
2009 yılında):
halkın ezilmesine dayanan diğer tüm devlet biçimleri gibi monarşilerin ortadan kaldırılması ve ortadan kaldırılması;
mevcut yönetici seçkinlerin sahip olduğu mülkün yok edilmesi;
ulusal çatışmaları sona erdirmek;
Kilise tarafından düzenlenen evlilik kurumunun kaldırılması ve sevginin ve uyum için çabanın kilise ahlakının tüm dogmalarına üstün geleceği özgür aileler kurumunun kurulması;
İlluminati’nin ideolojik öğretileri lehine dini inançların ortadan kaldırılması.
Doğal olarak devlet ve kilise, dışarıdakilere kapalı olan “aydın” örgüte karşı silaha sarıldı ve sekiz yıl sonra derinlere indi.
Ve bir yıl sonra, Temmuz 1785’te, sonunda Weishaupt’ın beynini yasadışı ilan eden gerçekten mistik bir olay gerçekleşti:
İlluminati’nin kurucusu, Frankfurt’tan Paris’e gitmekte olan kuryesi Lanz ile şehirde bir araya geldi.
Yabancı İluminati “kardeşler” için gizli talimatlar hazırlandı ve Yürüyüşe çıktılar.
Yürüyüş sırasında Lanz’a yıldırım çarptı. Weishaupt, kişiliğine çok fazla dikkat çekmek istemeyerek olay yerinden ayrılmak için acele etti.

Olayın görgü tanıkları, talihsiz kuryenin cesedini, bir polis araması sırasında talimatların bulunduğu en yakın şapele sürükledi. Bu belgenin tam metni, tarihçi Jean-Jacques Bedu’nun 2005 tarihli Meleklerin ve Şeytanların Gizli Kaynakları kitabında alıntılanmıştır:
“İnsanları yönetmenin ve kamuoyuna hakim olmanın ilk sırrı!
Bu kaosun içinde kaybolanların anlamaması ve bir sonuca varamaması için gerektiği kadar çatışma, şüphe ve düşmanca tavırlar yaratmaktır. kamu işlerinden bahsediyoruz, kişisel bir görüşe sahip olmamak daha iyidir.
Popüler tutkuları alevlendirmek ve renksiz, müstehcen ve itici edebiyat yaratmak gerekir – bu çok önemli!
– Kıskançlık, nefret, çatışma ve savaş, yoksunluk, açlık ve salgın hastalıkların yayılması insanları içine çekmeli ki, insanlar artık İlluminati’nin yönetimine tamamen boyun eğmekten başka bir çözüm göremiyorlar.
– Halkları, görünüşü olduğu gibi kabul etmeye, yüzeysel bilgilerle yetinmeye, sadece kendi zevklerini aramaya, tüm güçlerini sonsuz yenilikler arayışına harcamaya ve nihayetinde İlluminati’yi takip etmeye alıştırmak gerekecektir.
“Kitleler kör, pervasız ve kendilerini yargılamaktan aciz olduklarından, kamu meseleleri söz konusu olduğunda başka seçenekleri kalmayacak: Demir bir elle, adil ama acımasızca yönetilmeleri gerekiyor.
– Avrupa’da insanlar ve milletler arasındaki farklılıkları şişirmek, ırk ve din düşmanlığını körüklemek ve hiçbir Hıristiyan devletin destek bulamaması için aşılmaz bir çukur kazmak gerekiyor.
Üst düzey hükümet yetkililerine rüşvet verilmesi, hükümetleri dış kredileri kabul etmeye zorlayacak ve onları İlluminati’ye borç ve köle olarak bırakacaktır. Ekonomik krizleri tetikleyerek ve tüm nakitleri aniden dolaşımdan çekerek, İlluminati dışı bir para ekonomisinde çöküşleri kışkırtmak gerekecektir.
“Bütün bu araçlar insanları İlluminati’nin dünyayı ele geçirmesini istedikleri noktaya götürecek.
Yeni dünya hükümeti, kendisine gönüllü olarak boyun eğen herkes için koruyucu ve hayırsever olarak hareket etmelidir.
Herhangi bir devlet isyan ederse, komşularını ona savaş ilan etmeye zorlamak gerekir.
İkincisi onunla birleşmek istiyorsa, bir dünya savaşı çıkarmak gerekir.”


Küreselleşmenin temsilcileri Henry Kissinger ve Zbigniew Brzezinski, Jacques Attali ve Klaus Schwab’ın dünyanın yeniden inşası doktrinlerinde yeni bir şey icat etmedikleri ortaya çıktı.
Her şey onlardan yüzlerce yıl önce planlanmıştı.
Belki daha da erken.
Gizli toplulukların tutarlılığına ve canlılığına değer vermeliyiz, bu görünmez Dünyanın kuklacıları organizasyonu, çabaları sayesinde “İlluminati”nin talimatlarında açıklanan her şey gerçekleşir – insanlığın birçok çizgide bölünmesi; savaşlar ve şimdi salgınlar; ekonomik krizler ve hükümet yolsuzluğu; ekili hedonizm ve cinsel özgürleşme kültü; geleneksel Hıristiyan değerlerinin reddedilmesi ve eğitim sisteminin yıkılması.
Artık gizli topluluklar olarak adlandırılamazlar – tüm eylemler açıkça görülebilir. Küreselleşme taraftarları, tamamen resmi uluslararası yapıları aracılığıyla, hiç kimsenin önünde korkmadan ve tereddüt etmeden açıkça insanlık dışı bir “yeni dünya düzeni” dayatma politikası izliyorlar. VOZ, son iki yılda perde arkasında dünyanın en etkili kulübü haline gelmeye değer.

Bugün bütün bu kardeşler, Davos Forumu, Bilderberg Kulübü ve Roma Kulüpleri toplantılarında oldukça resmi bir şekilde buluşuyor, başbakanları ve başkanları atayarak, savaşları başlatıyor ve ekonomik krizleri kışkırtıyor. Ülke konaklarının bodrumlarında saklanmalarına gerek yoktur, aksine hepsi göz önündedir ve herkesin patronun kim olduğunu anlayabilmesi için tanınmış şirketlerin ve uluslararası kuruluşların amblemleri Masonik sembollerle doludur. .
Geleneksel Masonlardan öğrenmeniz gereken şey, kardeşleri destekleme ve doğru insanlar için kariyer inşa etme yeteneğidir. Chubais, 1998 ve 2012 yıllarında iki kez Bilderberg toplantısına konuk olarak katıldı ve tüm hayatını hoşgörüye adadı. Ancak bu, ünlü programın dediği gibi tamamen farklı bir hikaye..


kaynak: MAson

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s