Cesur Yeni Dünya – 1


Kadın gözünden – Cesur Yeni Dünya

Bir aile içi konuşmada Evin Kadını ve Eşi arasında harika bir konuşma geçer.
Ana konu Yeni Dünya Düzeni.
Evin Hanımı Eşine : Yeni düzeni nasıl tanıtacaklarını biliyorum.
Evin hanımının yüzündeki şüpheci ifadeyi canlandırdıktan sonra, eşi 15 dakika boyunca kibarca zorunlu programı dinleme pozunu alır.
Ve Evin Kadını konuşması başlamıştır, ancak söylenenler gerçekten ilginçti ve yaklaşık üç dakika sürdü.
Düşüncesi son derece basitti.

Evin Hanımı son günlerde takib ettiği Medya konuları üzerinden bir özete benzeyen konular üzerinde kendi gözünde olaylar ile ilgili açıklamalar ele almıştı.
Konuşma konuları neler olduğunu bakalım – retorik bir şekilde soru ve cevap…
Kesintisiz olarak kendisi sorar ve sorduğu cevabını yanıtlaması ile konu diğer soruya geçerdei:
1. Ana konu Dünya ekonominin çöküşü ve Dünya üzerinde büyük miktarda para basılması.
2. Hiçbir ham madde ve üretim kolları Devletler tarafından güvence altına alınmadı.
3. Bu yakın bir dönemde enflasyona yol açacaktır.
4. Üstte yapılan adım Neden gereklik duyuldu?
Cevabı kendi verdi – Acil yapılması gerekekiyordu zaman önemli demesi ile konu durdu …

Biraz durakladı ve düşünme benzer bir yüz ifadesi ile devam etti – bu ara anlamlı bir şekilde sessizdi – tüketimi azaltmak için sonuca vardı Ekonomi durması üretim durması – fiyatlar yükselişe geçer… Daha fazla para ihtiyaç duyulur ve du adım sonrası fiyatlar da yükselir.
Her şey elimizdeki parayla en az ürün alınsın diye yapılıyor.
Bu, alımınızı azaltmanın en kolay yoludur.
Fikri anladıktan sonra hemen devam etti – sonra pahalı organik yeşil Ekonomi tanıtmda bulundu.
Oluşturulacak yeni Ekonomi modeli ile faydalar herkes için değil, çok seçkinler için daha da erişilebilir hale gelir sonucu görüldü.
Para basanlar dışında diğer vatandaşlara her şey çok pahalı olacak.
Sonuç olarak, “yeşil ajanda”yı yapanlarla “kirli ürünleri ucuza getirenler” arasındaki “medeniyet farkı” keskinleşecek, bunun sonucunda da tüm günahlarla itham edilip dışlanacaklardır.
Ve her şeyi “yeşil” yapmaya başlar başlamaz, bunun maliyeti yuksek ve eski tüketim seviyelerine dönmelerine izin vermeyecek…Yani gelecekte İnsanlar daha az ürünlere ulaşabilecek ve bir çok ürünleri tezgahta göremeyecek.
Tüm bu yeniden yapılanmanın ana amacına ulaşılacaktır.
Ve tüketimin düşmesiyle güvencesiz nüfus azalmaya başlayacak.
Çember tamamlandı.
Peki bu düşünme ve ya özet yeni Dünya Bakışa ne dersin?
Her şeyden önce, ülkeler ve ülkeler içinde bölgeler temerrüt olmayacak – Zengin ülkeler, Orta zengin Ülkeler, Az Gelişmiş ülkeler ve Batık ülkelere…
Temerrüt anlamı US dolara olan güven kaybıdır ve gelecekte dolar geçiş sürecin araçlarından biridir.
Ucuz mal ve kaynakların kapılarını kapatacak küresel bir hiperenflasyon yaratmak için tüm araçları kulanacaklar ve katlanarak etkisi görünecek. Tabi en önemlisi US dolar değer kaybetikçe USAmerikan borcu da değer kaybedecek ve bir süre sonra USA borcu olmayacak.
Bu nedenle, hegemon, ikinci olarak, herkesin burnunu dürtme olağan rutinine geri dönmek için sıçramalar ve sınırlarla “yeşile dönecek”.
Ve bu nedenle USA hegemon zararları bulaşmaması için USA çevresindekiler borca ve batağa suruklenmemek için Hegemondan uzağa kaçacak.
Bu bağlamda Çin belirtilen risklerden önlem alması gerekecek ve diğer gelişmiş ekonomilerinden daha hızlı yapılanması gerekiyor, çünkü “yeşil olmamak” suçlaması Çin Ekonomisini bir çok sarsıtılar yaşayabilir. Eskiden olduğu gibi bir Dünya fabrikasının fahri unvanından olacak yani Dünya ihracatı kesilebilinir…
Sonuçta, Üretilen tüketim ürünlerine maliyet artış dolai “yeşil ekonomi” malyetleri düşürme yolu ile tekrar pazarda kalma şansı tanılır. Alıncak önlemler ilgili olarak ikincil öneme sahip olacaktır. Bütün konuları sıralaması ile oluşan izlenim öyle geliyor ki Çin bunu çoktan anlamış. Ve bütün bunlar o kadar hızlı bir süreç değil, çünkü yeşile dönmeyenlere bir şans vermeyecek kamuoyu oluşturmak hala gerekli. Ama süreç zaten devam ediyor.

Gretta Yeşil Enerji Haykırışı ile Dünya üzerinde çok güzel ses getirdi. UN toplantılarında Dünya önemli Basın yayın ve TV kanallarında İnternet ortamında Haykırdı. Sesi bir çok TV ve İnternet Kanallarda yankı buldu. Yakın gelecekte insan oğlu başka birevre girmeye hazırlanmakta. Gelecek İnsan Evrimi ve ya Evre göre kanaat kuruluşları oluşturulması gerekebilir. Bugünler bu süreci artık en önemli gelişme olarak ayak uydurma adına hazırlıklar yapılmalı. Dünya Yeni Evre konularında sevyesi nerelerde görülmeli ve belirtilen diğerleri yakalama adına daha yoğun bir çalışmalarla Dünya Gelişimi yakalamamız gerekir. Yeni Gelişim ile paralel bir sonrki daha üst evrelerin alt yapısını temeli atılmasına devam etmeliğiz.
Ancak bugünlerde Covit 19 virüsü ile boğuşmadı Dünya Sanai ve Ekonomi Evreyi kaçırabilirmiğiz?
Bugunlerde Hegemon devletler nüfusu azaltma adına çalışmalarını devam etmekte ve Covid yoğun hasta vakaları bahane edilerek tüm Dünyayi evlere kapatmaları ile kendileri Yeni Dünya gelişimine hazırlandılar ve yakın zaman içinde tamamlayabilirler.
Dolayısıyla tüm bu Covit 19 Alfa Beta Gama Deltaları …Ziro gelene kadar üretim – tüketimi rekabet ve tüm Ekonomi Banka sistemleri Yeni Dünya Düzenine ayak uyduracak şekilde ayarlar yapılmsında yarar olabilir.
Sonucu görünmeyen Ekonomi ve Rekbet, Titiz Planlama, Strateji oyunları ile Dünya nüfusunu azaltma programları ile dikatleri iyi dağatbilen Dünya Medyası TV İnternet Basın v.s.
Ve bu hedeflere ulaşılıncaya kadar bizimle olacaklar görünürde ve Rekabet oluşmaması için eski çıkma makine teknoloji ile oyalanırken kendileri Mars yeraltı kaynaklarına gidebilrler.

https://dergipark.org.tr/tr/download/issue-file/25573

Cesur Yeni Dünya, Aldous Huxley’in bir romanı, magnum opus’udur.
Brave New World romanın özgün adıdır. Sheakespeare’in zamanında “brave” kelimesi “güzel” anlamına geliyordu, yani kitap’ın asıl manası “Güzel Yeni Dünya” dır.

Romanın kurgusu Londra’da 26. yüzyılda geçmektedir ve distopik bir atmosfer mevcuttur.
Romanda üreme teknolojisi, öjenik ve hipnopedi (uykuda öğretim) sayesinde toplum değiştirilmiştir. Aslında tanımlanan dünya bir ütopya olarak da gözükebilir, fakat ironik bir ütopya; zira insanlık sağlıklı, teknolojik açıdan gelişmiş, savaşlar ve yoksulluk yok edilmiştir; tüm ırkların eşit olduğu ve herkesin mutlak olarak mutlu olduğu bir dünya vardır.
Fakat, ironik biçimde, tüm bu gelişmeler birey için çok önemli olan birçok değerin yok edilmesi, kaldırılması ile başarılmıştır; aile, kültürel çeşitlilik, sanat, edebiyat ve felsefe artık yoktur. Yeni Dünya’da tanrı Ford’dur.
Ayrıca salt zevki önüne gelenle seks yapmada ve vücutta yan etkileri en aza indirilmiş bir uyuşturucu olan soma kullanmada bulan toplum hazcı (hedonistik) bir topluma dönüşmüştür.

Romanın ismi, Shakespeare’in Fırtına isimli eserinden, perde V, sahne I’deki Miranda’nın konuşmasından alınmıştır:

“ O wonder!
How many goodly creatures are there here!
How beauteous mankind is!
O brave new world,
That has such people in’t! „
Türkçe çevirisi:

“ Bu kadar bunca yakışıklı varlık varıp gelmiş buraya
Ne güzel şeymiş meğer insanlık
Böyle dünyalıları olan
Yaşasın bu yaman, bu cesur yeni dünya „
Çeviri : Can Yücel

Geçmiş ve genel durum
Aldous Huxley romanı 1931’de İngiltere’de yaşarken kaleme aldı.
Bu dönemde zaten başarılı bir yazar ve sosyal hicivci olarak tanınmaktaydı.
Cesur Yeni Dünya, Huxley’in beşinci romanı ve ilk ütopya (veya distopya) denemesidir.
Kitap, Yevgeni İvanoviç Zamyatin’in Mıy (Biz) isimli kara ütopyası’ndan oldukça etkilenmiştir (bu kara ütopya George Orwell’in 1984 isimli eserini de etkilemiştir).

Karakterler
Bernard-Marx: Alfa-Artı psikoloğu.
Uygarlığın önceden belirlenmiş rollerine seve seve razı olmaları için yetiştirilmiş ve şartlandırılmış modern insanları arasında duygu kavramının farkında olan istisnalardandır.
Fakat Marx Londra Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi’nde mutsuzdur.
Çünkü fiziksel olarak diğer Alfa-Artılardan farklıdır (neredeyse bir Delta kadar kısadır), bu nedenle de dışlanmaktadır.
Hatta yapay kanına fazla alkol konulduğundan bu hale geldiği iddia edilmektedir. Yalnızlık için duyduğu özlem, zorunlu cinsel özgürlüğün bitmek bilmeyen hazlarından duyduğu hoşnutsuzluk, Bernard’ın kaçma duygusunu güçlendirir.
Bu yüzden eski, ilkel yaşama biçiminin hala sürdürüldüğü az sayıdaki vahşi ayrı bölgelerinden birine (New Mexico) yapacağı ziyaret derdine çare olmasa da dönerken beraberinde Londra’ya getirdiği ‘Vahşi’, teknik uygarlığı farklı bir gözle değerlendirir, onlara neleri kaybettirdiklerini hatırlatır.

John the Savage (Vahşi): Linda ve Thomas’ın oğludur. Yeni Dünya’lı olan Linda, bir gezide New Mexico’da unutluş ve John’a kazara hamile kalmıştır.
Vahşi, bulup okuyabildiği tek kitap olan Shakespeare derlemesiyle yaşamını biçimlendirmekte, Dünya’ya ozanca bir algılamayla bakıp, adeta bir sirk maymunu yapılması niyetiyle getirildiği Yeni Dünya’daki saçmalıklara soneler ve oyunlarla karşı durmaya çalışmaktadır.
Eski Dünya’da “yabancı veya ten rengi farklı” olduğu için dışlanan, Yeni Dünya’da ise yaşam alanı bulamayan Vahşi’nin dünyası bu ağırlığı taşıyamaz.

Henry Foster: Hatchery’nin yöneticisi ve Lenina’nın partneri.

Lenina Crowne: Beta-Artı Embriyo çalışanı, sarışın ve etine dolgun, John’ın sevdiği kız.

Mustapha Mond: Batı Avrupa Dünya Denetçisi. Diğer insanların mutluluğu uğruna çok sevdiği gerçek bilimden vazgeçmiş insan.

Fanny Crowne: Beta Embriyo çalışanı, Lenina’nın arkadaşı.

Benito Hoover: Lenina’nın Alfa-Artı arkadaşıdır. Bernard’dan hiç hoşlanmaz.

Helmholtz Watson: Alfa-Artı insanı. Duygusal Mühendislik Koleji’nde doçent, Bernard-Marx ve John’ın (Vahşi) güvenip, sırlarını paylaştıkları insan. Bernard gibi o da üretim hatasıdır. Hissetmesi veya cinsellikten kendini soyutlaması antisosyal ve hoşgörülemez aykırı davranışlardır.

Linda: John’un annesidir. Ayrı bölgede mahsur kalmadan önce Londra’da Beta-Eksi bir embriyo işçisidir… Uygar dünyada normal olan davranışları (istediğiyle cinsel ilişkiye girmek vs. – Çünkü “Herkes herkese aittir”) nedeniyle vahşi ayrı bölgesinde dışlanmıştır.

Yaşlı Mitsima: John’a Indian’ı ve kilden çömlek yapmayı öğreten kişi.

Popé: Linda’nın ayrı bölgedeki sevgilisi.

Kuluçka ve Şartlandırma Merkezi: Seri insan üretimi ve eğitiminin yapıldığı merkez. Bokanovski yöntemiyle tek yumurtadan yüze yakın ikiz embriyo oluşturulmakta, bu yüzden dünya nüfusu 2 milyardan fazla olmasına rağmen 10.000 soyadını paylaşmaktadır.
Bu merkezde sosyal sınıfları ve görevleri önceden belirlenmiş, neredeyse her türlü hastalığa (yaşlanmaya bile) karşı bağışık insanlar üretilir.
Zihinsel hiyerarşik bir sosyal kast sistemi vardır. İnsanlar, Alfa-Artı entelektüellerden Epsilon-Eksi yarı moronlara kadar sıralanır. Yine aynı merkezde Pavlov tarzı şartlandırmayla herkes kasttaki yerini, ait olduğu sınıfı ve yapmak zorunda olduğu işi sevmeye, bireyselliğe değil topluma önem vermeye ve sürekli tüketmeye şartlandırılır.
Cesur Yeni Dünya’nın mutlu ve istikrarlı insanları oluşturulur.

Kitaptaki karakterlerin isim kökenleri
Bernard Marx, George Bernard Shaw ve Karl Marx
Lenina Crowne, Vladimir Lenin
Fanny Crowne, Fanya Kaplan, Lenin’i öldürmek için başarısız bir suikast girişimi düzenleyen kişi.
Polly Trotsky, Lev Troçki
Benito Hoover, Benito Mussolini, Herbert Hoover
Helmholtz Watson, Hermann von Helmholtz, John B. Watson
Darwin Bonaparte, Napolyon Bonapart, Charles Darwin
Herbert Bakunin, Herbert Spencer, Mikhail Bakunin
Mustapha Mond, Mustafa Kemal Atatürk, Sir Alfred Mond
Primo Mellon, Miguel Primo de Rivera, Andrew Mellon
Sarojini Engels, Friedrich Engels, Sarojini Naidu
Fifi Bradlaugh, Charles Bradlaugh
Joanna Diesel, Rudolf Diesel
Jean-Jacques Habibullah, Jean-Jacques Rousseau, Habibullah Han

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s