Ekonomik kıyamet geliyor

Economic apocalypse is coming


Önsöz
RossRoss
Aşk bir mucizedir. Ona güvenin ve hayaliniz gerçek olacak.
Dün 16:03 13 2053
Yazarın publicist.ru’daki makalesi:

Ekonomik kıyamet uzun süredir kapıların arkasında konuşuldu ve gizlendi.
Dünya Ekonomi Sistem krizi uzatmalı oyun devamı çalıştıkları bu süre uzaması pek çözüm getirmedi.
Tüm Dünya Ekonomi Klanlarının ve Küreselcilerin Ekonomi Borsa oyunları Kapitalist Ekonomi Sistemi kurtarma başarı ile sonuçlanacağa belirtileri gözükmiyor.
Büyük bir Oyun başlatmış olmasında aşikardır.
Kirli ve ya Bilinmeyen Sonuçlu oyun olabilir.
Sonuç henuz bilinmiyor fakat görünen Kurtarma Planları hiç biri bu işe yaramadı – Ekonomi Krizler arda arkası kesilmiyor 1989-2000-2007-20015-2020…
Ekonomi ve Borsa Sistem Üretimden uzak ve Topal Ördek misali devam eden sonuçsuz Krizler ve Buyk Üretimlerin Kapatılması Çin Egemonisi kurulması sonucu ortada 5 milyar Eğitimli Uygar Batı Ekonomisi Ticareti Sosyal Hayatı Battı bitti, sade NY borsası kaldı.
Basılan Paralar tamammı Borsa gidiyor Üretim çanlanmiyor.
“inançtan” başka hiçbir şey tarafından desteklenmeyen durum veya daha doğrusu sanal sermayelerin doğuşu ve sanal gelişimi ortada sermaye artışı istihdam ve Ekonomi Buyume belirtileri ve ya Ekonomi canlanma kapı arkasında tablolarda yatmakta.
23 Eylül 2019’da medyada krizden önce yazdıklarından beri:
“Büyük Kara Bulut” Lagarde yatırımcıları korkuttu, “bu” kara bulut “hala kaynakları, yatırımları, sağlığı, umutları vb. tüketerek Dünyada dolaşıyor.
Komplo teorisyenleri bu konuyu çok seviyorlar ve “Dünya sistemine” darbe yapmayı amaçlayan çeşitli Dünya komplolarının bu bağlamda kendi temeli olabilir; sisteme olan güven eski Dünya ile birlikte çöktü ve ortada boş halk pazarı kaldı. Lockdown dolai Halk pazarı insnasız ortada duruyor…
Pek çok komplo teorileri ortada dolaşmakta. Örn. Şartlı “Eğik Dünya Kulesi” için dengeyi kaybetme noktasını bulmak ve onu kritik bir yöne itmek için tam olarak bu anlama teorilerini geliştirmekte.
BEA (Büyük Ekonomik Kıyamet) durumunda, küresel krizin tüm mantığına göre, borsaların düşmesi ve bunlar üzerinde ticaret yapılması, değiş tokuşlardaki kısıtlamalar ve yapay büyük robotik programların olduğu oyunun yeni kuralları ile ilişkilendirilecektir ve sonuçları bilen var mı?
Ticari markalar istihbarat hazırlıyor ve gelişim için neler eksik ve ya fazla. Bu süreç ne kadar: 1 yıl, 3 yıl 5 yıl …bilgi paylaşımı ve hayata geçirme süreci ne ? Bilen varmı?
Siber savunma kontrolü – bu tür programların güvenlik açıklarını kapatmaya yönelik işlevlerinden biri olacaktır.
Özerk sendikalar, gelecekte programların ve ticaret anlaşmalarının ve düzenlemelerin güncellenmesinin otomatik hale getirileceği bir tür “skynet” tarafından yönetilecek ve savunulacak. Güvenkiği Garantisi ve Kayib ve ya Zayi Sigorta olacak mı? Evet ve ya Hayır Cevabı mutlaka vardır!
Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ticaret savaşları, büyük ölçekli siber savaşların beklentilerinin uzak olmadığını gösterdi.
Ticaret, konvansiyonel savaşlar, salgın hastalıklar vb.hangi şartlara göre yapılacak. Kim Kazanacak ve kim Kaybedec? Kaybeden Tazminat ödeyecek mi? Bu ticari Savaştan Dünya nekadar tazminat alacak? Öyle ya birileri Ticaret Savaş Açiyor ve Diğeri Kaybediyor. Diğer Dünya vatandaşı Tüketici ve ya kulanıcı Savaştan bir Haber onlara SAvaş Tazminat ödenmeli neden iki kavga ederken diğrerleri zarar görüyor.
BEA sırasında. dünyaya girerken, devletler kendi siber savunma sistemlerini ve kordonlarını inşa etmek zorunda kalacaklar.
Değişim, dar bir oyuncu çemberi için küçülecek, yerelleştirilecek, çünkü tek dünya ticaret alanının ve ticaret savaşlarının çöküşüyle, çıkar çatışmalarıyla ilişkili birçok farklı engel ve kısıtlama ortaya çıkacak.
Dünya kaosu kavramı çerçevesinde hazırlanan savaş ve “herkese karşı” ideolojisi kavramı gerçeğe dönüşebilir ve daha önce var olan ticaret anlaşmaları ve eski anlaşmaları yok edebilir.

Burada rüzgar ekenler fırtınayı biçebilir.
Ancak kriz daha ciddiyse, borsalara olan ihtiyaç ortadan kalkacak ve dünya, birçok dünya ekonomi teorisinin öngördüğü gibi, eski güzel “takas” a geçecek, büyük bir ikinci el pazarı ile uzun yıllar Ekonomileri ayakta tutabilecek mi?
Sahiplerine çok şey öğreten geçmiş Dünya krizleri ve iflaslarla yaşanan çöküşler, küresel oyuncuları eğrinin ötesinde hareket etmeye zorladı.
Çeşitli şekillerde giderler.
Birincisi, dünyada yeni bir hegemonya için güçler oluşturmak ve kurallar oluşturma ve uygulma koymasıdır.
Burada küreselciler, altın buzağı ve tekno-büyünün gücü uğruna dünyayı yeniden biçimlendirme ve üzerinde egemenlik kurma modelleri inşa ediyorlar.
BT hakimiyeti, silahlı kuvvetler, “asker” kolları olan bir genetik mühendisliği ordusu – insanları, hayvanları, bitkileri, toplumları, devletleri, dünyayı Genetik Mödifiye Ürünleri ile düzenleyen sünni gıdalar nufus planlaması uygulayablirler, diğer yandan silahlı kuvetleriile gereken uygulamalırı devreye alabilirler, doktorlar ordusu ile ilaç aşı ve benzer ürünlerle İnsan Sağlığını ele alabirler… herşey kendileri için tüm dünyayı ve Dünya’yı çirkinleştiren sevdikleri ve ya sevmedikleri bir grup “parazit” altında ekoloji, ekolojinin arkasına saklanıyor ve kararlar ile İnsanlığa Faydalı ve ya Faydasız işlerle meşkul edebilirler
Dünya’nın dini olarak ele geçirilmesi, liderlerinin kendilerine tabi kılınması ve hegemonya için belirli haklara sahip yarı dünya bir tabiiyet dininin yaratılmasına sebeb olabilir.
Ortadoks ve Katolik Kiliseler Yeni Dünya ayak uydurma adına bir çok Dogmaları Kaldırabilrler. Yapılan tüm bu dini konuşmalar ve dini geziler, yeni dini “liderlerin” yaratılması, gelecekteki dini şartları ve ya kemerlerin konturlarının oluşturulması ve yeni dünyayı değiştirecek durumu herkesin gözü önünde etkilemek için yapılmakta.
Pompeo’nun ziyaretlerinden sonra Papa’nın, tanınmış Dünya grubunun yararına aceleyle bu kadar çok şey yapması ve gey evliliklerini memnuniyetle karşılaması, sürünün yeni dünya kurallarını kavramak için zamanının olmaması at için anlaşılabilir bir durumdur. Katolik Kilisesi modern dünya süreçlerine ayak uydurma hamlesi olarak adlandırılabilir.
Dünyanın Ekonomik olarak yeniden biçimlendirilmesi ve zor tahakkümün yeni kurallarıdır; bunun için koşullar ve virüsler ve dünyanın askeri gerginliği ve yeniden bölünmesi vb. yaratılır, burada özel hizmetlerin hem aktif hem de pasif önlemler sağlaması gerekir.
Kendilerini devletin çıkarlarıyla bile ilişkilendirmeyen küresel grupların ve oyuncuların çıkarları için değişik oyunlara girişebilirler.
US Mr Trump küreselleşmenin geleneksel düşünürlere karşı kazandığı zaferin güzel bir örneğiydi.
Papa tarafından kısa süre önce ilan edilen ve küre parazitlerinin önerdiği herkes tarafından desteklenmesi gereken yeni bir kapsayıcı kapitalizm için yeni dünya planının da gösterdiği gibi, tüm bu yollar şu ya da bu şekilde kesişiyor.
Medyanın yazdığı gibi, “Kapsayıcı kapitalizm manifestosu: kurtlar beslenmeye devam edecek, peki ya koyunlar?” İnsanlığı yeni ağlara çekmek küreselcilerin oyunu olarak algılanabilinir.
Dilencilerin, serserilerin toparlandığı ve böylesi çitlerle çevrili yeni bir gelecek uğruna asıldığı İngiltere’de kapitalizmin başlangıcından bu yana, insanların bu ağlara nasıl sürüklendikleri, çeşitli virüsler, siber kurallar ve senaryolar ortaya çıkardığı düşünüldüğünde insanları kapitalist kamplara itme sürecinin metodolojisinde hiçbir şey pek değişmedi. Eski Köle Pazarı ile Yeni Küresle Çin Pazarı ile benzerlik Bulan var mı? Bilemiyoruz Bulan olabilir Belki ?!
Burada her şey nettir – Globalistler sistemlerini kurtarırlar ve “ebedi elysium” larını Dünya üzerinde inşa ederler, ebedi ve büyülü ticaret harikası “Babil”, Kıyamet’i yazan kişinin iki bin yıl önce gördüğü, karşı olan herkesi öldürür geçer gider. Yetre ki KArşı çıkma her şey onların dediği gibi olsun ve ya olmasın…
Aslında kıyamette “Deccal” tarafından fethedilen tüm insanlığın katili olarak sunulur.
Böylesi bir “küreselleşme” den yalnızca bir avuç insan kurtarılacak.
Bu durumda küreselcilerin, bir “Lego” kurucusu olarak “tanrılar” gibi insan ve doğa “mühendisliği” ile uğraşan, yeryüzünün vekil dünyasını yaratan, Baş İnşaatçıya meydan okuduğunu ve onun öngördüğü Planlarını değiştirdiğini kendiniz anlıyorsunuz?! Sonsuzluktan çok öte bir kavram.
Ve bu tür arabaları tamir etme fırsatı tükenirse, o zaman dünyanın tamamen yeniden başlatılması gerekebilir.
Ve diyorlar ki, tufanla yıkanmış insanlık tarihini ele alırsak, bu ilk kez değil daha önce bir çok defa insan son evre gelmiş ve yine ayağa kalkmış. Tabi gidenler Dünya akıl tabakı ise yeniden aya kalkanlar çukurdan çıkanlar ise gelecek kısa ve İnsanlığın sonu olur.
Dini unsurun önemli olmasının nedeni budur. İnançsız, yani “inancın” kendisi, böyle bir sistem çalışmıyor.
Tanrı’ya inanmamayı, dünyasını ele geçirmek için tanrı olmayı tavsiye eden aynı yılanlar dünyasında en zehirlisi kral olur örn. Kobra.
Burada her şey “Stanislavsky” ye göre : İnsanların inanmaya zorlanması ve geri kalanı için yeni inanca boyun eğmeyenler için – şiddet, meşru haklı ve simüle edilmiş olması olayları değiştirir.
Dünya böyle bir sistemi kurmalı ve ya böyle bir sistemi satın almalıdır.
Eğer kimse istemezse, yeni biyomühendisler yardım edecek – önce bir virüs yerleştirecekler ve sonra bir kişinin genlerini düzenlemeyi teklif edecekler, böylece hasta ölüyor ve ya hiç ölmiyor İnsanlığını kaybediyor ve Canavara dönüyor..
Ve yakın gelecekte ve ya yarın her şey “düzenlenecek” modifye edilecek. Bu imaların çıkarılması kolaydır ve ardından bir reklam çıktısı sunar.
Ama küresel ekonomik kıyamete geri dönelim.
Eski iktisat dünyasında, uzun zamandır “inancını” yitirmiş olan ve bu kelimenin her anlamıyla itibarı ifade eden inancı kâğıt parçalarıyla doldurulmuş “inança” -inanmak ile başlar olduğu zaman başlayacaktır.
Sonunda kaybedenler olacak.Kim kaydeder? Zaman gösterir.
Bu nedenle, böyle bir dünyayı “kapsayıcı kapitalizm” ile değiştirmeye şimdiden hazırlanıyorlar.
Bu nedenle, ona vekil inançlara ve sanal emek, para ve yasalara sahip tekno-büyülü vekil bir dünya, doğal ekonomik koşullar ve yasalarla doğal dünyanın yerine gelir – üzerinde çalışmak için zaten Tanrı’dan gelen emirler iç güdülerle başlar.
Doğal Dünyayı bir Sanal alem ile değiştirmek için, doğal olduğuna inanılması gereken tekno-büyüye ihtiyaç vardır.
Böyle bir sanal zombi dünyasını sunucudan veya prizden ayırın ve dışarı çıkacaklar ve doğal dünyayı tanımayacaklar, onu yabancı biri ile karıştıracaklar, küstahça ve doğal gıda hakkında bilgiden mahrum bırakılacaklar.
Tüketici cenneti ile kıyamet, konforla başlar, mutlak rahatlığa, sanal dünyadaki tüm arzuların yerine getirilmesine doğru ilerler, bu da insanın ve beyninin acımasız çürümesine ve yenilgisine yol açar.
Bu, bir kişinin bedenindeki ve ruhundaki bir “parazit” in hayatı anlamına gelir ve onu bir kişinin imajından mahrum eder.
Tüm bunlar, bir insanı daha henüz bir zombiye dönüşmeden zombiye dönüştürüyor.
Fakat parazitlerin unuttukları bir nokta sanal dünya elektrik şarjı ile yenilenir. Şarj biter hayal biter olunca ne olacak?
Yeniden şarj süresinde Dünyasından koptuklarında korktuklarını hayal edelim?
Borsalar ve ticaret tabanları, eski dünyanın değerlerinin ve “inançlarının” değer kaybetmesi nedeniyle çökecek. Ne olacak?
Sanal güç kaynaklarından kopuk ekonomik zombiler olacaklar.
Onlar zaten zombiler ve dünyalarının tüm kablolarını çıkarırlarsa kesinlikle böyle olacaklar.
Bu nedenle, insanların beyinlerindeki çiplerle böylesine bir telaş ve ekonomik kıyamet sırasında kaçabileceğiniz alternatif bir sanal dünyanın yaratılması, kendi ticaret zeminlerinizi, paranızı ve zombi toprağı ile zombi dünyasını yaratmanız tanıdık geliyor…insanlar uyanana kadar hızla Yeni Dünayalarınıza sizi taşımak istiyorlar. Uyanmadan önce sanal Beğin Sanal alem Sanal ekonomi Sanal Dünya olmayan gerçek dışı alemler…
İlahi kanunları olan bu Dünya Sanal alemi ile korkunç hal alır ve bu nedenle kaynakları ile birlikte tahrip edileme riske karşı karşya kalmıştır…
Ekonomik sanal alemi geçmesi sonucu korkunç hal alır…Hayal edin insan yerine yapat seka borsa sizin adınıza sizin uatırımlarınızı yatırı ve kaybeder …neden duygu ve sezi yok sanal gerçklerde kaybetme bir duygu tanımlanmadı…ve ya başka daha iyi program sizin yapay zeka hüküm etti ve o kaybetti borsa çoktü..banka girişleri kilitlendi paralar silndi Dünya Sıfır altına indi…Tahmin edebilirmisin böyle olabilir mi ? olut-r niye olmasın Sanal alem sanal zeka sanal para sıfır para…Para yok sorun Yok oyun bitti…
Kıyamet sırasındaki gerçek dünya korkutucudur, çünkü gerçektir ve onu yaratan kendilerine “yabancı” bir Tanrı’ya aittir.
Sanal Zeka doğası gereği parazite karşı iğrenç olanı yapmak için “alnınızın teriyle” çalışmanız gerekir.
Bu nedenle, doğal dünyanın yerini bir vekil ve sanal alan, “alnınızın terinde” yetiştirilmesi gerekmeyen Sinir Sİstemi Sanal Dünya ayak ıydurma beğin algısı çünkü “tanrılar” gibi parazitler onları hızlı bir şekilde yapmayı bilir ve Daha kolay çozüm sisizn varlıkları kaybetmesi kolay ve sıfır problem.Para yok Problem yok çozüm ideal.
Ancak Evrenin yasalarına karşı çılgınca savaş, parazitlerin lehine sonuçlanmaz.
İnsanları bir Sanal alemi ile savaçma stratejileri yok ve bilemiyorlar. Bugun böyle bir çatışma kimse hayal bile etmemiştir. Nedeni İnsan iyimser ve Zeki.Sanal alem adı gereği makine ve Sıfır sezi ve duygu…
Böyle bir “dünya egemenliğinin” nasıl bittiğini biliyorlar. Ancak ahlaksızlığın karşı konulmaz doğasına itaat ederler. Ve bu onların kaderi.
Davranışlarını ve kötü vicdanlarını bir şekilde haklı çıkarmak için, Kıyamet’te, dünyanın iyi tarafında oldukları, “İyiliğin İmparatorluğu” oldukları, kıyametin kazanılmasına “yardımcı” olacak bir Apocalypse’i yarattılar Adı kıyamet savaşları.
Bu başlı başına bir saçmalıktır ve Kıyamet’e hiçbir şey eklenmemesi veya çıkarılmaması gerektiği konusunda uyarıda bulunan Kıyametin yazarı tarafından da yasaklanmıştır.
Genel olarak, yaratma güzelikler inşası için var olan sistem ve herkes için mutlak rahatlık fikri ile başlayan Büyük Ekonomik Kıyamet, insanlığın Tanrı ve Doğa ile olan bağını yok eder şupeler taşımakta.
Parazitlerin rahatlığı, “Dünya karşıtı” nın varlığı için doğal olmayan süreçleri harekete geçirir, katılımcılarını tıpkı “Matrix” filmindeki gibi basit pillere ve sistem kaynaklarına dönüştürür.
Peki, ebedi soru: Böyle yaklaşan bir Dünyada nasıl yaşanır?
Sadece kendin olarak kalmalısın, büyük harfli bir İNSAN olarak kalmalısın
Hiç kimsenin insan olarak kalmak istemediği, dahası süper güçlerle, süper konforla, süper güçlerle çevrili olmayı, “tanrılar” gibi olma istekler şimdiden görebiliriz…
TANRI Olmayı teklif ettikleri bir Dünyada, sanal bile, sadece basit bir insan olmak feat.
Bu uzak ve böylesi bir dünyada yaşayan “tanrılar”, insanlardan çok uzak ve onlardan daha üstündür, bu nedenle, en güçlüsü olarak hayatta kalmak gerektiğinde bu tür zayıflıklara, şefkat, sevgi, sabır, merhamet vb hiç bir vakit keybetmeden İNSAN olmaya devam etmek Ana İnsani Görev olmalı.
Dünya zaaflerinden uzak ve yabancı olarak kalmalığız, Gelecek Dünya köpekbalıklarının ve Köpek balık avcıların zalim dünyası hakim kalsa bşle İnsan Kalmak görev olmalı.
Bu tanrılar, pagan güçler, savaş, rezervler, kaleler, tekno-sihirdir, başkaları için ölen ve onların uğruna sonlarını veren ve onları evrimin en zayıf nesli tükenmekte olan tür olarak adlandıran zayıflara gülüyor.
Hristiyan emirlerine gülüyorlar, hayranlarını ayartmaya ve ağlarına, ilkelerine çekmek için Hristiyan kiliselerindeki “altın tanrılarının” ve “güç bağlarının” refahı için ikiyüzlü bir şekilde mumlar yakıyorlar.
Ancak seleflerinin çoğunun bu tırmığa bastığını ve sel suları altında güçlerini ve hazinelerini büyük bir alüvyon tabakası altında tutanları unutuyorlar.
O zaman bile onlara yararlı olmadı.
Ve o uygarlığın eski ünlü “tanrılarını”, oligarkları ve tekno-sihirbazları kim hatırlayacak? Sadece su ve okyanus.
Ve sonra, türün klasiklerine göre – baştan itibaren her şey yok olacak ve yeniden başlayacak …kim bilir?
Ve böylece her zaman – yine bin yılda yeni bir sonsuz uygarlık günüydü.
Tüm insanlık için Bugün Aslında Döngü nun devamı olarak geçmekte.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s