İnsan Ruhu ve Çevresi ortak bir aygıt olarak haraket edebilir ve adı Evrimsel süreklilik

İnsan Ruhu ve Çevresi ortak bir aygıt olarak haraket edebilir. Ortak haraket adı Evrimsel süreklilik!

Din motivleri suslü Dünya görüşü altında anladığımı anlatmaya çalışıcam. Makale ana hatları ile Anlatmayi Başlamadan an konturları çizmeye özen gösterelim. Çünkü benzer konular başka yazar ile işlenilmiş ve sırasıila bizim makale farkındalığı ortaya çıkarması önemli. Bir çok “çokkağıtçılar” kötü anlatıyor ve ya anlatamiyor ve bir çok kişi anlamada zorluk çekiyor ve ya konu hiç algılanıyor.

Konu – Çocuk Eğitimi ve ebeveyn rölü

Bu konu ilk çağardan orta çağalara kadar çok az çalışılmış fakat orta çağlardan sonra kilise ve dini otoriteler kendi görüşleri ve ya görüşsüzliğinden çok farklı bir Dünya çizmiş olabilrler. Nedeni ve işlevi Kilise ön plana çıkması ve Haçlı kilise Dünya görüşünü şekillendirmede ve aynı zamanda alternatif hiç başka görüşe ve farklı bir bir din ve ya Sosyal bakış yasak olarak empoze edilmiş sıkı yönetim kavramı ortaya çıkmış.

Belki de hiç kimse İnsanın evrimin bir ürünü olduğunu ve küçük hayvan kardeşlerinden doğrudan gerçekleştiğini inkar etmeyecektir.
Eğer «Evrim» ve «Meydana gelen» kelimelerinden hoşlanmayan biri varsa, «Hayvanların çıkış temelinde, İnsan çıkış tek bir teknoloji göre üretilmiş/yaratılmış»olarak değerlendirmeye çalışalım .
Söz konusu Hayvan ve İnsan çıkış temeli ainı ise sorunun özü bundan değişmeyecek.
Ayrıca, “Evrim”, her şeyin bir sebep olmadan kendiliğinden gerçekleştiği anlamına gelmez.
Bir versiyona göre Termodinamiğin ikinci yasasına karşı kanıtlanmamış ve çelişmeyen evrimin nedeni ve itici gücü, tesadüf ve sade tesadüf başka hiçbir neden olmayabilir.

Komik olabilir ve birlikte gülebilirz.
Öte yandan, genel olarak Evrim ve devam ederken özellikle yaşam ortamında değişik parametreler var mı idi ve ya Rutin Yaşam dolai Hayvanlar ve İnsan bu Büyük Evrim gerçekleştirdi.
Belki bir Tasarım ustası ile Genetik Mühendisi önceden belirlenmiş karışımlar üzerinde çalıştı ve önceden belirlenmiş karışımlar ve Fiziki yasalara göre Yaşam üretti ve Evrim gerçekleştirdi.
İkinci versiyon daha inandırıcıdır, çünkü en önemlileri yaşam süreçlerini yönetme ana fizik kuralı bir sanye önce ve ya bir sanye sonra ainı karışımı elde edemezsin – hasas konu Yaşam temelini atmak pek kolay olmamış olabilir. Bugün bir çok belirtileri gözden geçirme fırsat olması dolai her kanıt inceledikten sonra tüm sonuçlar Mükemmel tasarım ve doğru üretim imalat gözle görünür.
Gözle görünen hem bireysel yaşam formlarının hem de topluluklarının sürü yaşam formları mükemmel karışım sentez ve uyum görünür. Doğa ve Yaşam formları birlikte Evrimi daha kolay gerçekleştirdiler.
Bu özellikler arasında, örneğin, karmaşık, hiyerarşik sürü davranışları ile hayvan topluluklarını organize etme yetenekleri ve modern fizikçilerin düşünemediği ve yapma olasılığı hiç olamaz olması örn. yüz metreye yüksek ağaçlar USA Sekvoya ağacı,Asya Hindistan Fil Bengal kaplanı v.s.inanılmaz tasarım ve yaşam ve hayat programı yazılmış ve daha sonra hayvan üretilmiş. Belki tüm canlıları aynı doktorların çalışmas sonucu alınmış.
Materyalistler, bu tür tezahürleri organizmanın inanılmaz derecede karmaşık yapısıyla açıklarlar; bu yapının kendisi, hayati aktiviteyi kesmek ve davranışını haklı çıkarmak için gerekli olan tüm olası bilgileri içerir.
Ancak, sürekli değişen dış koşullara yeterince cevap verebilmek için, organizmanın maddi yapıları sadece kendileri hakkında değil, aynı zamanda etkileşime girmesi gereken tüm dış yapılar hakkında da bilgi taşımalıdır.
Bu zaten materyalistlerin bakış açısını sorgulamaktadır.
Eh, onlarla incir, böyle bir bakış açısı bile daha fazla anlatıyı fark etmeyi ve kabul etmeyi engellemez.

İnsan, yönetimi açısından bir hayvan gibidir.
Evrimin komşu dönüşleri arasında düşünme ve sürü psikoloji kontrol açısından sistemlerinin benzerlikleri vardır.
Dünya üzerinde Evrim tek bir yasaya göre inşa edilmiş bir görünüşü var.
Ve bu tam olarak bir benzerlikten söz etme olabilir, fakat çok koşullu olan bir benzetme ararsak zorlanabilirz.
Yani, evrimin bir sonucu olarak, evrimin dönüşünün nihai sonucunu belirleyen tezahürlerin Kar adam «Yetinin» farklı niteliklerinin oluşturulduğu prensiplerin kesinlikle katı ve değişmez bir «iskeleti» var.
İlk bakışta Basitten karmaşıklığa, giden iskelet ve ana beğin cihazın yerleşim yeri ve tezahürün değişmez ilkelerine göre tasarlanmış.
Bugünün davranış yönetimi bilimi bize ne anlatıyor?
Her şeyi doğru söylüyor.
Hem hayvanların hem de insanların davranışlarının örnek olarak ifade edildiğinde bile duygu tarafından yönetildiğini söylüyor.
Duygusal olarak renkli olmayan hiçbir eylem yoktur.
Duygusal olarak şartlandırılmamış hiçbir eylem yoktur.
Ancak, duyguların her zaman algılanan bilgilere (kişinin kendi zihninden algılananlar da dahil olmak üzere) ve duyguların hiyerarşisinin kendisi hakkında bir cevap olduğu gerçeğine gelince, bilim bir şekilde alçakgönüllülükle söylenemez.
Çünkü konu yeterince hassastır ve insanlığın karmaşık bir yönetim probleminin ortaya çıkmasını tehdit eder, bu da bilimsel çalışmaların müşterilerinin eline geçemeyeceği anlamına gelir.
Çünkü bu müşterilerin temel amacı, insan ve insanlığın doğrudan kendi lehine yönetilmesini engellemektir.
Ayrıca, konu yeterince «bilimsel» değildir, çünkü çalışmaya kabul edildiğinde, fenomenleri tamamen materyalist bir bakış açısıyla açıklama fırsatını yakında kaybedecektir.
Materyalist bir bakış açısıyla, kuşların ne olduğunu ve hangi Evrim başlangıç noktasından mı ve ya daha sonra bir noktadan mı katılacaklar Katılma yerinden algılandığını, kesin olarak tanımlanmış bir zamanda, sürüye düştüklerini, bu arada, kendi hiyerarşisine sahip olduklarını, hiçbir yere gitmediklerini, ancak kuzeye doğru uçtuklarını açıklamaya çalışabiliriz.
Evrimin içinde olmaları tüm diğerlerine gözetilen şartlar onların içinde geçerli olmalı ve kabul ettiler … aksi halde olmazdı.
Algı-duygu-eylem. Bu Kanundur.
Bilgisayar bilimlerinde olduğu gibi:
Ham veriler-algoritma-sonuç.
Duygu sadece davranışsal tepkiyi değil, aynı zamanda vücudu hem Fizyoloji düzeyinde hem de endokrin süreçler düzeyinde en etkili şekilde yerine getirmeye hazırlar.
Örneğin, bir ahududu çalısının arkasındaki ayı yüzünü algıladım-bağırsakları boşalttım, daha önce hiç koşmadığım gibi hızlı bir şekilde koştum ve mümkün olan en yüksek hızda, mümkün olan en yüksek hızda koşmaya devam edebilmek için bir doz adrenalin aldım.
Ayrıca, kimyasal (endokrin) reaksiyonlara dokunmayacağım. Onlar sadece amaçlanan eyleme yardımcı olmak için yaratılmıştır. Her ne kadar hayvan krallığında, astlarının yönetimini lider tarafından organize etmek için çok yaygın olarak kullanılsalar…

Ayrıca, bu bağımlılıklar, çeşitli insan hastalıklarının gerçek nedenlerini belirlemede kritik öneme sahiptir. Ama bu ayrı bir konu. Bir kez daha, bilimsel araştırma müşterileri tarafından çalışmasının «zararlılığını» gösteren bir kez daha.
Böylece, hayvan şemasına:» algı – duygu – eylem”, yeni bir yetenek – akıl tarafından sıkışır.
Başka bir geri çekilme: her zaman algılanır-bilgi. Duygu dönüştürülmüş bilgidir. Algı organı, mevcut tüm veri akışından bilgi alma ve onu belirli bir eylemle ilişkilendirme sürecini üretir. Böyle bir organ, farkında olan tüm gözlere, kulaklara, dile ve cilde ek olarak, memelilerde bir transformatör beynin epifizidir. Doğrudan işlevi, organizmanın kaynağı tarafından eylemin kesilmesi olan hipofiz beziyle (hipotalamus) doğrudan ilişkilidir.
Peki akıl nedir? Hayvanlarda ne yoktu?
Ve bilgiyi doğrudan eyleme dönüştürmek için kullandıkları mekanizma gibi, bilgiyi işlemenin başka bir yolu yoktu. Koşulsuz mekanizma. (Bazı, bizim için önemsiz olan, aklın varlığıyla ilgili olmayan, koşullu reflekslerin varlığını ortadan kaldıran yetenekler biçimindeki geri çekilmelerle. Ve bu hafızanın mevcudiyetidir). Kabul ettim-eylemi gerçekleştirdim. Ve hayvanların bilgiyi dönüştürme yeteneği yoktu (görüntülere kaydetme, yapılandırma, birbirlerine aktarma, saklama, onunla mantıksal dönüşümler yapma) ve dışarıdan algılanan bilgilerin yanı sıra duyguları tetikleyebilecek «kendi bilgilerini» üretme yeteneği yoktu.
Şimdi bir insan olduğuna göre, canlı bir varlık tarafından algılanan bilgi sadece ona refleks tepkilerinin nedeni değil, aynı zamanda onu işlemek için yeni bir araç olan zeka için bir veri kaynağı haline geliyor.
Yani, tüm sistem aynıdır, evrimin tüm yasaları aynıdır, ancak insan tanrısını (evreni) yaratan sebep tarafından doğrudan (koşulsuz) yönetimden kaçınmak için gelen verileri yorumlama olasılığı vardır. Bu, bir kişinin, yoldaş Spinoza’nın yanılsamasını da kutladığı bir özgür irade mekanizmasının varlığının bir açıklamasıdır. Aşağıda, bu yanılsamanın ne ifade ettiğini göstereceğim. Ve bu olasılığı gerçekten tanımlayan şey bu mekanizmadır.
Hatırlıyoruz (biraz yukarıya bakıyoruz), duygular algılanan bilgilere bir tepkidir.
Ve eğer bilgi akıl tarafından üretilebilirse, o zaman ona da bir tepki olacaktır.
Bu Kanundur.
“Yeraltıyı” hatırlayın, ” kuş için üzülüyorum … »…
İşlevsel olarak yorumlama yeteneği nedir?
Her şeyden önce, davranışsal tepkinin ertelenmesine izin verir.
Zihin algı ile algılanan tepkiler arasındaki boşluğa dönüşür. Fakat hayvan şemasının hangi yerinde : «algı – duygu – eylem»? Yine, yukarıya bakarsak, duygular sadece algılanan bilgilere yanıt olarak ortaya çıkar.
Yani, insan tarafından üretilen bilgiler aynı zamanda duyguların tezahürünün kaynağı / sebebidir ve dışarıdan alınan bilgilerle birlikte, daha ileri eylemlerinin sebebidir. Bu şemada akıl (bilgi işleme) ya algının hemen arkasında, duyguların önünde ya da genel olarak hafızadan bilgi alarak yerini alır.
Şimdi bizi hayvanlardan ayıran zihni ve hayvanların yoksun bırakıldığı özgür irade ilkesini bir kez daha anlatalım. Akıl bize bizi yönetmenin etkinliğinden şüphe etmemize sebep ve fırsat verir.
İçin o yarattı. Kontrol bilgileri üretme yeteneğine sahiptir. Hayvanın etrafta dolaşamayacağı birinin yerine geçmek. Her canlıya yaratıcısı tarafından sürekli olarak bildirilen bir şey. Fakat evrim yaratıcı bir süreçtir ve yaratıcı işlevlerin bir kısmı bize aktarılırsa, onu evrimin zararına kullanmak açıkça nankördür… “Nankör» çok hafiftir.
Evrim yolunu takip etmeyen-yok olur.
Bu da yasa. Bizden önce halk ve kültürler nasıl oldu? Onlarca? Yüzlerce mi? Binlerce mi?
Bu evrimsel bir süreçtir. Doğrudan yönetimden geri çekilme olasılığı, güzellik ya da evrim seviyesinin düzensizleştirilmesi amacıyla değil, doğrudan yönetişime karşı direnç geliştirmenin nihai amacı ile düzenlenmiştir. Birlikte yaratma yeteneğini korurken. Doğrudan yönetime karşılık gelen organizasyonun ne ifade ettiği, benim anlayışımda Ortodoksluk nedir?
1. Bilginin algılanması olasılığında.
2. Onun doğru yorumunu.
3. Bilginin birikmesi ve korunması ilkelerini takip etmek.
4. Bu bilgileri eylemlere rehberlik etmek için kullanma.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s