İnsan evriminde Covit 19 Dünya uygarlığının “yeni bir başlangıç noktası”

The Great Restart: Covid-19, “A New Starting Point” in the “Evolution of World Civilization”
2020 ABD başkanlık seçimlerinin sonuçlarının kademeli olarak ortaya çıkışı, Amerika Birleşik Devletleri’nin gelecekteki politikası hakkındaki tartışmayı iç ve dış tüm önemli konularda yoğunlaştırdı.
Esas olarak, son kırk yılda gelişen ve şimdi tamamen modası geçmiş olan geleneksel dünya resmi temelinde Pandemi ve korku panelleri yürütülmekle başlatılamsı toplum üzerinde korkuları daha artrmış oldu.
Bir çok Panelde Konu aktarıldı ve açıklamalarla tanıtıldı. Konu hakında çok sayıda hatalı açıklamalar, örnekler ve tahminler yapıldı, tedbirler alındı, tartışıldı ve USA seçimlerle denk gelmesi daha da Panik hava yaratmış oldu. USA Başkan Adayları hakında tahminler ile ortalık arareti artırıldı: “Biden, Trump’tan daha iyidir çünkü geleneksel US siaasetin temelini biliyor. Siyasi ve Ekonomik sistemini eski haline getirme ve statiko korumakla ilgileniyor.” Uzmanların bu tezi nereden aldıkları ise tamamen anlaşılmaz hale geldi ve her Covit 19 haberi ile bağlantı kurulunca daha karmaşık hale getirildi.
Amerika Birleşik Devletleri’nin gelecekteki yönetiminin verebileceği tüm işaretler, Rusya Çin İran ile çatışmanın derecesinin yalnızca şiddetleneceğini gösteriyor gibi bir hal aldı.
Koronavirüs salgını için de benzer bir tez öne sürülüyor.
Hem küresel ekonomide hem de belirli devletlerarası ilişkiler düzeyinde bugün var olan tüm sorunların, koronavirüs salgınının çok yönlü sonuçlarının sonucu olduğunu söylüyorlar.
Ve Dünya Tıbbı Alemi bununla baş eder ve ya etmez korkular artmakta idi.
Hepimiz bu yüzyılın ilk on yılının özelliği olan küresel pazardaki istikrarlı büyümenin verimli zamanlarına geri dönebiliriz korkusu ile büründük kapandık korkularımızla yaşamaya başladık.
Ancak bunun tersi bir bakış açısı da var.
Alman ekonomist Klaus Schwab kitabında, COVID-19’un sadece küresel ekonomide başlamış olan süreçlere dokunan ve bu süreçleri hızlandıran görünümü ile bir devenin sırtını kıran kötü şöhretli son damla olduğunu kanıtladı.
Bu da, ortaya çıkan krizi, kullanılması gereken “eşsiz bir fırsat kapısı” yaratıldığını ve onu tam fırsat kullanılma anı olarak lanse etmiş oldu.
Günün Corona 19 hakında nasıl Para kazanma kapısına dönüştürülür fikri öne çıkmıştı.
Özellikle, özel mülkiyet olmaksızın yeni Yeni Model Kapitalizmin başlangıcı olarak Tanıtımı sundu ve açıklamalarında hemen fırsata çevirilmesini öneriliyor olması şaşkın bakışlara neden oldu…
Yeni Düzenin Adı: “Katılımcıların kapitalizmi” olarak tanıtıldı . Açılımı Ulusötesi girişimler temelinde oluşturulması için yeni Dünya atılımı olarak tanıtılmasını önerdi.
Yeni dünya düzeninde Covit 19 Pandemi fırsat Reyönu dönüşmüş oldu.
Ayrıca, Mr Shvab Bretton Woods para sisteminin kaldırılması ve dijital kripto para birimine geçiş ile “Parasal sıfırlama” da başlayacağını duyurdu.
İnsan Emeğin tamamen robotlaştırılması ve evrensel bir temel gelir getirilmesi, insan ve makine arasındaki çizgiyi şefaflaştıran gelişmiş teknolojilerin yaygın tanıtımı ve kulanımı yaygınlaştırılma üzerinde tam bir devlet kontrolü sisteminin oluşturulması ihtimalinden de bahsediyorlar.
Dünya Vatandaşların kişisel kimlik kavramı hariçtir yani İnsan özel hayatı kapalı kutu içinde tutulacak anlamı taşımakta
Bazı kaynaklarda, Schwab’ın “COVID-19: BÜYÜK YENİDEN BAŞLAMA” makalesi, post-endüstriyel finansal kapitalizmin bir ilanı olarak dile anılıyor.
Gerçek, her zamanki gibi ortada yatıyor.
Dünya uzun zamandır Bretton Woods’ta değil, ABD’nin doların “yeşil şeker ambalajı” tarafından desteklenmemesini sağlama hakkını doğrudan tanıyan Jamaika dünya finans sisteminde yaşadığı için bile. Nedeni çok daha derin.
Klaus Schwab, temel piyasa süreçlerini doğru bir şekilde kaydetti.
19. yüzyılın ikinci yarısının teorilerine dayanan piyasa mekanizma kavramları, küçük işletme sahiplerin egemenliğinin mutlaklığından ve meta-para ilişkilerinin ölçeğinin önemsizliğinden yola çıktıkları için, geçerliliğini yitirmişken, kapitalist ekonomi 20. yüzyılın 90’larının sonundan bu yana, kapsamlı ticari genişleme alanını tüketmiştir. Ticari genişleme süreçlerini hızlandırma aşamasına, yani nişlerinde tekel (veya ona yakın) bir konumda bulunan ulusötesi şirketlerin mücadelesine geçiş aşamasına girdi.
Ayrıca, sınai sermayenin konsolidasyonu, küresel ekonomide bir bütün olarak hakim hale gelen açık piyasa ve sınır ötesi işlemlerin kolaylığı sayesinde finansal sermayenin konsolidasyon sürecini başlatmıştır.
Günümüzde malzeme üretimi ikincildir.
Birincisi, bir projeyi başlatmak için bir kredi kaynağı bulma ve belirli teknolojileri kullanmak için patent hakları satın alma görevi tanıtılması ve taraflar uzlaşı ile üretim ve ya hizmet işlerine yol vermesi tanıtıldı.
Sonuç olarak, 200 yıl önce, emtia ve sanayi devleri, petrol üreten şirket “Standart Oil” John Rockefeller veya 2008 yılına kadar arka arkaya 77 yıl boyunca dünyanın en büyük otomobil üreticisi olan ve bugün ilk olan otomobil şirketi “General Motors” gibi en büyük iş olarak kabul ediliyordu.
Kontrollü varlıkların büyüklüğü bakımından dünya liderlerinin derecelendirmesinin sekiz satırı tamamen mali fonlardan ve en büyük bankalardan oluşmaktadır.
İşte Yeni Dünya kontrol tutan bankalar :
1. ICBC (Çin, kontrol edilen sermaye miktarı – 2,81 trilyon dolar);
2. HSBC (İngiltere, 2.68 trilyon);
3. JPMorgan Chase (ABD, 2.35 trilyon);
4. CCB (PRC, 2.24 trilyon);
5. ABC (PRC, 2.12 trilyon);
6. Çin Bankası (ÇHC, 2.03 trilyon);
7. Citigroup (ABD, 1.86 trilyon);
8. Wells Fargo (ABD, 1.42 trilyon).
2013 sonunda Adı geçen bankalrın toplam karları 175.5 milyar $ olarak gerçekleşti
Üste belirtilen bankaların yıllık kar yaklaşık olarak Rusya gibi bir ekonominin yıllık bilanço karının büyüklüğüne eşit ve ya Alman ekonomisinin karlılığından biraz daha az.
Ve kontrolleri altındaki sermaye miktarı tüm dünya GSYİH’sinin dörtte birine yaklaşıyor.
Bu, hem 2020’deki Amerikan başkanlık seçimlerinde yaşananların anlamını hem de yaklaşan dünya sıfırlaması olan Schwab’ın bahsettiği süreçlerin temel özünü belirleyen şeydir.
Amerika Birleşik Devletleri’nde çatışan sadece farklı isimler ve siyasi programlarda küçük farklılıklar olan iki sistemik parti değildi.
Ve ikincisi gerçeğe biraz daha yakın olmasına rağmen, iki Amerika bile değil.
Bu Trump’ın arkasındaki sanayicilerin sonunda kaybetmiş gibi göründüğü, sanayi ve finans sermayesi arasındaki ilk büyük savaştı.
Nihai sonuçları çıkarmak için henüz çok erken olsa da 16 Ocak’a kadar bekleyeceğiz.
Bugün alışık olduğumuz medeniyet, maddi bir şeyden kar elde etmeye dayanıyordu.
Örneğin, geri kazanılabilir ham maddeler (madenler, kuyular, taş ocakları) veya belirli fabrikalarda üretilen mallar. Kriz zamanlarında bile ekonomi, malzeme altyapısının (yollar, köprüler, limanlar) inşası için hükümet programları tarafından desteklendi.
İçindeki bankalar yalnızca para depolamak için değil ainı zamanda bir tür cüzdan görevi gördü.
Böylece, kârların yeniden dağıtımının ekonomik süreçlerini yönetmek için bir kurum olarak devletin işleyişi için fiziksel bir alan oluşturuldu.
Üstelik kamusal ve sosyal kurum güçlendi ve daha esnek hale geldi.
Resmi olarak kurallar çıkartma ve yasa çıkarma hakkına sahip kişilerin şahsen seçilmesi anlamında okundu, belirli soyadları, adları ve gerekli iakmet bilgileri vardı.
Amerika Birleşik Devletleri’nde sanayileşme, Roosevelt adıyla, Alman ekonomisinin Yarmar Schacht ve Konrad Adenauer adlarıyla yeniden canlanmasıyla ve Sovyetler Birliği’nde Joseph Stalin adıyla yakından ilişkilidir.
Yani, devletin politikasından ve sonuçlarından alenen sorumlu olan bir tür hükümet her zaman olmuştur.
Savaşların patlak vermesi sorunu bile, kaçınılmaz olarak, yalnızca belirli ülkelerin yarattıkları kârı yalnızca belirli bir fiziki ulus lehine harcamak için yabancı maddi kaynakları ele geçirme girişimlerinin sonucuydu.
Biden’in, daha doğrusu, arkasında duran dünya finansörlerinin zaferi, yerleşik dünyanın artık bölgesel bir bağlantısı olmayan yeni bir sisteme dönüştürülmesine yönelik aktif bir sürecin başlangıcı anlamına gelir.
Para-meta-para formülünden meta hariç tutulmuştur.
Şimdi para, doğrudan paradan yapılır ve bu, bir bütün olarak ekonominin özünü temelden değiştirir.
Her durumda, Batı ekonomisi ön planda kalması Gelecek Gelişimin doğru işareti olarak görülmeye vaad eder.
Muzaffer en büyük finansal devlere kaldı, bölünmüş (özellikle gümrük ve yasal) sınırlara sahip olmayan, sermayeyi kâr elde etmeyi vaat eden herhangi bir yere serbestçe taşıyabilecekleri gösterdi, para sermaye güç sınır tanımaz hale geldi.
Ancak onu elde etme sürecinin herhangi bir sosyal yükümlülükler getirildi ve ya adil ayar yapıldı.
Bunun için, ilk olarak bir kurum olarak devleti zayıflatmayı ve kurumsal sınır ötesi resmi statüsünü elde etmeyi amaçlıyorlar.
Aynı nedenle, herhangi bir “dünya hükümeti” nin ortaya çıkması beklenmemelidir.
Genel sosyal sorunları çözmek için herhangi bir devleti toplumun kendi kendini örgütleyen bir mekanizma olarak anlamaya alışkınız.
Amerika Birleşik Devletleri’ndeki Demokratların Trump’a karşı savaşma biçimi, hiçbir ülkeden hiçbir kimsenin görevlerine seçmediği ulusötesi, özellikle finans kuruluşlarının yönetim kurullarının ve önde gelen hissedarlarının “dünya hükümeti” haline geldiğini açıkça gösteriyor.
Ancak aynı zamanda başkanların seçimini etkili bir şekilde etkilemek için yeterli güç ve kaynaklara sahipler.
Dahası, arzu ettikleri hedeflere ulaşmak için tamamen kabul edilebilir bir yol düşünerek, kamu yasalarını bile ihlal edebilirler.
Örnek olarak USA Amerika Birleşik Devletleri’nde resmi bir sansür yoktur, ancak Facebook, Twitter, Youtube veya Instagram gibi sosyal medya pazarında tekel konumunda olan şirketler, yalnızca kendi şirketlerine dayalı, genellikle doğrudan önyargılı, ideolojik ve açık bir şekilde önyargılı görüşlere dayalı içerikleri sansürlemektedir ve kullanıcıların etkileyemeyeceği açıktır. durum. Aynı şey hemen hemen tüm ana akım medya için geçerli ve son aylarda süreç kitle iletişim araçlarını etkilemeye başladı.
Bu, üç temel eğilime yol açar.
Birincisi , toplumun etkileyemeyeceği kurumsal “anlaşmalarla”, en azından teoride, toplumun yargı kararları veya referandumlar yoluyla meydan okuyabileceği veya değiştirebileceği, kamuya açık yasaların ikame edilme ölçeği artacaktır.
Bunun canlı bir örneği, 1967’de uluslararası kabul görmüş “Dış Uzay Antlaşması” nı tamamen özel ve tamamen özel bir şirket olan “Artemis Anlaşması” nı teşvik ederek ortadan kaldırma girişimidir.
Bu da aslında Ay’ın ve ardından tüm dış alanın özelleştirilmesine yol açar.
Bu eğilimin sonucu, herhangi bir uluslararası anlaşmanın kurumunun zayıflaması olacaktır, çünkü finansal şirketler kendilerini devletlerle ilişkilendirmedikleri için, kendilerini özel olarak üstlenmedikleri yükümlülüklere uymak zorunda görmezler.
Açıkça söylemek gerekirse, bir ABD uluslararası taahhüdü, örneğin olası JPMorgan Chase veya Citigroup için zorunlu değildir.
Aynı zamanda, hem kamusal hem de özel olmak üzere dünyanın geri kalanı için onlar tarafından belirlenen gereksinimler zorunlu hale gelmelidir.
İkincisi , “fakir ama mutlu insanların” ideal dünyası, güvenli kurumsal hakimiyet için idealdir.
Mülkiyet ve ana gereçler, evrensel kurallara müdahale eden bir kötülük olarak konumlandırılmıştır. Yaşamın anlamı, mülkiyetten bağımsızlık ve maksimum hareketliliktir.
Gelecekte bu, yaşam standartlarında bir düşüşe ve insanların kısa vadeli gelire bağımlılığının kritik bir düzeye yükselmesine yol açacaktır. Etrafındaki her şeyin sadece kira bazında mevcut olduğu bir ortamda, kısa vadeli bir iş kaybı bile, yeni bir iş yeterince çabuk bulunmazsa fiziksel açlık ve hatta ölüm tehdidi anlamına gelecektir.
Zaten şimdi, özellikle “Amazon” şirketindeki ödeme düzeyi açısından, sürecin köleye yakın koşullarda çalışmak için kitlesel rızanın ortaya çıkmasına yol açtığı açıktır.
Çünkü alternatif, buzdolabının altından karton kutularda açlık ve köprü altında uyumaktır.
Üçüncüsü , stratejik hedef, toplumsal cinsiyet, ırksal ve başka herhangi bir temelde iç çatışmaları şişirerek toplumun atomizasyonunu en üst düzeye çıkarmaktır.
Aynı amaçla, toplumun her türlü tarihi, kültürel ve dini temelinin tahrip edilmesi artmaktadır.
Sosyal ayrılık ne kadar yüksek olursa, nüfus yönetiminin mali maliyetleri o kadar düşük olacaktır.
Özellikle sosyal ağlar aracılığıyla bireysel sosyal kontrol için teknolojilerin geliştirilmesi, eğitime erişim ve hatta ücretsiz gıda, hacmi ve koşulları da kurumsal kararlarla kolayca kontrol edilebilir.
Ve herhangi bir kamusal hoşnutsuzluğun kanalize edilmesi, yeni topluma güzel bir medyaya küresel bir “yeşil dünya” inşa etme hedefi sunarak, iklim değişikliğine karşı mücadele ederek ve hükümleri devlet bütçesinin görevi olarak kabul edilen evrensel koşulsuz gelirin derhal getirilmesini talep ederek olmalı. Dolayısıyla toplum, devlet kurumuna daha da karşıdır.
Ve bunların hepsi tüm dünyaya yayılmalı. Diğer kültürel geleneklere sahip ülkeler dahil. Ayrıca, belirtilen stratejinin uygulanması, prensip olarak, muhalif ülkelerle nükleer silah kullanımı da dahil olmak üzere ideolojik savaşlar yapma olasılığını kabul etmeye başlar.
Devletlerin bütünlüğünü korumak için, kaçınılmaz ve kabul edilemez bir tehdit taşıdığından, ağ kurumsal ulusötesi yapıları bundan zarar görmeye zayıf bir şekilde duyarlıdır. Örneğin, Microsoft’u, Apple’ı ve hatta daha çok Facebook’u Wells Fargo ile yenmek için hangi şehrin bombalanması gerekiyor?
Yukarıdakilerin, gezegenin ekonomi ve siyasetinin pratik düzlemine izdüşümü aşağıdaki sonuçlara yol açar.
Amerika Birleşik Devletleri içinde, ilk 1-2 yıl boyunca, “Joe Biden ekibi” (sadece arkasındaki ulusötesi finansal sermayenin kişileştirilmesi anlamına geliyordu), seçimlerde Trump’ı destekleyen Amerikalıları (70 milyondan fazla) ortadan kaldırmak için ülkeyi “Trumpizmden” büyük bir şekilde süpürecek. 2016 ve 2020. Fiziksel yıkım anlamında değil, ama her şeyden önce moral bozukluğu, bölünmesi ve yerel düzeyde bile direnme iradesinden yoksun bırakılması.
Teoride, bu süreç ABD’yi yeni bir iç savaşa götürebilir, ancak “bilinmeyen babaların” gözünde (günümüzde olası bir “dünya hükümeti” olarak anılır), kontrolleri altındaki tüm dünyayla pek ilgisi olmayan yalnızca yerel isyanlar olacaktır.
2022-2023’ten başlayarak, “iç tehdidin” ortadan kaldırılmasının ve Amerika’nın devlet (ve sosyal) kurumlarının yeni program kapsamında yeniden yapılandırılmasının ardından, özetlenen kuralları ve ilkeleri bugün Batı tarafından kontrol edilen tüm siyasi ve ekonomik alana agresif bir şekilde genişletme girişimlerinin yoğunlaşmasını beklemeliyiz. Ve bu dünya GSYİH’sinin yaklaşık% 36-42’sidir.
Dış politikada, “kazananlar” kaçınılmaz olarak Avrupa Birliği’nin yeniden kolonileşmesi ve “yeni ilkeler” altında yeniden yapılandırılması için çaba göstereceklerdir.
Avrupa içi sorunların artık benzer nitelikte olduğunu anlamak önemlidir. AB’deki Avrupa mali sermayesi de sanayi sermayesinden ayrılmış ve ona karşı çıkıyor. Ancak boyut olarak daha küçük olduğu için, “Amerikan şemasını” kendi başına tam anlamıyla kopyalayamaz. Bu da onu “önde gelen parayla” entegrasyonla ilgilenen klasik bir “beşinci sütun” a dönüştürüyor. Yeni dünya yönetişim sisteminde “değerli bir yer” almayı bekliyorlar.
Buna ek olarak, bir hidrojen ekonomisine geçiş için aktif olarak desteklenen Avrupa programı, kıtanın enerji ve diğer altyapısının 10-15 yıl içinde nispeten hızlı bir şekilde yeniden yapılandırılmasını öngörür; ölçeği, neredeyse bu yüzyılın ortasına kadar gelecek için ulusötesi finansal sermayeye kâr kaynakları sağlayacak.
Dünya ekonomisinin mevcut yapısında, böylesine görkemli bir proje için nesnel olarak para yoktur. Ancak Jamaika finansal sisteminden bile bir ret elde ederseniz ve finansmanı kripto para birimi kombinasyonuna koşulsuz gelirle aktarırsanız, gerekli fonlar sınırsız teminatsız para emisyonu yoluyla elde edilebilir.
Tüketicilerin hiçbir şekilde tasarruf etme imkânına sahip olmadıkları için bu, enflasyon tehdidi konusunda endişelenmemelerini sağlıyor. Her durumda, geleceğin finansal sisteminin işleyiş ilkeleri hakkında mevcut teorik fikirler düzeyinde.
Dünyayı yeniden inşa etme küresel projesinin başarısının önünde sadece iki engel var.
Birincisi , en azından ekonomik büyüklüğü Amerika’nınkinden daha aşağı olmayan Çin , ya da daha doğrusu Batı finansal ulusötesi şirketlerin kaynak tabanının ölçeği. Yukarıdan da görülebileceği gibi, gezegenin en büyük bankacılık ve finans yapılarının TOP8’inde, birincisi de dahil olmak üzere dört yer, toplam sermaye açısından derecelendirmeye katılan tüm katılımcıların 17.5 trilyonundan 9.2 trilyon dolarına sahip olan Çin bankaları tarafından işgal edilmiştir.
Aslında, Amerika Birleşik Devletleri ekonomileri ile ÇHC arasındaki çatışmanın ağırlaşması, Amerika’nın dış ticaret dengesinin negatif dengesi sorunundan değil, Çin’in mali liderlerinin devlet tarafından kontrol edilmeye devam etmelerinden ve küreselci kurallara göre oynayarak, Batı sermayesinden ortak dünyayı kademeli olarak kazanmalarından kaynaklanıyor. 10 yıl önce reytingdeki 8 sıradan 7’si “Amerikan” ve “Avrupalı” yapılar tarafından işgal edilmişti.
Aynı zamanda Çin hükümeti, Batı sermayesinin yalnızca “iç Çin gelir kaynaklarının” kontrolünü ele geçirme girişimlerini değil, genel olarak Batı parasının Çin’e girmesini katı bir şekilde engelliyor.
Küreselciler Amerika Birleşik Devletleri içindeki konumlarını güçlendirmekle meşgulken, uluslararası arenada nispeten barışçıl bir retoriğe odaklanacaklar, “Trump öncesi zamanların açık dünyasına dönüş”. Ancak o zaman bugünün Çin devletinin doğrudan fiziksel olarak yok edilmesi sorunu tartışmasız bir karakter kazanacaktır.
Tabii ki, Çin’in doğrudan fiziksel olarak yok edilmesi söz konusu olmadığını anlamak önemlidir. Küreselcilerin temel görevi, ülkenin eriyen elitini, ÇHC’nin iç ekonomisine “küresel para” koymaya istekli, daha Batı yanlısı biriyle değiştirmektir. Ve Pekin tarafından oluşturulan Kapsamlı Bölgesel Ekonomik Ortaklık (RCEP) adı verilen kapalı ekonomik kümeye yeni katılımcıların kabulü için gerekli koşulları yumuşatmak için.
Ancak küreselciler bunu, örneğin Tayvan’daki bazı ayrı harekat sahalarında doğrudan savaş olmadan başaramayacaklar. Bu da 2022 – 2023 sonrasında böyle bir savaşın ortaya çıkmasını neredeyse kaçınılmaz kılıyor.
RUSSTRAT, Haziran 2020’de ” Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki silahlı çatışmanın olasılığının ve pratik biçiminin değerlendirilmesi ” adlı raporda, olayların böyle bir gelişme olasılığının yüksek olduğunu yazdı . Ve sadece bir ay önce, Aralık 2020’nin ikinci yarısında , Çin’in önde gelen Rus uzmanlarından biri olan Nikolai Vavilov, açık bir konferansta böyle bir senaryonun yüksek olasılığından bahsetti .
Küresel ekonomik eğilimlerin analizine göre, RCEP alanının kendi siyasi ve ekonomik sistemine nihai entegrasyonu için Çin’in 10-12 yıldan daha fazla zamana ihtiyaç duymayacağı ve bunun ardından yeterli bir ekonomik temele sahip olacağı ve AB ve ABD ile ticaret yapacağı gerçeğiyle konu daha da karmaşık hale geliyor. özellikle gereksiz. Dahası, toplam dünya GSYİH’sindeki “Çin” payı da yaklaşık% 45-48’e ulaşacak ve bu da rekabeti otomatik olarak devlet kurumlarının her zaman kesin bir şekilde kurumsal olanlardan daha iyi performans gösterdiği uzun vadeli bir yıpranma mücadelesine çevirecektir.
Diğer bir deyişle, 2023–2027 arasındaki dönemde, en fazla 2030’da Çin’le büyük bir savaş çıkması durumunda, ABD kisvesi altında hareket eden küreselcilerin hala kazanma şansı var. 2035’ten sonra ve hatta 2040-2045’ten sonra artık orada değil. Ve sonra bu yüzyılın sonunda “Batılı küresel sermaye sisteminin” yenilgisi neredeyse kaçınılmaz hale geliyor.
İkincisi , ekonomik büyüklük açısından daha küçük olmakla birlikte jeopolitik önemi bakımından daha aşağı olmasa da, ulusötesi sermaye tarafından dünyanın küresel medeniyete dayalı yeniden biçimlendirilmesine engel olan Rusya’dır.
Hammaddeler, özellikle Rusya Federasyonu’nun enerji rezervleri ve Avrupa teknolojileri için yurtiçi satış pazarı, Moskova’nın sadece AB’de Washington ile başarılı bir şekilde rekabet etmesine izin vermekle kalmıyor, aynı zamanda Avrupa’nın Amerika’nın yeniden kolonileştirilmesi sürecine de doğrudan müdahale ediyor. Ve onsuz, küreselcilerin kendi kaynakları Çin ile başarılı bir şekilde rekabet etmek için son derece yetersizdir. Daha da fazlası onu yenmek için.
Buna ek olarak Rusya, Avrupa’ya küreselleşmeye hatta muhafazakar değerlere kıyasla gelenekselliğe dayalı alternatif bir medeniyet projesi sunmaktadır. Avrupa nüfusunun önemli bir kısmı ve özellikle sanayi sermayesi kesimindeki yönetici elit için çekici, çünkü bunların benimsenmesi geleneksel devletler çerçevesinde güçlerini sürdürmelerine izin veriyor.
Dahası, küreselciler için kritik derecede gerekli olan Amerikan devlet yapısının zayıflaması, dünyanın önde gelen tüm bölgelerinde Amerika Birleşik Devletleri’nin uluslararası zayıflamasıyla ilişkilidir. Ancak orada oluşan boşluk, büyüyen Rus varlığıyla dolmaya başlıyor. Globalistlerin eylemleri kendi düşmanlarının güçlenmesine yol açtığı zaman bir tür paradoks ortaya çıkar.
Ayrıca, Batı yaptırımları koşullarında bile büyümeye devam eden Rusya ekonomisi, genel ölçekte de olsa küçülüyor (2019 sonunda, Rusya Federasyonu nominal GSYİH’si küresel ekonominin sadece% 2’si, Amerikan ekonomisi% 25,6, Çin ekonomisi ise en az RCEP ülkeleri ile% 17,8 -% 23,6), ancak sistemik anlamda, ÇHC’nin zaferi lehine Amerikan-Çin çatışmasının terazisini değiştirebilecek neredeyse belirleyici bir ağırlıktır.
Hepsinden öte, Rusya Afrika’ya ekonomik giriş sürecini keskin bir şekilde hızlandırdı – görece özgür kalan son ve ekonomik büyümeye uygun “insansız” bölge.
Bu nedenle, Trump yönetiminin çatışmacı politikalarının sonuçlarını terk etme arzusundan çok bahsederken, yeni seçilen ABD Başkanı’nın Rusya karşıtı dış politika söyleminin saldırganlık derecesini şimdiden artırmaya başlaması şaşırtıcı değil. Rusya’nın bir kez daha Amerika’nın ana düşmanı ve Avrupa demokrasisi için kilit bir tehdit olduğuna açıkça işaret ediyor.
Yeni suçlamaların artık Rus devletinin veya özellikle başkanının herhangi bir bireysel hatalı eylemiyle bağlantılı olmadığını belirtmek önemlidir. Rusya, doğası gereği var olması gerçeğiyle doğrudan varoluşsal bir tehdit ilan edildi. Ve Navalny’nin “Acemi tarafından itibarını yitirmiş” korkakları da dahil olmak üzere, kesinlikle her türlü yol onunla savaşmak için iyidir.
Dolayısıyla mantıksal soru ortaya çıkıyor: Rusya belirtilen eğilime ne ve nasıl karşı çıkabilir (ve yapmalıdır)? Ayrıntılı olarak ayrı bir değerlendirme gerektirmesine rağmen, aşağıdaki öneriler özetlenebilir.
Öncelikle klasik savunmaları güçlendirmeye devam etmek gerekiyor. Özellikle, tüm Batı savaş stratejisinin temel bir aracı olarak füze ve hava saldırı silahlarına karşı koymak açısından. Ve ayrıca stratejik nükleer kuvvetlerin verimliliğini, yıldırım hızını ve dayanılmazlığını artırmak açısından. Şu anda küreselcileri Rusya Federasyonu’na doğrudan askeri saldırıdan alıkoyan tek şey budur.
İkinci olarak , Rus ekonomisinin otarşitesini artıracak önlemleri güçlendirmek gerekiyor. Öncelikle bankacılık ve finans sektörü. Rusya Federasyonu’na askeri güçle vurulamayan küresel bankacılık sermayesi, Rusya’nın yetki alanı dışında herhangi bir nedenle herhangi bir “Rus” parasını bloke etme ve / veya hatta ele geçirme girişimlerinin faaliyetini kaçınılmaz olarak artıracaktır.
Üçüncüsü , COVID-19 salgını nedeniyle karantina kısıtlamaları, ana çabaların tarımdan teknoloji endüstrilerine aktarılmasıyla ithal ikamesi ölçeğini genişletmek için kullanılmalıdır. Batılı tedarikçilere engelleme ekipmanına olan bağımlılığı onun tarafından Rusya Federasyonu’na baskı yapmak için kullanılacaktır.
Buna karşılık, mevcut koşullar, Rus uçak endüstrisinin modernizasyonunu ve gelişimini, motorların geliştirilmesini ve üretimini (uçak ve gemilerden otomobile ve her türlü türbine kadar) ve dijital endüstrileri hızlandırabilir. Özellikle kendi toplu yazılımlarının ve dijital ekipmanlarının geliştirilmesi için.
Dördüncü olarak, Batı medeniyetinin ve ortak Avrupa dünyasının ayrılmaz bir parçası olarak Rusya kavramından vazgeçilmesi tavsiye edilir. Aslında, geleneksel temel değerlerimizin “Batı” (hem Avrupalı hem de Amerikan) ile medeniyet uyuşmazlığı zaten apaçık ortadadır. Dahası, bu boşluk yalnızca derinleşecek ve genişleyecektir.
Rusya, yeni Batılı hoşgörülü kişiliksizlik kavramı üzerindeki üstünlüğünü fark ederek, temel değerler açısından kendi kendine yeterli bir dünya konumuna geçmelidir.
Burada RUSSTRAT Enstitüsü, altı ay önce, 2020 yazında, bu sorunu çözmek için, sahte Batı-Doğu ikilemi çerçevesinde birkaç yüzyıl önce uygarlığımıza dayatılan yapay yüzleşmenin ontolojik düzeyde ortadan kaldırıldığı jeopolitik bir Kuzey olarak Rusya kavramını önerdi :
Gelecekteki Rus ideolojisinin en önemli bileşenlerinden biri, Kuzey jeopolitik kavramı olmalıdır. Rusya’nın mevcut jeopolitik kavramı neye dayanıyor? Batı ile Doğu arasındaki coğrafi konumumuzun 14. yüzyıla kadar uzanan eski ikilemine dayanmaktadır.
Toplumumuzun bir kısmı ve seçkinler bizim Batı’nın bir parçası olduğumuza, diğerinin Doğu olduğumuza inanıyor. Bu çelişkiyi diyalektik bir çıkış çerçevesinde ortadan kaldırana kadar ülkemizi geliştiremeyeceğiz. Bolşevikler bunu başardılar – komünizm fikriyle Doğu ve Batı ikileminden kurtuldular ve ülke, vatandaşların sağlamlaşma derecesini, ekonominin gelişimini, ideolojiyi anında etkileyen güçlü bir ideolojik destek aldı.
Altı asırdır Rus siyasi ve ideolojik seçkinlerine nüfuz etmiş olan bu ideolojik çıkmazdan çıkmak, ancak bu denkleme üçüncü bileşenin – mevcut kavramsal çıkmazın diyalektik olarak üstesinden gelen Kuzey’in – dahil edilmesiyle mümkündür . Biz ne Doğu’yuz ne de Batı. Biz jeopolitik Kuzey’iz.
Zaten en zihinsel ve hatta bilinçsiz düzeydeki bu kavram, Rusya’nın üstünlüğü fikrini içeriyor – Kuzey her zaman Batı’ya ve Doğu’ya onlardan daha üstün hakim. Bu yaklaşım Çin’in siyasi bilinçsizliğine çok iyi düşecek, aksi takdirde oradaki bazı yoldaşlar, SSCB’nin son dönemindeki hatalarından kaçındıklarına ve şimdi ekonomik başarılarından dolayı bizi küçümseyebileceklerine inanmaya başladılar.
Bu kavram aynı zamanda Batı ile yüzleşmemize de uyacak – doğrudan coğrafi çatışma ortadan kalkacak. Tüm dövüş sanatlarında olduğu gibi bu hamleyi kullanarak düşmanın ana darbe hattını terk ederiz, darbesi başarısız olur. Batı kendisini Doğu’ya karşı çıkarsa, bu kavramın benimsenmesinden sonra Çin Doğu olur. Ve sonra bu çıkmaz ikilemde hangisinin asıl olduğunu bulmalarına izin verin. Kuzeyli bizler ideolojik olarak bu mücadelenin üstünde olacağız ”.
Beşinci olarak , Sovyet sonrası alanla ilgili olarak “ağabey” rolünden vazgeçmek zorunludur. Onunla ilgili olarak, yalnızca kendi çıkarlarını koruyan tamamen pragmatik bir konuma geçmek. Artık “eski akrabalarımızı” bize katılmaya veya bizimle birleşmeye ikna etmemize gerek yok. Rusya ile dostluk ve birleşme olmazsa, yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldıklarına kendi içlerinde ikna olmalılar. Halklarına ve seçkinlerine böyle bir kader uyuyorsa, seçimlerine saygı duymaya hazırız.
Ortaklarla mantık yürütmek için bu sorunu çözmek için sert ekonomik önlemlerin alınması gerekiyorsa, bunun tereddüt etmeden yapılması gerekecektir. Bir cerrahın hayat kurtarmak için bazen hastanın korku ve ağlamalarına rağmen ameliyat yapması gerekir.
Altıncısı , bir yüzyılda ilk kez, yaşam tarzımızın ve yaşam tarzımızın kolektif çekiciliği olarak kendi “yumuşak gücünü” elde etme ümidi Rusya için yeniden açılıyor. Batı küreselciliğinin, özellikle son 6-8 yıldır, kasıtlı ve sistematik olarak çekiciliğini yok ettiğini belirtmek önemlidir.
Amerikan devletinin jeopolitik etkisiyle aynı paradokstan dolayı. Dahası, jeopolitikte gelecekteki etkinin orduya kadar sert kuvvet önlemleri ile geri kazanılması gerekiyorsa, teoride bile yeni bir “yumuşak güç” oluşumu tasavvur edilmiyor.
Sonuç olarak, Batı sinematografisi, kitlesel eğlence, kültür ve hatta günlük yaşam bugün “bizim için” çekiciliğini kaybediyor. Oysa yabancı bir izleyici için Rus gerçekleri, tersine, yalnızca çekicilikte artacaktır. Bu süreç aynı zamanda mümkün olan her türlü güçlendirmeyi gerektirir.ötesi

Bir Cevap Yazın

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s