Uzaydan gelen uzaylılar hakkında Gnostik kozmoloji

Gnostic cosmology about aliens from space

Modern ufolojide ana teori belli bir popülerliğe sahiptir.


Eski halkların Mitolojisinde adı geçen birçok “Tanrı-Yaradan” aslında başka Dünyalardan başka Alemden Yüksek teknoloji ve Medeniyetlerin olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Erich von Daniken, Zacharia Sitchin ve diğerleri gibi Batılı araştırmacılar, insanlığın kendilerine hizmet ve hurmet etmeleri için akıllı Köleler olarak yaratıkları üst Beğin ve İnsan “Tanrıların medeniyetlerine” Köle Hizmetkar olarak tasarlanmış olama ihtimaller üzerine kurgulanmış teori. Bu teori biri tarafından yaratıldığı hipotezini aktif bir şekilde destekliyorlar. Rus araştırmacı Andrei Sklyarov, kitaplarında yaklaşık olarak aynı versiyona bağlı kaldı. Ancak, beyaz ırkın halklarının, Anunnaki’nin gelişinden ve onlar tarafından bazı melez ırkların ve halkların yaratılmasından çok önce ihtimaller üzerine kurgu yazılar var. Anunaki ve ya Üst beğin Soğuk ortamda Dünya Kutup bölgelerinde özelikle Antarktida haalen orada yaşadıklarına inanamakta. İnsan Ataların aramızda ve bizler gibi bizimle gezegenimizde şehirlerde ve evlerinde var oldukları söyleyen başka bir versiyon daha var.

Bununla birlikte, insanlığı maymun ve uzaylıların bir melezi olarak yaratma fikri, Gnostiklerin öğretilerinin merkezinde yer alır.
Gnostik metinlerde bundan bahsedilir. Ünlü Rus ufolog V. Azhazha’nın “Dikkat: bulaşıkları yamamak!” Adlı kitabında bu metinler hakkında yazdıkları:”Uzay uzaylılarının Dünya üzerindeki istilası, yalnızca Dünyadaki birçok halkın mitolojisinde yer almakta.

Aynı zamanda Eski Mısır ve Avrupa’nın Hıristiyanlık öncesi dönemin gizli öğretilerine de yansıdı.
Fransız araştırmacı Jean Doress, bir çalışmanın sonuçlarını yayınladı.
Gnosis (içsel bilgi) – 1. yüzyılın başında Gizem Okulu’nun inisiyelerinin yolu Gnostikler (geç antik çağın dualistik doktrininin taraftarları) temeline dayanan geniş bir kozmolojik vizyon geliştirdi.

Modern parapsikolojinin temeli olan değiştirilmiş bir bilinç durumu kullanılarak yogik uygulama yoluyla geliştirilen insan süper algısı.
Gnostik metinler “Nag Hammadi”, güneş sistemindeki görünüm ve daha sonra Dünya’da, uzaydan gelen uzaylılar – arkonlar (Yunanca – archai – önceki, önce) hakkında bilgi içerir.
Metinler, bu yaratıkların tanımlanmasını sağlar. İki tür arkon, birinin embriyonik (insan fetüsüne benzeyen), diğerinin sürüngen (drakonik) tip olması bakımından farklılık gösterir.
Gnostik tanıma göre, arkonlar, insan bilincini, arkonları içeren garip ve anlaşılmaz fenomenler karşısında bir kafa karışıklığına sokarak, onları sahteciliğin sonuçlarını gerçeklik olarak algılamaya zorlayarak insan dünya görüşüne müdahale edebilirler. Uzaylı taktiklerinin temeli budur.
Gnostiklerin öğretisi, Sümer kaynaklarının tersine, Dünya’daki arkonların görünüşünü Orion takımyıldızına bağlar.
Gnostik Arkonların tanımı, uzaylılar hakkındaki modern fikirlerle ayrıntılı olarak örtüşmektedir. Arkonların Griler ve Sürüngenler ile özdeşleştirilmesi Nagel Kerner tarafından yapıldı. Bu canlıların bazı türlerinin insan genomunu ayarlayabildiği belirtiliyor.
Yarı insan ve insansı olmayan varlıkların insan uygarlığının gelişimi üzerindeki etkisi, Eski Sümer kültürüne de yansımıştır. Uluslararası bir bilim insanı grubunun parçası olarak arkeolojik kazılarda bulunan Sümer metinlerinin “kütüphanesini” inceleyen ünlü dilbilimci Zachariah Sitchin, benzer yaratıkları – Annunaki’yi anlatıyor. Sümer metinleri eski kaynakların en son revizyonudur. Gezegenimizde insansı bir ırk yaratmanın tüm “teknolojisini” ve uzaylıları (Anunnaki) gelişmekte olan proto-insanların genotipini periyodik olarak değiştirmeye sevk eden nedenleri açıklıyorlar. Eski metinlere bakılırsa, bu değişiklikler zorlandı ve öncelikle Anunnaki’nin çıkarlarına hizmet etti. Daha sonra, Anunnaki alt tanrılarla karıştırılmaya başladı.

Gnostik metinlerde arkonların uzun zamandır proto-insanların genetiğini gerekli şekilde değiştirmeyi başaramadıklarından bahsedilmektedir.
Deneme yanılma yöntemi, üretken olmayan melez yaratıkların ve çeşitli canavarların ortaya çıkmasına neden oldu. Apaçık nedenlerle homo sapiens’in böyle bir oluşum ve gelişme tarihi, Darwinizm teorisine dayanan Ortodoks bilimine yakışmaz.
Bugün, Gnostik ve Sümer metinlerinin yazıldığı günlerde olduğu gibi, insan zihniyle tuhaf bir aldatma oyununun tezahürünü görüyoruz, en açık şekilde kaçırmalarda tezahür ediyor. Bu durumda, sofistike aldatma ve doğaüstü yeteneklerde somutlaşan uzaylıların gücüne, maneviyatında yatan bir kişinin gücü karşı çıkıyor. Geçmişteki veya günümüzdeki uzaylıların adı ne olursa olsun.

Gnostikler, Sümer metinlerini Dünya’nın uzaylı istilası senaryolarına dahil etmek için kullandılar.
Arkonların taktiklerini doğru bir şekilde anlamayı ve gelecek nesilleri bu istilanın tehlikeli sonuçları konusunda uyarmayı başardılar…
Gnostik metinlerin incelenmesi, arkonların psikofiziksel özünü anlamaya daha da yaklaşmalarını sağladı.
Kendi türleri içindeki ilişkilerde tamamen tezahür eden saldırgan bir karaktere sahiptirler.
Zeka ve büyük fiziksel güce sahip olan reptiller, büyük bir embriyonik arkon sürüsüne hükmetmeye başladılar.
Gnostik kozmolojide, baskın sürüngene, kozmos tanrısı rolü verilmiştir. Dahası, Gnostikler, insan türünün gelişimini kontrol etmek için Sürüngen liderliğini genişletti. Dünyaya geldiler
Binlerce yıldır insanlarla tehlikeli oyunlar oynuyorlar, oyundaki partnerlerinin doğru değerlendirmelerinden zihinlerini uzaklaştırıyorlar.
Arkonlar, ne türden olursa olsun, insanlığı bir kafa karışıklığı ve korku durumunda tutmaya çalışırlar ve varlıklarını aktif olarak sadece Dünya’da değil, aynı zamanda uzayda da gösterirler.
Bilinmeyen ve güçlü bir gücün korkusu insanlığın cesaretini kırar ve güvenlikleri hakkında şüphelere yol açar. Ufoloji pratiği, Gnostik öğretinin ana hükümlerini doğrulamaktadır. Uzaylılarla çeşitli temas türlerinde, bir kişi her şeyden önce zihinsel etkinin gücünü yaşar …
Gnostik öğreti sürekli olarak arkonların her şeyi yapabileceklerini iddia etmelerine rağmen orijinal bir şey üretemeyen taklitçiler olduklarını vurgulamaktadır.
Bu ifadeyi ufolojinin ışığında değerlendirdiğimizde, her türlü UFO’nun, pilotlarının ve çevreye etkisinin sadece benzer bir gerçekliğin taklidi olduğunu ve bizi yanılttığını kabul etmek zorunda kalacağız.
Eğer öyleyse, oyuncuların becerisine hayran kalmaya devam ediyor.
Ne kadar tuhaf görünse de benzer bir varsayım günümüzde de ortaya çıkmaktadır, özellikle de onların etkileşimindeki ruh ve maddenin sınırsız olasılıkları belki de tartışılmaz bir gerçek olduğu için … İnsanlık tarihi boyunca biz evrendeki yeteneklerimiz ve rollerimiz hakkında daha derin bir anlayışa gittik.
Ama bu uzun yolculukta bilinmeyen bir güç
Yani, bu dünya dışı varlıklar gerçek yanılsama ve tahrifat ustalarıdır.
İnsanlığı, iktidardaki klanlara sızan ve en büyük banka ailelerini yaratan melez dünya “elit” in yardımıyla ve ayrıca bizim yardımıyla kaymış olduğumuz gizli bir okült-dini topluluklar ağı aracılığıyla kontrol ediyorlar.
Tamamen tahrif edilmiş bir tarih ve kısmen tahrif edilmiş bilim, yaratılan “sahte bilimle mücadele komisyonları” sisteminin yardımıyla insanları kendileri için “yasaklanmış” bilgilerden uzaklaştırıyor.

Ama daha da önce, “İncil projesinin” dinlerini yaratan bu yaratıklardı; buna göre, genetik deneyler sırasında yapay olarak yaratılmış ve “Tanrı’nın seçilmişliği” dini ideolojisiyle aldatılmış bir halk, melez halklarda ve ırklarda “beyaz tanrılar” uygarlığından genetik çizgilerini yöneten beyaz ırkın halkları ve Yahudiliğin dalları yardımıyla “Tanrı’nın kölelerinin” dinlerinin ekilmesi, yani sadece kendi kabilesinin tanrı – Gnostik metinlerde bahsedilen sürüngen “kozmos tanrısı”.
Ancak beyaz ırkın halkları için, tüm bu sürüngen yaratıklar yaratıcı tanrılar değildir, bu da onlara hizmet etmeye gerek olmadığı ve hizmetkarları tarafından dayatılan “yeni dünya düzeni” anlamına gelir.
Dahası, asalak ve şeytani Batı medeniyetinin efendilerinin ideal köle olamaması nedeniyle yok etmek istediği şey beyaz ırktır.
Batı Avrupa ve Kuzey Amerika’da beyaz ırkın dağılma süreçleri zaten çıplak gözle görülüyor.
Başka bir şey de, “beyaz tanrıların” DNA’sını ve kölelerinin genetik olarak doğuştan gelen nitelikleriyle yerel arantropiklerin DNA’sını kullanarak, genetik deneyler yardımıyla Dünya’da yarattıkları melez insanlar ve ırklardır. Pek çok halkın, yılan gibi çeşitli sürüngenlere bu kadar gelişmiş bir ibadet etmesi boşuna değildir.
Ejderhalar ve onlar gibi diğer yaratıklar.
Ama onları köle olarak kullananlara hizmet etmek zorunda değiller ve aslında onları insan olarak görmüyorlar.
kaynak : https://karhu53.livejournal.com/31779397.html

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s