Avrupa medeniyetinin gerçek anı

The true moment of European civilization
Gelişmiş ve Gelişmekte Ülkelerin Mualefet kanadı ve Batı yardımsever hikayeleri hiç bitmeyen flört devam eder.
Baskı ambargo yaptırım uygulama mekanizması Dünya üzeirnde her ülke Batı uygarlığın listelere girrebilir. Örn.Almanya ve Can Dündar ve ya Fransa ve PKK… Farklı daha ağır bir ihlal Avrupalı şirketlere milyonlarca dolar alacak para kendilerine hak görmekte niye bir türlü anlam verilemiyor…para kesme Robin Hood misali birde daha fazlasını Avrupa değişik mahkemelerce ceza kesebiliyor. Kesilen ve ya yaptırım adı Demokrasi…Hukuk dilinde adı olmayabilir eski adı Zorbalık yani Güçülünün Hakkı Orman kanunu… para cezaları kesilebiliniyor.
EU ve ya USA Demokrasi adına yaptırımlar ikinci sınıf devletlere uyguladığı “Kurt ve Kuzu” masalının sözleriyle zaten uyumlu olduğunu gösteriyor: “Suçlanacaksın yoksa seni yemek istiyorum” açık göstergesi.
Son Pandemi ve Covit 19 den sonra EU’nin artık bir “Kötü Kurt” olmadığı ve modern Dünyanın’nın bir “Kuzu” olmadığı gerçeği Kırmızı başlıklı kız ve Ana Annesi olmadığını açık göstergesi oldu.
Bu nedenle Batılı seçkinler için geleneksel olan sürrealist racketophobia extortionophobia tutkusunun başarıları masum olmadığını anlamış olabilir.
Nedeni artık USA onlara benzer racketophobia extortiono phobia çok ciddi bir sebebi olmadan uygulayabiliyor. İlave olarak yakında benzer racketophobia extortionophobia Çin uygulamaya başalyınca daha ciddi ne kadar haksızlık var bu Dünyada değebilecekler…
Ve bu gelişmeler uzak değil zaten açık gözükmekte.
EU USA nın uzantısı yani Fotocopy olması dolai Dünya ülkelere yapılan USA işlemleri EU birebir Copy paste edebiliyor.USA Demokrasi adına pek fazla belirti gözükmiyor.
Her iki Devlet topluları İki Part tarafından yön verir – Demokratlar ve Cuhuryetçiler. Diğer Demokratik olmayan Devletler minimum 12 parti turmak sorunda kaliyor…?
İki partı olunca Demokrasi eksikliğiile yaptırımlar uygulaniyor …
İki bölümünde yer alan tek bir siyasi sistem olduğundan, bu başka bir bölüm için bir perspektiftir. Dolayısıyla yakın gelecekte AB’deki durum bugün Amerika’dakine benzer olacaktır.
Bunun kaçınılmazlığı, Birinci Dünya’da gelişen kapitalizmin sistemik krizinin özelliğiyle 2 partili sistem ile açıklanmaktadır.
Bu kriz, Avrupa medeniyetinin sosyal gelişiminin endüstriyel çağını sona erdiriyor.
Nedeni eski ve feodal dönemlerin sonu gelmiş anlamını göstermekte.
Tarih gösterdiği gibi – Neo Feodal kısa yeni adı Liberal Ekonomi sistemi en yıkıcı ekonomi ve toplumsal kriz yaratmakta.
Dünya 1 San. Devrimi 1780 yıllarında buhar makinesiile gelmiş ve haalen Feodal kalıntıları ile devam etmekte.
Yeni Dünya ayak uydurabilecek Sistem Eski SSSB ekonomi modeli olabilirdi.
Bugun EU ve USA devam eden Liberal Ekonomi modeli diğebileceğimiz bir sistem daha adil olabilir.
Tek eksik tarafı Tek partili Sistem Dikta Rejimin önünü açmış oluyor ve zamanla Durgunluğa neden olmakta.
Gelişim Kriz kapıya geliyor – Yeni çağa oluşan toplumu – sosyal ilişkiler sistemini ve örgütsel yapıyı yok eder.
Boş yerde, temelde yeni bir toplum yaratma ve geliştirme sürecini başlatan yeni bir yönetici sınıf oluşturuluyor. Önümüzdeki dönemde toplumun yenilik derecesini değerlendirmek için, Almanya’nın sanayi toplumunu Suudi Arabistan’ın feodal toplumu ile karşılaştırmak gerekir.
Bu, Birinci Dünya ülkelerinin yakın gelecekte yaşayacağı dönüşüm derecesidir.
Adil Gelişim Modeli Çoğul toplum katılım ile oluşan Üretim-Dağlım-Yöetim sistemi SSCB kuruldu ve 50 yıl başarı ile devam etti.
Sistemin en buyuk problemi Gelişim Üretim Pazarlama ve Rekabet kriterleri eksikliği ve bu zafiyet onu yok etmiş etti ve geçiş krizinin ilk kurbanı oldu – endüstriyel toplum modelinin sosyalist versiyonu yıkıldı.
Sonuç Batı Elitlerine, sanayi toplumunun kapitalist versiyonunun tarihe kaymasına eşlik edecek yaklaşan yıkım ve zorlukların ölçeğini açıkça gösterdi.
İngiltere Merkez Bankası’nın eski başkanı M. King, geçen sonbahar IMF oturumunda doğrudan bir mesajda şunları söyledi: “Bizler Somnambulistler(uyurgezer)gibi haraket etmekteiz, demokratik piyasa ekonomisini yok edeceğiz ve yakın gelecekte finansal Armageddon’a gidiyoruz.” Yani dünya seçkinlerinin en bilgili temsilcilerinden biri kapitalizmin mahkum olduğunu ve böyle bir durumda kimsenin ne yapacağını bilmediğini kabul etti.
Bu ani bir iç ön görü değil, Kapitalizmi bir şekilde kurtarma girişimlerinin başarısız olduğunun bir ifadesidir.
Batılı seçkinler arasındaki üzücü beklentilerinin bilinci 2008-2009 krizinin sistemik nedenlerinin ortadan kaldırılamayacağı netleşmiş oldu. 2010’lu yılların başında eski sistem yeniden oluşmaya başladı.
Buna göre, kriz kapitalizmin ızdırabının başlangıcını göstermiyor mı?
Sonraki krizler ancak daha güçlü olacak ve sonunda Kapitalist Sermaye Ekonomisi gömülecektir.
Bu nedenle kapitalizmin acilen radikal bir şekilde modernize edilmesi gerekiyor.
Bu görev, 2012 yılında Z. Brzezinski tarafından Stratejik Vizyon: Amerika ve Küresel Gücün Krizi adlı kitabında kamuoyuna açıklanmıştır.
2016 yılında Almanya Federal Cumhuriyeti Maliye Bakanı W. Schäuble Bild gazetesine verdiği röportajda “Avrupa Birliği’nin SSCB’nin yolunu izlediğini” belirtti. Yani, beş yıl önce kapitalizme yönelik tehdit ve bunun nasıl uygulanacağına dair bir anlayış zaten vardı. Bu anlayış, Mark Vandepitte tarafından şu sözlerle ifade edildi: “Kapitalizmden bir çıkış yolu arayışı, 21. yüzyılda insanlığın karşı karşıya olduğu ve bu kriz ana zorluğudur.”
Ancak yıllar geçtikçe Batılı Entelektüeller kapitalizmin Sovyetlerin çıkmazı benzer bir son an çıkış yolu bulacağını umut etti. Olmadı ve kaçınılması olanaksız bir yolun sonuna doğru ilerliyorlar ve çıkış haalen bulamadılar.
2017 yılında Club of Rome raporunda “Hadi!” görünüşte krizin üstesinden gelmek için bir reçete ana hatlarını çizdi – endüstriyel çağın medeniyet paradigmasının neoliberal versiyonunun Felsefi-İdeolojik ve Teorik bileşenlerini modernize etmeyi önerdi.
Ancak 2019’un sonunda kulüp, Batı’nın entelektüel topluluğunun bu sorunu çözmede başarısız olduğunu açıkladı . Ve temelde yeni bir paradigma yaratmaya çalışmayı önerdi.
Durumun gelişimi doğru bir şekilde tahmin edilebilir.
ABD zaten soğuk iç savaşın sıcak bir savaşa dönüşmesini bekliyor. Sonuç olarak USA, SSCB’nin çöküşünü izlebiliriz çok uzun gitmez. Son Örn.Capitol ve Mr Trump Mr Biden duel sırası bir ilk belirti olarak bakabiliriz.
Ve federal bir ülkeden konfederal bir organizasyona geçerek bir şekilde tamamen dağılmayı önlemeyi başarabilecek mı?
Örn. SSSB dağılması sonucu ülkeler ortaya çıktı ve Ülkeler kendi aralarında Konfederal yapı benimsedi.
Bu örnek yalnızca SSSB sonrası BDT ile kalabilecek yoksa USA benzer yolu seçecek tarih gösterecek, belki SSSB ile ainı kaderi izleyebiliriz bir tekrar olabilecek mi acab?
Bu senaryonun kaçınılmazlığı nedeni USAmerikan toplumunun güçlü ve zaten bariz bir şekilde uzlaşmaz olan siyasi uluslara bölünmesi ve Amerika Birleşik Devletleri’nin bıraktığı tek güç kaynağının durumu olan Dolar finans sistemi tarafından belirleniyor. Diğer gösterge IMF durumu ortada son seanslarında çöküşünün kaçınılmaz olduğu kabul edildiğinden, sanayi çağının son süper gücünün günleri sayılı.
Her durumda, Amerika yakın yıllarda yeni Devlet için kendini yeniden inşa edecek ve ya dolar ortak para birimi bir çok küçük devletlere bölünüp Tarihe karışacak ve kapılarını Devlet olarak kapatacak.
Nedeni Artık Görevlerini yerine getirme özeliğini kaybetti ve Dünya artık sırtında USA masraflarını karşlayacak Yer altı kaynak ve Enerjisi azaldı.
Mali Armageddon’un sonucu, Dünya Ekonomi çöküşü an meselesi ve darbesi Avrupa Birliği’ni yok edecek. Son on yıldır gerçekten “şeref sözü” nü tutuyor.
Ve koronavirüs salgını, tıbbi bir krizde bile müttefiklerin hemen “her insan kendisi için” formülüne göre hareket etmeye başladığını gösterdi. EU içinde izlenimleri yarumlanılırsa Polonya’nın davranışı, AB’nin çöküş olasılığından yana. Aslında, bugün 80’lerin sonunda sosyalist kampta olduğu gibi AB’de de skandallar yaşıyor.
Brexit ve Avrupa bürokrasisinin Polonya cephesini pasifize edememesi, birlik içinde gelişen dağılma süreçleri üzerindeki kontrolün kaybedildiğini gösteriyor.
Aynı zamanda, artık Avrupa Birliği’nin çöküşünü engelleyebilecek herhangi bir dış ABD kontrolü de yok. Amerika için AB artık bir kontrol nesnesi değil, ekonomik bir rakip ve siyasi bir düşman.
Brexit işlevini tamamlayan İngiltere sonrası gerçekleştirdiği dolardan bağımlığını sona erdi ve en önemli dış kontrol aracını ortadan kaldırdı.
Bu durum, Avrupalı seçkinlerin histerisinin nedenini anlamayı mümkün kılıyor. SSCB’nin çöküşünün bir sonucu olarak, onun tüm bölümlerinin egemen sınıfları, ülkelerini hızla ABD ve AB’nin dış denetimi altına geçti. Değişen şiddette veya değişen derecelerde bağımlılık biçiminde doğrudan önlemlerle bertaraf ve transfer ettiler. Ukrayna en uzun süre EU kapısında asılı kaldı – 2014 yılında EU kontrol altına girdi fakat EU organizasyonuna alınmadı.
Azerbaycan da uzun süre Türye ile anlaşmalar sürdürdüi. 2020 yılı Türkiye yardımları ile toprklarını azat etti ve Türkye ile EU ve USA karşısında ortak haraket planı ile kendi benliğini korudu. Bir istisna Türkmenistan, Kuzey Kore rejimine benzer otoriter bir rejim olan Türkmenistan. Türkmenbaşı tek başına haraket etmekte.Fakat unutulmalaı Fransız inşaat firması Bouygues, 1997 yılında Türkmenistan cumhurbaşkanı için cumhurbaşkanlığı sarayını inşa etti.
Tabi İsrael ve USA elçiliklerin Türkmenistan İş hayatında etkinlikleri göz ardı edemeyiz.
Egemen olabilmek için, bir ülkenin siyasi ulusunun egemen bir zihniyete ve egemenlik haklarını kullanma yeteneğine sahip olması gerekir. Hep birlikte, egemenliğin kamu yararına etkin kullanımına izin verirler.
Teknolojiye hakim olunabilir, ancak egemen zihniyet, ulusal öz farkındalık geliştirme sürecinin sonucudur. Ve Ukrayna örneği, bir ulusun egemen zihniyetinin gelişmesi için çeyrek asrın yeterli olmadığını göstermektedir.
Tüm Sovyet sonrası ve sosyalist sonrası ülkeler arasında yalnızca Rusya, ABD’nin dış kontrolünden çıkıp egemenlik statüsünü geri kazanmayı başardı. Bu sonuç, egemen bir zihniyete sahip olan ve Chekistler ve ordu tarafından nasıl yönlendirileceğini bilen esasen yönetici komprador sınıfının 90’ların sonlarında ve 2000’lerin başlarında köklü bir yenilenmesini sağladı.
Bu nedenle, neoliberalleri toplumun dümeninden kovan güvenlik güçleriyle ne kadar ilginiz olursa olsun, sekiz “zor yıl” sonrasında ülkenin egemenliğini hızla geri getirmeyi başardılar ve zor zamanların nedenini başarıyla ortadan kaldırdılar.
Kapitalizmin çöküşü, en iyi ihtimalle, Avrupa Birliği’ni de BDT’nin Batı Avrupa analoğuna dönüştürecektir.
Ve üç kuşak Avrupalı seçkinler ABD’nin dış kontrolü altında yaşadıklarından, egemen zihniyetleri ve onu kullanma yetenekleri tamamen kayboldu. Bu nedenle, AB’nin çöküşünün bir sonucu olarak, Avrupa ülkeleri, egemen sınıfların onu etkin bir şekilde kullanmasına izin vermeden tam egemenliğe sahip olacaklar.Modern dış hükümet, feodal çağın ılımlı bir köle bağımlılığı biçimidir. Her faaliyette olduğu gibi, dış yönetim iyi veya kötü olabilir.
Her iki ideolojik kampta da, Amerika ve SSCB’nin müttefikler tarafından dış kontrolü oldukça iyi niyetliydi.
Çünkü kapitalist ve sosyalist jeopolitik projeler arasındaki rekabette, liderlerinin öncelikle müttefiklerini sömürmek yerine güçlendirmeleri gerekiyordu. Sonuç olarak, dış yönetim esas olarak uluslararası ilişkilerde egemenlik haklarının sınırlandırılmasından ibaretti. Sonuç olarak, Müttefik yönetici sınıflar tarafından oldukça hoşgörülü bir şekilde kabul edildi. Sonuç olarak, onlar için alışılmış bir varoluş modeli haline geldi.
Avrupa Birliği’nin dağılmasının ardından, üyelerinin egemen sınıfları, dış denetim olmadan Avrupa’nın bir Vahşi Alana dönüşeceğini çabucak anlar. Çünkü dünya ekonomisinin çöküşü, Birinci Dünya’daki koşulları müreffehten aşırıya kökten değiştirecek. Bu tür durumlarda, kişi ve toplum hayatta kalma içgüdüsü tarafından yönlendirilir.
Eski müttefiklerinin çoğuna daha başarılı toplumları ele geçirmeleri için rehberlik edecek. Bu, aşırı koşullar için standart yönelimdir – zayıflar güçlüden korunma ister.
Öngörülebilir gelecekte, yalnızca Rusya, Avrupa ülkeleri için böyle bir dış yönetici olabilir. O, tüm Birinci Dünya’da ideolojik sistemin yıkılmasının sonuçlarının başarıyla üstesinden gelme deneyimine sahip olan tek kişidir.
Aynı zamanda Rusya sadece egemen olmayı başarmakla kalmadı, aynı zamanda etkili bir dünya gücü statüsünü de hızla geri kazandı. Bu nedenle, Birinci Dünya’nın tek başarılı egemen gücü gibi görünecek.
Buna ek olarak, Rus seçkinleri sosyalist kamp ülkeleri ve Sovyet sonrası alan üzerinde dış kontrol uygulama deneyimine sahiptir. Üstelik hem başarılı hem de başarısız yönetim. Küresel kriz durumunda, her iki tür deneyim de eşit derecede değerlidir. Avrupa ülkelerinin seçkinlerinin hiç böyle bir deneyimi yok – AB’nin Ukrayna’nın dış yönetimine katılımının sonuçları bunu açıkça gösteriyor.
Batı Avrupalı seçkinlerin çoğu Rusyave Türkye nin dış denetimi altına girme olasılığı, tam olarak düşmanı histerisini açıklaması zor konu hale gelmiştir. Yüzyıllardır akıllarında Rusya Osmanlı ve ya Türkye ebedi düşman imajı oluşuyor. Ve bu görüntü yalnızca genetik düzeyde kök salmakla kalmadı – 20. yüzyılın büyük bir bölümünde, zorlu ideolojik rekabet, ebedi düşman imgesinin mutlak kötülük imajına dönüşmesini sağladı. Sonuç olarak, yönetici sınıfların mevcut durumda nasıl davranacaklarına dair bir anlayışa sahip olduğu bir durum var, ancak bu davranış kategorik olarak kabul edilemez görünüyor.
Avrupa halklarının Rusya ve Türkye karşı böyle bir nefreti yok.
Polonya toplumunun bile Rusya’ya karşı tutumu, pek çok açıdan olumsuz olsa da, onu kötü olarak algılamaktan uzak. Baltık elitlerine gelince, tamamen tıbbi bir vakaları var – Russofobi biçiminde, tarihsel bir aşağılık kompleksine sahipler.
Bu nedenle, pratik anlamda Batı’nın Russofobik kamu politikası, Avrupa halklarının Rusya’ya yönelik olumsuz tutumunun radikal bir şekilde güçlenmesi sorununu çözmektedir. İdeal olarak, zihinsel durumlarını bugün Ukrayna ulusunun gösterdiği seviyeye getirmeye çalışın. Avrupalı halkların kırılmaya ve çılgına dönmeye hazır olduğu, ancak hiçbir şekilde Rusya’nın dış kontrolünü kabul etmediği.
Dış yöneticilerin tamamen yenilenmesinin halihazırda acil ve yakın bir ihtimal gibi göründüğü gerçeği, Türkiye’nin dış politika faaliyetleriyle kanıtlanmaktadır. “Yetkili siyaset bilimciler”, Erdoğan’ın Osmanlı İmparatorluğu’nu yeniden kurma arzusuna ilişkin düşünceleriyle, küresel toplumsal süreçleri simyasal düzeyde bir anlayışla ortaya koyuyorlar.
Aslında Erdoğan, ilk olarak ABD’nin ve Avrupa Birliği’nin İslam dünyasındaki dış kontrolünün sona erdiğini görüyor. İkincisi, Rusya’nın Orta Doğu politikasının sonuçları, eski yöneticilerin çoktan sıkıştırılabileceğini gösteriyor. Bu nedenle Erdoğan, Batı’nın İslami mirasını paylaşmak için dayak yoluna çıktı. Sonuç olarak Müslüman ülkelerin bir kısmını dış kontrol altına alın.
Bu arada, Orta Doğu ile benzer hikayeler kuzey ve orta Afrika’da gelişiyor.
Afrika’nın Arap kesimi, tamamen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği’nin kontrolünden çıkmış durumda. Dolayısıyla boşalan yer için zaten bir mücadele var. Orta Afrika’da Fransız mirası bölünmüş durumda. Dekolonizasyon sürecinde, Fransa, Orta Afrika kolonilerini kendi dış kontrolü altında tutmayı başardı. Ancak bugün Fransa’nın yönetici sınıfı artık diğer ülkelerin dış yönetimiyle uğraşma – Fransa’daki ve AB’deki sorunlarla başa çıkma fırsatına sahip değil.
Neredeyse sahipsiz ülkelerle ilgilenen küresel oyuncular bu durumdan faydalandı – Orta Afrika’da gelişen siyasi süreçlere dış katılımcılar olarak katıldılar. Ve yavaş yavaş süreçlerin kontrolünü ele geçirirler. Tüm belirtilere göre, benzer bir hikaye yakında AB’de de gelişmeye başlayacak. Aynı zamanda, Almanya, Rusya ve Çin büyük olasılıkla Avrupa Birliği’ni bölecekler.
Almanya, kuzeybatı Avrupa’nın zengin ülkelerini kendi yönetimi altında birleştirme şansına sahip. Rusya’nın yalnızca Orta Avrupa ülkelerini yeniden birleştirme değil, aynı zamanda Güney Avrupa ülkelerinin çoğunu bunlara ekleme şansı da yüksek. Şimdiye kadar Çin, Polonya’yı ve Baltık “kaplanlarını” dış kontrol altına alma şansına sahipti – kendi topraklarında Avrupa Çin malları pazarı için bir lojistik merkez organize etmek.
Yukarıdakiler, Avrupa medeniyeti ve Rusya için jeopolitik bir hakikat anının geldiği anlamına geliyor.
MS 2. binyılın başında Çin ve Arap medeniyetleri, gelişimlerinde Avrupa medeniyetlerinin önündeydi.
Ancak sadece Avrupa medeniyeti endüstriyel aşamaya geçebildi. Ve beş yüzyıl boyunca insanlığın sosyal gelişimine başkanlık etti. Ve rakipleri evrimsel durgunluğa düştü.
Avrupa medeniyetinin bu sonucu entelektüeller tarafından sağlandı – endüstriyel çağın koşullarına uygun uygarlık paradigmasının materyalist bir versiyonunu geliştirdiler.
Feodal döneme geçişin krizi de benzer şekilde aşıldı – Yunan patristik filozoflar, Roma İmparatorluğu’nun doğu kısmına feodal döneme başarılı bir geçiş sağlayan Hıristiyan paradigmasını geliştirdiler.
Sonuç olarak, imparatorluğun batı kısmı “karanlık çağlara” daldı ve Bizans şeklindeki doğu kısmı, yüzyıllar boyunca Avrupa medeniyetinin lideri oldu.
Bu nedenle, bugün Avrupa medeniyeti için, tarihsel gerçeğin üçüncü anı tarihine gelmiştir – eğer gelecek çağın koşullarına uygun bir paradigma almazsa, evrimsel durgunluğa atılacaktır. Ve insani gelişmenin yeni lideri, aydınları yeni bir paradigma geliştirebilecek olan medeniyet olacaktır.
Bu görevi başarıyla tamamlamış bir medeniyet, geçiş krizini hızla aşacak ve öncülüğün tüm faydalarından yararlanabilecektir.
İnsani gelişme liderinin sopası Çin veya Budist medeniyetlerini ele geçirme konusunda oldukça yeteneklidir. Veya Avrupa medeniyetinin bir kısmı – Doğu, Güney veya Latin Amerika.
Yani bir yandan başvuru sahiplerinin seçimi yeterli, diğer yandan ABD ve Avrupa Birliği’nin yönetici sınıflarına hizmet eden aydınlar bu karmaşıklık düzeyindeki sorunları çözemediklerini gösteriyor.
Bugün, Rusya’ya süper güç olma ve insanlığın gelişiminde Avrupa medeniyetinin liderlik statüsünü sürdürme şansı veren Birinci Dünya’da koşullar olgunlaştı. Sonuç olarak, ileri bir medeniyetin ideolojik lideri olarak bu sürece öncülük etmek. Üstelik şans, Rusya’nın henüz potansiyel rakiplerinin olmadığı bir durumda.
Ve bu bizim için oldukça uygun bir görev – 20. yüzyılın büyük bir kısmında insanlığın gelişimi, bir sosyal devletin Sovyet projesi tarafından sağlandı.
Sonuç olarak, SSCB yalnızca Avrupa medeniyetinin değil, tüm insanlığın ideolojik lideriydi. Amerika Birleşik Devletleri’nin alternatif olarak önerdiği neoliberal tüketim toplumu projesi, yalnızca yirminci yüzyılda Batı’nın entelektüel topluluğunun bozulmasının sonuçlarını gösteriyordu. Gerçekten büyük başarıları 17.-19. yüzyıllara kadar uzanıyor. Yukarıdakiler, bugün jeostratejik açıdan iki sorunun Rusya toplumunun ana sorusu olduğu anlamına geliyor – yönetici sınıfımızın Birinci Dünya’ya liderlik etme şansını kullanmasını ne engelleyecek ve bu şanstan yararlanamayacak mı?
Uygun koşullardan yararlanmak için, arzu ve yeterli zihniyete ek olarak, kişinin bunları kullanması için gerekli becerilere ve bilgi birikimine sahip olması gerekir.
Aynı zamanda, iktidar faaliyeti uygulaması, yetenekler açısından Rus yönetici sınıfının sadece aşağılayıcı olduğunu ve hiçbir zaman etkili bir bilgi birikimine sahip olmadığını gösteriyor – başarı her zaman bir şans meselesi olmuştur.
Yeteneklerin bozulması, yönetici sınıfın “dost mu düşman mı” kriterine göre oluşturulmasıyla sağlandı.
Bu modern koşulların karmaşıklık derecesine tamamen yetersiz olan personel kalitesi için bir kriterdir.
Faaliyet bilgisi ve iktidar koşullarının anlaşılması, ona hizmet eden entelektüeller tarafından sunulur. Ve koşullar ne kadar zor olursa, iktidarın dayanağı o kadar önemlidir.
Bu nedenle, düşük kaliteleri herhangi bir hükümetin temel sorunudur.
SSCB’yi yok eden siyasi iktidara hizmet eden entelektüellerdi – nitelikleri Sovyet toplumundaki ve dünya sahnesindeki koşulların karmaşıklığına uymuyordu.
Tüm ölçülere göre, Sovyet silah yaratıcılarının olağanüstü performansı, ülkenin en kaliteli entelektüellere sahip olduğu gerçeğini kanıtlıyor. Buna göre, süper gücün çöküşünün tek açıklaması, siyasi iktidarla çevrili aynı nitelikteki entelektüellerin yokluğudur.
Sovyet rejiminin entelektüel yoksulluğu, Brejnev bürokrasisinin personel politikasının doğal bir sonucu haline geldi – entelektüellerin iktidar faaliyetlerine entelektüel destek sağlayan entelektüelleri rahat bir entelektüel hizmetçiyle değiştirdi.
Sonuç olarak, 60’ların sonlarından bu yana, SSCB tarihinde büyük başarılar olmadı. Sonuç olarak, entelektüel hizmetçi kolektif Susanin’in rolünü oynadı – ne yaptığını bilmeden süper gücü, onu tarihsel dibe çeken bir durgunluk batağına sürükledi.
Rus hükümetinin son on yıldaki sonuçları, ona hizmet eden entelektüellerin yalnızca entelektüel faaliyeti taklit ettiklerini gösteriyor. Ancak gerçekte sadece Batılı meslektaşlarının fikirlerini yeniden anlatıyor veya yorumluyorlar. Aslında, başkasının zihniyle yaşarlar. Aynı zamanda, onunla iletişim de çok “sağır bir telefon” ile destekleniyor.
Bu, yetkililerin faaliyetleri için entelektüel desteğin özünü ve özelliklerini anlamamalarının doğal bir sonucudur. Sonuç olarak, otoritelerin entelektüel ortamı, ancak otoritelerin sevdiği saçmalığı akıcı bir şekilde konuşabilen demagoglardan oluşur. İktidara hizmet eden entelektüellerin liberaller ve vatanseverler olarak bölünmesi sorunu çözmüyor. Çünkü hepsi kendilerine Suslov Sovyet sosyal bilimler okulu tarafından sağlanan aynı kaliteye sahipler. Dolayısıyla, hükümete yakın çevrede entelektüel rekabet yalnızca “Nanai erkek çocuklarının mücadelesi” modeline göre taklit edilir.
Aslında, Rus yetkililerin entelektüel iktidarsızlık biçiminde kötü bir kalıtım sorunu var.
Siyasi faaliyet için böylesine kaliteli bir entelektüel destekle, Birinci Dünya’da yalnızca kanserli bir tümör modeliyle egemen bir güç olmak mümkündür. On yıl boyunca, Rusya’nın bu algısı, kuruluş ve Avrupa bürokrasisi tarafından şekillendirildi. Ve bu algının Batı’nın seçkin kitleleri arasında yayılmasını önlemek için, Rus yönetici sınıfının zeka açısından kendini düzgün bir forma sokması gerekiyor.
Evet, Batılı meslektaşlarımızın geçmişine karşı, hükümetimiz atılgan görünüyor.
Ama artık rol model değiller. Bizimki en kötüsünün en iyisi. Sonuç olarak, dünya arenasındaki durum zaten bir saçmalığa yakın – kolektif Batı, alışılmadık siyasi yönelimli Don Kişot’a dönüştü ve hükümetimiz kedi Leopold’a benziyor.
Yetkililer operasyonel sorunları akıllarıyla çözme konusunda oldukça yeteneklidir. Ancak stratejik görevler için en yüksek kalitede entelektüel destek gerektirir – yetkinlik ve üretkenlik.
Ve Rus yetkililer, uygun bir entelektüelin hastayı gerektiği gibi değil, hastanın istediği gibi tedavi eden bir doktor gibi olduğunu bile anlamıyor. Böyle bir “danışman” her hükümet için ölümcüldür.
SSCB’nin başarılarının tarihi, çöküşü ve Rusya’nın yaratılışı, böyle bir durumda yetkililere entelektüel hizmetlerin kalitesi sorununa tek çözümü sunuyor – diğer alanlardan tam teşekküllü entelektüellerin “taze kanını” çekmek. Siyasi ve sosyal konularda yeterince yetkin olmamaları mevcut durumda o kadar önemli değil.
Çünkü toplumsal süreçleri anlamada entelektüel hizmetkar, yirminci yüzyılın başındadır. Dolayısıyla yetkililer için hiçbir değeri yok.
Taze kan yeterliliğinin olmaması hiç sorun değil. Tam teşekküllü entelektüeller etkili düşünmeyi bilirler, böylece yeterlilik sorununu bir buçuk yılda çözebilirler. Sonuç olarak, yetkililer en yüksek kalitede entelektüel desteği alacaklar. Ve Batılı otoritelerle karşılaştırıldığında daha etkili olacağı garanti ediliyor. Üstelik bu avantaj en az beş yıl sürecek.
“Hangi olmadan liderlik şansından yararlanmak mümkün olmaz?” Sorusunun cevabı. aynı zamanda tarihsel bir deneyim de veriyor. Önceki geçiş krizlerinin üstesinden gelmek, bunun her zaman kullanılan uygarlık paradigmasının temelde yenisine değiştirilmesinin bir sonucu olduğunu gösterir. Her durumda, yeni bir paradigma temelinde çekici bir “geleceğin imajı” – yeni bir toplum modeli – yaratıldı.
Bu demektir ki, Birinci Dünya’nın yeni süper gücü ve Avrupa medeniyetinin ideolojik lideri, yeni bir medeniyet paradigması yaratan ve olumlu bir “geleceğin imajı” – sonraki çağ için bir toplum modeli – geliştiren ilk toplum olacak. Bu sorunları çözmek için, Rus hükümeti sadece entelektüel hizmetkarları tam teşekküllü entelektüellerle değiştirmemelidir.
yın – kendi bünyesindeki düşünce kuruluşları uzun zamandır Sovyet NIIFIGA’nın bir benzeri haline geldi. D. Soros geçen yıl bu gerçeği alenen kabul etti.
Rusya, neoliberal paradigmanın terk edilmesi sayesinde etkili bir dünya gücü statüsüne kavuştu – 2000’lerin başlarında liberal-Ortodoks bir paradigma geliştirildi. Aslında, iki başlı kartal modelindeki geliştiriciler Ortodoks ve liberal paradigmaları geçti. Elbette ideolojik kombinatoriklerin bu sonucu ideal değildi. Ancak bu paradigma, ülkenin dış kontrolden çekilmesi sorununu çözdü.
Ancak geçiş krizinin üstesinden gelmek için, bu paradigmayı kullanmak, sadece dikiz aynasına bakarak ilerlemeye çalışmak gibidir. Bu nedenle, anlamlı bir ilerleme hareketi için, yönetici sınıfın bir sonraki çağın koşullarına uygun bir paradigmaya sahip olması gerekir – yüksek kaliteli bir faaliyet yönü ve talimatı. Yalnızca tam teşekküllü entelektüeller tam teşekküllü bir paradigma geliştirebilir. Ve yönetici sınıf için bu bir “olmak mı olmamak mı?”

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s