Virology, transmission, and pathogenesis


“Bulaşıcı hastalıklar teorisi”
Stefan Lank’ın tarafından hazırlanan konferans çevirisinin metin versiyonunu sizlere sunuyoruz.
Önsöz
Stephen Lanka
Bu makale Stefan Lanka tarafından hazırlanmış ve Viroloji Konferansıda Bilim Dünyasına Araştırmacı tarafından sunulmuş.
Stefan Lank bir biyolog ve viremi araştımacısı.
Araştırmaların ilk yıllarında okyanustaki alglerdeki virüsü keşfettmiş.
Bu konuyla ilgili çalışmamın başlangıcıydı.
Öncelikle bu virüsün tamamen zararsız olduğunu belirlemiş.
İkinci olarak, Avusturyalı profesör Fritz Paul, AIDS virüsü hakkındaki bilgilerin şüpheli olduğunu ve belki de bu virüsün hiç var olmadığını söylemiş.
Bu soruyu araştırmış ve aynı sonuçlara varmış.
Yarım yıl bu konuda sessiz kalmış çünkü bütün dünyanın böyle bir ölçekte aldatıldığını hayal bile edemiyormuş.
Sonra bulaşıcı hastalıklar teorisi çalışmasına dalmış. Yavaş yavaş, tüm bu teorinin temelde yanlış olduğu kendisi için netleştirmiş.
Bir hata bulması ile eski araştırmalara gözden geçirmeye karar vermesi ile bilim makalelere ve eski bilim araştırmalarına gözden geçirmeye karar almış olmuş.
19. yüzyılda Otto von Bismarck döneminde büyük çaplı bir aldatmacaya ve politik spekülasyona yaşanmış olması hiç bir şaşırmaya yol açmamış.
Bu gerçekler kolaylıkla doğrulanabilir.
Yanlış bulaşıcı hastalık kavramı II.Dünya Savaşı’ndan sonra reddedildi, ancak çok geçmeden Amerikalılar tarafından korku salmak ve dünya halklarını kontrol etmek amacıyla yeniden tanıtıldı.
Sonra, bulaşıcı hastalık teorisinin moleküler teknoloji ve gen manipülasyonunun temeli haline nasıl geldiğini anlamış.
Bu modelden de aşı kampanyası geliyor, enfeksiyon korkusu, bugün olduğu gibi, zehirli ilaç Tamiflu’nun tedavi olarak vurgulandığı bir pandemi korkusuna dayanıyor.
Nasıl geliştiğini anlamanız için size bu hikayeyi anlatacağım.
Hatanın nasıl aldatmacaya dönüştüğü, aldatmanın suça dönüştüğü, ardından bugün tüm insanlığı tehdit eden, delice ve tehdit eden bir suç endüstrisi gelişti.
Bulaşıcı hastalık kavramının ortaya antik Yunanistanda çıktığı ve Antik çağ ile başlayacağız.
Kimyasal zehirlerin uyuşturucu kisvesi altında sürekli kullanımına dayanan Modern tıbbın temelidir.
Bu nedenle Tamiflu ve benzeri ilaçları önleyici olarak, profilaktik için ve bir pandemi duyurulduğunda daha da büyük miktarlarda içmemiz tavsiye edilir.
Goethe. “Faust”

Antik Yunan’a geçmeden önce bizi Tamiflu gibi uyuşturucular konusunda uyarmaya çalışan Goethe’nin şiirine dönelim.
Bu onun “Faust” u hakkındadır, ancak
1. Sansürlü baskıyla ilgili değil, ikincisi değil, tek bir doktorun binlerce kişiyi nasıl öldürebileceğini anlattığı bir bölüm içeren 3. veya 4. baskı hakkında insanların zerirlenmeleri ve bir çıkmaza sokmaları nasıl manipule edilir …
İlk olarak, zamanında cehennemimsi bir karışımın nasıl hazırlandığını simya dilinde anlatıyor:
bir cıva bileşiği alınır,şeker ve şurup eklenir – ve “Latvergen” adlı canavarca bir karışım elde edilir.
Faust’tan satırlar bunlar:
En yeni ilaçları kullandık,bu yüzden hastamız son yolculuğuna çıktı
Hiç şüphe yoktu – kimse tedavi oldu mu?
Yani kimse düşünmedi – teori doğru mu?
Virüs gerçekten bu hastalığa neden oluyor mu?
Ve hasta var mı? 🙂
Cehennem iksirleri ve hapları taşıyarak şehirlerde, vadilerde,
köylerde dolaştık Çiçek hastalığı ve vebadan daha korkunçtuk.
bugün AIDS, çocuk felci, kuş ve domuz gribi ve siyasi bir kampanya oluşturan diğer birçok hastalık bu listeye eklenebilir,
Şahsen binlerce kişiyi öldürdüm, zehirledim – hiç şüphem yok
Şimdi yaşlı adamdan ne olduğunu öğrenin … veya olacak?
Utanmaz katiller, insanlar tarafından düşüncesizce yüceltilir.
Bu okuduğunuz Goethe, “Faust”.
Bugüne kadar ciddiye alınmadı.
Fakat başka bir felaket başladığında, sanırım uyarı uzun zaman önce geldi, ama ne yazık ki duyulmadı.
Panzehir teorisi
Bütün bu yanlış kavram nasıl ortaya çıktı?
Tüm Batı Akademik tıbbı, iç vücut sıvıları kavramına dayanmaktadır.
Hastalığın bu sıvılardaki dengesizlikten kaynaklandığı düşünülüyordu.
270’den fazla farklı vücut sıvımız var – eklemlerde, gözün içinde, ter bezlerinde, beynin içinde, omurilik kanalında vb.
Az miktarda zehir almanın vücudun panzehir üretmesine neden olacağı varsayılıyordu.
Bu yanlış fikir, toksik alkolle yapılan gözlem ve deneylerden ortaya çıktı.
Küçük miktarlarda, rahatlama, eğlence yanılsaması verir, ancak hiç içmemiş genç bir adam yarım şişe güçlü alkol içerse, midesini yıkamak zorunda kalacak, aksi takdirde sarhoşluktan ölebilir.
Ve bazı politikacılar dünya meselelerine iki litre sonra karar veriyor.
Zehirleri küçük miktarlarda kullanma fikri (sanki önleme için) ortaya çıktı.
Örneğin, uzun süre alkolü tamamen bırakmışsınız, birkaç bardak şarap bile sizi ayağınızdan düşürebilir.
Bir kişi sürekli içerse, bu olmaz.
Ancak vücutta bazı antidotlar veya antikorlar biriktiği için değil, vücudun her seferinde alkolik zehiri hızla nötralize etmek ve yok etmek için enzimler üretmeyi öğrendiği için.
Bununla birlikte, Batı tıbbı, bağışıklık sisteminin çarpık bir anlayışına dayanmaktadır.
Bu doktrine uygun olarak, vücudun antidotları, antikorları biriktirmesi ve bağışıklık geliştirmesi için zehirler alması gerekiyor.
Bir kişi gerçek zehirler veya hastalıklarla karşı karşıya kaldığında, o zaman zaten yenilmez olması gerektiği varsayıldı.
Bu nedenle, zehirlenmekten korkan bazı ünlü kişilikler, sürekli olarak küçük miktarlarda çeşitli zehirler aldılar ve bu şekilde kendilerini gerçek zehirlenmelerden korumayı umdular.
Aslında zehir her seferinde insan sağlığına darbe vurmaktadır.
Teorinin yanlış olduğu ortaya çıktı.
Bununla birlikte, Goethe zamanında olduğu gibi profilaksi için cıva tuzları (!) Solüsyonda verilmeye başlandığında, uygulamanın temelini oluşturdu .
Bu, hastalıklar salgın şeklinde ortaya çıktığında, bir kişinin zaten bağışıklığa sahip olması ve yenilmez olması gerektiği gerçeğiyle haklıydı.
Miasm
Antik Yunan tarihinde, hastalık iblisinin bir insana sahip olacağı fikri ortaya çıktı.
Böylece miazm kavramı ortaya çıktı.
Hastalıkların sahip olduğu iblis diye öğretildi. İblis hastalığı ile birlikte başkalarına hiç durmadan yayar.
Bu iblis bir insanda çoğalır ve diğerlerini etkiler ve hastalığa neden olan zehirler üretir.
Goethe’nin tarif ettiği gibi, mükemmel derecede sağlıklı insanlara toksik panzehirlerin reçete edilmesinin nedeni budur.
Ve bu tür bir “önleme” sonrasında hayatta kalanlar muhripleri yüceltiyor (“Faust” da söylendiği gibi).
Goethe bize geçmişte olanları anlattı,fakat bundan sonra … ne olmayacak !!!
İnsanlar, utanmaz katilleri düşüncesizce yüceltti.
Goethe, köylüler tarafından kurtarıcıları olarak yüceltilen sahte bir doktoru canlandırırken, binlerce kişi iyileşmesinden öldü.
Hayatının sonlarına doğru köyün yakınında bir dağda otururken yaptığı her şeyi hatırlar ve muhatabına anlatır.
Bakteriler hastalığa neden olmaz. Deneyler, ve deneyi sonrası üremiş bakterilerin toksin üretebileceğini göstermiştir.
Bilim adamları bunun yalnızca ölü kadavra dokularında meydana geldiği sonucuna varmışlardır.
Canlı bir organizmada bakteriler sindirim sürecine katılır ve vitaminler dahil faydalı bileşikler üretir.
Bu işlemler aerobiktir, yani. oksijenin katılımıyla ilerlerler.
Ancak bu bakteriler oksijenden tamamen yoksun kalırsa ölür – ölüm her organizmada olduğu gibi oksijen olmadan yaşayamaz. Mutasyona uğramış ve sadece bir kısmı hayatta kalmış ve metabolizmalarını bu duruma göre adapte olur ve metabolizma tamamen değiştirirler. Tıpkı Yoğurt ve ya Ekmek Mayanın metabolizmasını değiştirmesi oluşur ve oksijen tamamen dışlandığında toksik alkol üretmeye başlaması dönüşür.
Bakterilerin hastalığa neden olmadığı iyi biliniyordu.
Profesör Henle bu bilgiyi sundu ve diğer şeylerin yanı sıra postülatlarını formüle etti.
İlk varsayım, bir bakterinin hastalığa neden olduğunu, yayıldığını ve zehir ürettiğini iddia ediyorsanız, bu tür bakterileri her hastalık vakasında izole etmeniz gerektiğidir.
Ancak bu yapılmadı.
Yapay bir ortamda, bir test tüpünde bakterileri tespit etmek zordur, bilinen bakteri türlerinin sadece% 2’si yetiştirilebilir ve dahası, bir laboratuarda yetiştirilenler, doğal ortamlarındaki bakterilerden önemli ölçüde farklıdır.
Bu neden böyle oluyor?
Gerçek şu ki, değişmeyen bakteri türleri kavramı kendi içinde yanlıştır.
Bakteriler sürekli bilgi alışverişinde bulunurlar ve şekil ve işlevlerini değiştirirler.
Bu birçok çalışmada kanıtlanmıştır: bakteriler hızla adapte olur ve değişir.
Bir bakteriyi çevresinden uzaklaştırırsak, niteliklerini kaybeder.
O zaman, araştırmanın bir türden bir bakteri kütlesi üretmesi ve bu belirli türü daha fazla incelemek için onları dondurması gerekecektir.
Ancak bu yaklaşım artık bakterilerin bilgi alışverişinde bulundukları ve değiştikleri doğal ortamlarındaki gerçek yaşamlarına karşılık gelmiyor.
Dolayısıyla, örneğin, Robert Koch’un bu formda yetiştirdiği tüberkül basili, hastaların yarısında hiç tespit edilemez.
Henle’nin ikinci varsayımı, izole edilmiş varsayılan bir patojenin gözlemlenmesi gerektiğidir ve bakteriler söz konusu olduğunda çoğalır ve kendilerine atfedilen etkiye gerçekten neden olup olmadıklarını belirler.
Tüm deneylerde, bakterilerin canlı bir organizmada ölümcül zehirler üretemeyeceği doğrulandı.
Bu, yalnızca bir hayvanın veya kişinin ölümünden sonra ölü dokuda meydana gelir.
İstisnasız tüm bilimsel deneylerde bu doğrulanmıştır.
Henle’nin üçüncü varsayımı, farazi bir patojenin izole edilip kültürlendiğinde, sağlıklı bir vücuda verildiğinde aynı hastalığa neden olması gerektiğidir.
Ancak bu asla olmaz!
Robert Koch
Peki Robert Koch, bulaşıcı hastalıkların keşfi olarak nasıl yüceltildi?
Cevap çok basit.
Robert Koch, mikroskobik fotoğrafçılık teknolojisinde ustalaştı ve bakterilerin nasıl fotoğraflanacağını öğrendi.
Fotoğraf, 19. yüzyılın sonlarında Avrupa’ya yayıldı ve bilim camiası tarafından kutsal kabul edildi.
Negatiflerin rötuşlanabileceği, çift pozlamanın kullanılabileceği gerçeğini kimse düşünmedi – çeşitli manipülasyonlar mümkündür.
Fotoğrafın kendisinin nesnel ve kesinlikle bilimsel bir şey olduğuna inanılıyordu.
Çoğu zaman, fotoğraflarla birlikte tamamen keyfi ifadeler yapıldı ve hipnotik olarak çalıştı, bugün televizyonda olduğu gibi, insanlar eleştirel ifadeleri verili kabul etmiyorlar.
Her yerde bulunabilen bakterileri fotoğrafladı.
Ardından iki kavram ortaya çıktı.
Tabii ki, bakteriler hastalığa neden olmaz, ancak prof. Henle, Robert Koch tarafından ihlal edildi, bilime aldatma özeliği getirdi ve yaygınlaştırdı.
Ve bu aldatma, AIDS, aşılar, salgın hastalıklar gibi çok sayıda vakada kilit rol oynamaya devam ediyor.
Bir hayvanı bir bakteri kültürü (varsayılan bir patojen) ile aşılamanın LIKE hastalığının gelişmesine yol açtığını söyledi.
Aynı değil ama benzer.
Ve bu, bulaşıcı hastalıklar teorisinin en temel tahriflerinden biridir: LIKE hastalığının gelişimi.
Robert Koch’un yazdıklarını kendiniz okuyun, bana güvenmeyin, kontrol edin ve kendiniz görün.
Örnek olarak şarbonu alalım.
Robert Koch deneysel fareyi kadavra zehirleriyle öldürür.
Bu zehirlerin elde edilmesi kolaydır.
Çürüyen patateslerde, çürük yumurtalarda veya çürüyen ette bakterilerin zehir ürettiği anaerobik işlemler içeride gerçekleşir.
Bu toksinler kendi başlarına zehirleyebilir ve hatta öldürebilir, özellikle de varlıkları güçlü baharatlar veya tat arttırıcılar tarafından gizlenmişse.
Böylece kişi kronik olarak zehirlenebilir.
Koch bu toksinleri çürümüş etten alır ve onları farenin kan dolaşımına enjekte eder. Fare ölür, iç bezleri şişer, bu bezleri alır ve kurbağanın derisinin altına nakleder. Kurbağa kasılmalarda ölür ve buna kutanöz şarbon denir.
Robert Koch bilimsel bir sahtekar!

Şimdi pulmoner şarbonu icat etmek için ne tür hayvan deneylerinin yapıldığını hayal edebilirsiniz.
Öldürülen farenin iç bezleri kurbağanın akciğerlerine nakledilir.
Bugün grip gibi salgın hastalıklarda yaptıkları budur.
Hayvanlar soluk borusu açılarak öldürülür, hayvan ölünceye kadar sıvılar pompalanır, ardından virüs olduğu açıklanır.
Bunu sözde bilimsel grip literatüründe inceleyebilirsiniz.
Bu tür deneyler için kontrol grubu hayvan yoktur ve bir tane olsa bile, sıradan sıvılar enjekte edilse bile bu tür deneylerden öleceklerdir.
Yeni Alman sahte biliminin Robert Koch aracılığıyla verdiği ikinci şey, bakterileri lekeleyebilen boyalardan kaynaklanan bir dizi kimyasal zehirli ilaçtır.
Bunları kimya üreticilerinden aldı.
Daha sonra, ondan sonraki tüm deneyciler bu boyaları kullanmaya başladılar, sağlıklı dokulara oksitleyici uyguladılar, Robert Koch’un yaptığı gibi renkli bakterileri fotoğraflayabildiler.
Ancak bu kimyasalların hücre duvarına zarar verdiğini, bakterilerin DNA’sını bozduklarını ve üremelerini imkansız hale getirdiklerini, öldüklerini de buldu.
Bu boyalardan tam bir antibiyotik endüstrisi büyüdü.
Üreticiler BASF, Bayer, IG Farben, Hoechst, Merck ve diğerleri idi.
Bütün bunlar, hastalıkların bulaşıcı kökeni hipotezlerine dayanıyordu.
Amerikan başkenti, Almanlardaki son gelişmelerden yararlanmak için İsviçre’de tam bir paralel yapı inşa etti.
Aynı zamanda, bomba ve el bombası üretimi için yeni bir kimyasal teknoloji ustalaştı, Almanların artık Şili’den nitrat ithal etmesine gerek kalmadı.
Bu tarihsel arka plan.
Peki ama Alman hükümeti neden Robert Koch’u riske atmaya karar verdi?
O zamana kadar Berlin’den kaçmak zorunda kaldı, çünkü bileşimini yasalara aykırı olarak sakladığı tüberküliniyle bin kişiyi öldürdü.
Kaçtı, ancak Otto von Bismarck onu geri çağırdı, Süveyş Kanalı’nı ele geçiren ve böylece ciddi askeri ve siyasi avantajlar elde eden İngilizleri etkisiz hale getirmek için acilen bir bahaneye ihtiyacı vardı.
Artık Afrika’yı dolaşmalarına gerek kalmadı, malları ve birlikleriyle Süveyş Kanalı’ndan geçerek Akdeniz’den geçtiler.
Almanlar, İngilizleri bu fırsattan mahrum etmek için çaba sarf ettiler ve İngilizlerin Hindistan’dan şarbon, çiçek ve veba getirdiğini iddia ederek karantina ilan etti. Karantina nedeniyle, İngilizlerin Akdeniz’de ve Cebelitarık yakınlarında yelken açmaları yasaklandı – saldırıya uğradılar.

O zamana kadar kaçak olan Robert Koch, aniden bulaşıcı hastalıklar – şarbon, çiçek hastalığı ve veba teorisi ile kendisini büyük talep gördü, İngilizlerle savaşta ağır bir argüman oluşturmak için 100.000 Reichsmark tahsis edildi.
Daha önce de belirttiğimiz gibi, boyaların üretimi, sadece antibiyotiklerin değil aynı zamanda zehirli savaş gazlarının tedarikçisi haline gelen bütün bir ilaç endüstrisine dönüştü. Ve bu endüstrinin bütçesi, toplam askeri bütçeyle karşılaştırılabilir.
Robert Koch, yalnızca ilk varsayımı ihlal ederek bilimsel bir sahtekarlık yaptı. Her hastalık vakasında bulamadığı sadece birkaç bakteri yetiştirmeyi başardı.
Üçüncü varsayımın gerektirdiği gibi, bu mikroplarla aynı hastalığı asla tetikleyemedi.
Yapay olarak enfekte olanlarda, aynı varsayılan patojeni izole edemedi. Ve burada hayvanlar üzerindeki en acımasız deneyler tanıtıldı.
Louis Pasteur

Şimdi virüs teorisinin nasıl ortaya çıktığı hakkında.
Bu konu, Fransa’da 1872’de Almanya ile savaş halindeyken Fransız hükümeti tarafından istihdam edilen kötü şöhretli bir sahtekar ve dolandırıcı olan Louis Pasteur tarafından ele alındı.
Şimdi virüs teorisinin nasıl ortaya çıktığı hakkında.
Bu konu, Fransa’da 1872’de Almanya ile savaş halindeyken Fransız hükümeti tarafından istihdam edilen kötü şöhretli bir sahtekar ve dolandırıcı olan Louis Pasteur tarafından ele alındı.
Savaş sırasında öldürülenler çiçek hastalığı salgınının kurbanı ilan edildi.
Almanlar çiçek hastalığının Fransa’dan geldiğini iddia ederken, Fransızlar Almanya’yı suçladı.
Pasteur, Antoine Béchamp ve diğer bilim adamlarının araştırmalarından bakterilerin hayati aktivitesinin gerçekte ne olduğunu biliyordu.
İlk başta yeni bilgileri reddetti çünkü Katolik Kilisesi doktrinine güvendi, ancak hükümet tarafından işe alındıktan kısa bir süre sonra Pasteur görüşlerini tam tersine çevirdi.
Başkalarının bilimsel araştırmalarının sonuçlarını kendisininmiş gibi sundu.
Pasteur, bakterilerin hastalığa neden olmadığını çok iyi biliyordu, ancak çok uygun olduğu ve ayaklanmaları bastırmak, karantina ilan etmek ve suni açlık yaratmak için defalarca kullanıldığından bulaşıcı hastalıklar teorisini doğrulaması gerekiyordu.

Roma Kilisesi ve Tıp
Hastalık korkusu, Vatikan tarafından, antik Yunan’da varsayıldığı gibi, hastalığın hastalık iblisinden geldiği şeklindeki kendi fikriyle yerleştirildi.
Kilise, tam yetkisini tesis etmek için hastalığın Tanrı’nın cezası olduğunu ileri sürdü.
Hastalık korkusu, Vatikan tarafından, antik Yunan’da varsayıldığı gibi, hastalığın hastalık iblisinden geldiği şeklindeki kendi fikriyle yerleştirildi.
Kilise, tam yetkisini tesis etmek için hastalığın Tanrı’nın cezası olduğunu ileri sürdü.
Bu fikir İmparator Otto döneminde, 11. yüzyılın başlarında, İmparator Fransız hümanist Herbert de Aureac’ı yeni bir ilaç yaratmaya davet ettiğinde kısa süreliğine terk edildi.
O zamanlar, Roma İmparatorluğu’nun önemli bir kısmı bilimsel bilgiye sahip değildi, askeri zanaat esas olarak yetiştiriliyordu ve birçok Romalı, üniversitelerden ve kültürden mahrum bırakıldı.
İlk Gotik mimari örneklerinde – ilkel binalar, küçük pencereler, yüksek binalar yok – sadece ciddi mimari için bilgiye sahip değillerdi.
Böylece, Herbert de Aureac, nam-ı diğer Papa Sylvester II’yi davet ettiler. Arapları getirdi ve daha sonra manastır haline gelen her garnizona yerleştiler.
Amaç, Arapların miras aldığı ve bilimlerinde bağımsız olarak geliştirdikleri Çin tıbbı bilgisini getirmekti.
Çin tıbbında, bulaşıcı hastalıklar kavramı hiç mevcut değildi, prensipte, aşırı veya enerji eksikliği, etkilerle ilgili (Latin gribinde). Işık ve ısı eksikliğinden veya fazlalığından bahsediyoruz, ancak bulaşıcı hastalıklardan değil.
Hindistan tıbbında da (Ayurveda) bulaşıcı hastalık fikri yoktur.
Bu kavram tamamen Avrupalı ve askeri zihniyete yöneliktir.
Hastalığın aşağılık ve hain bir şey olduğu fikri, imparator Marcus Aurelius (MS 2. yüzyıl) döneminde yaşamış olan büyük hekim ve filozof Galen tarafından reddedildi. Hastalıklar ve günahlar konusunu düşünerek, insan günahlarının ikincil olduğu, sadece acı verici koşulların sonucu olduğu sonucuna vardı.
Bu, Dr. Hamer’in yeni Alman tıbbının fikirleriyle uyumludur.
Gözlemlerine göre, beynin bilgisayarlı tomogramının görüntülerinde, etkilenen alanlar psikotik manik-depresif durumları olan kişilerde görülebilir.
Herbert de Aureac, doğu tıbbı kavramlarına bağlı kaldı ve imparatorluğun kuruluşuna hümanist ilkeler getirmek istedi.
Ancak, ölümünden kısa süre sonra, tüm bunlar çarpıcı biçimde değişti.
Tıbbi engizisyon mahkemeleri, Roma İmparatorluğu boyunca tanıtıldı.
Vatikan, özellikle Protestan bölgelerinde, o döneme ait arşiv belgelerine tam olarak el koyamadı.
Kent kronikleri ve kitapları, Romalı rahiplerin ve yerel yönetimlerin temsilcilerinin önderliğinde düzenlenen soruşturma mahkemelerinin kimin kutsal kurban olduğunu veya kimin hastalık laneti ve Tanrı’nın cezası altına girdiğini belirlediğini ve bu nedenle böyle bir kişinin sınır dışı edilmesi gerektiğini söylüyor.
Cüzzamlı koloninin anlamı tam da buydu. Bu “Aussatz” kelimesinin Almanca karşılığı “sürgün” anlamına gelir.

Bu uygulama 11. yüzyıl boyunca Roma İmparatorluğu’na yayıldı.
Ciltte kellik veya leke gibi doğal özelliklere sahip kişiler denendi.
Birisinin ifadesine göre, rüyada konuşan kişiyi suçlayabilir ya da “teşhis” için, örneğin bir kişinin bir taslaktan tüyleri diken diken olması gibi daha karmaşık yöntemler kullanılırdı.
“Ortaçağ AIDS testi” olarak adlandırılabilir.
Bu sürgün için bir kriter haline geldi, bir kişi ömür boyu damgalandı ve ölüm tehdidi altındaki yerleşim yerlerine yaklaşma konusunda tam bir yasakla şehirden kovuldu.
Bu, 11. yüzyılın başından itibaren cüzzamlı bir koloni, yani sürgün fikriydi.
Dahası, 1308’de iklim dramatik bir şekilde değişti, Küçük Buz Devri başladı ve kuzey yarımkürede, güçlü bir soğuk dalgalanma nedeniyle mahsul kıtlığı, açlık ve sosyal gerilim başladı.
1348’de Friuli’de merkez üssü olan güçlü bir deprem oldu, Akdeniz’deki birçok şehri yıktı.
Başta ticaret olmak üzere birçok sektörde bir çöküş yaşandı çünkü Venedik (en büyük alışveriş merkezi) yıkıldı.
Bütün bunlar, Ortodoks kilisesi tarafından Deccal’in otoritesi ve Tanrı’nın cezası olarak yorumlandı ve burada zaten test edilmiş bulaşıcı hastalıklar teorisi işe yaradı. Rahipler ve yerel yetkililer, Tanrı’nın gazabının halka döküldüğünü duyurdu. Bütün mahalleler ve insanların yerleşim yerleri, tıpkı Goethe’nin tarif ettiği gibi şeytanların eline geçti, bulaşıcı, veba, karantinaya alındı ve sorgulandı, tüm haklarından mahrum bırakıldı, insanları yok etti, zehirlerle zehirlendi.
Cüzzam vebası, kara ölüm adını değiştirdiler.
Daha sonra, Fransız Devrimi’nden sonra, aynı yaklaşım yeni bir çiçek hastalığı salgını kisvesi altında kullanıldı.
Bugün, aynı aldatma, var olmayan AIDS virüsü (HIV) kisvesi altında destekleniyor.
Ve ne zaman insanlar bir salgın ilan edildiğinde sınıra kadar korkutulup korkutulsa, güçsüzleştikleri için karantinada izole edilebilirler, öldürülebilirler, zehirlenebilirler, Goethe’nin tarif ettiği gibi (BUGÜN İLGİLİ GİBİ!)
Aynı zamanda binlerce insan yorgunluktan, açlıktan öldü, sosyal huzursuzluklar, felaketler vardı.
Hayatta kalanlar katilleri alkışladı ve övdü.

Bu tıbbi sistem, kriz durumlarında her zaman baskıcı davranmıştır ve hastalığı her zaman saldırgan bir şekilde kötü, sürünen, kötü bir şekilde yayılan, öfkeli bir canavar gibi, kötü bir büyü gibi, bir hastalık iblisi gibi görmüştür.
Bu korku, insan topluluğunda çok derinlere kök salmıştır.
Bu korku üzerine, ilaç mafyasının muazzam gücü büyüdü ve aktif ve bilinçli insanlar ve vatandaşlar olmadıkça bu güçten bu kadar kolay vazgeçmeyecek.
Pasteur ve gizli bilimi.

Bu konuda size daha derin bir anlayış sunmaya çalışacağım. Böylece, görünmez virüs fikri icat edildi ve bundan, zamanla gen manipülasyonu büyüdü.
Pastör’e geri dönelim. Pasteur, bakterilerin hastalığa neden olmadığını çok iyi biliyordu.
O zamana kadar, Almanya’da ve başka yerlerde, koleranın gerçekte ne olduğunu ve ne kadar kolay önlenebileceğini inceleyen Max von Pettenkofer’in çalışması da dahil olmak üzere, yeterince araştırma zaten yayınlanmıştı.
Pasteur, hükümetle sözleşmeli olarak çalıştı ve Akdeniz’i geçmelerini önlemek için İngilizlerle askeri bir çatışmada argümanlar aradı.
İnsanlarda bulunan hastalıkların etken maddesi olan görünmez bir patojenin varlığını ilan etme ihtiyacı fikrine geldi. Buna “virüs” adını verdi.
Pasteur, hükümetle sözleşmeli olarak çalıştı ve Akdeniz’i geçmelerini önlemek için İngilizlerle askeri bir çatışmada argümanlar aradı.
İnsanlarda bulunan hastalıkların etken maddesi olan görünmez bir patojenin varlığını ilan etme ihtiyacı fikrine geldi. Buna “virüs” adını verdi.
Bu onun fikriydi.
Görünmez virüsün bakterilerden bin kat daha küçük olduğunu ve şimdi de deneylerde bakterileri dışarıda tutmak için özel yoğun filtreler kullandığını belirtti.
Pasteur, bir hayvanın cesedinden doku alır, içindeki sıvıyı sıkar ve bir filtreden geçirir.
Elde edilen sıvıyı kadavra zehirleri ile dikey olarak bağlanmış bir köpeğin beynine enjekte eder. Hayvan beyninin 1 / 3’ü kadar sıvı enjekte eder, köpek havlar, kasılmalar ve ölür, ağzından köpük çıkar.
Pasteur buna “kuduz virüsü” diyor.
Pasteur, aşılara ekmeye başlamak için bu virüse karşı bir panzehiri olduğunu da belirtti.
Aşılama kampanyaları, Almanlar antibiyotik ve kemoterapi geliştirirken Fransa’da başladı.
Pasteur deneylerinin çoğunu tahrif etti.
Ancak laboratuvar günlüklerine ek olarak, deneylerin tüm ayrıntılarını ayrıntılı olarak kaydettiği günlükleri paralel olarak tuttu.
Bu günlükleri asla yayınlamamayı emretti. Pasteur ailesi çok zenginleşti, ancak soyundan gelenlerin sonuncusu yasağı ihlal etti ve bu kayıtları Princeton Üniversitesi’ndeki bilim adamlarının kullanımına sundu. 1993 yılında prof. Gerard Gyson, “Louis Pasteur’ün Gizli Bilimi” adlı İngilizce bir kitap yayınladı ve bu kitaptan Pasteur’ün deneylerini ne ölçüde tahrif ettiği anlaşıldı. Örneğin, aşılanmış hayvanlarla yapılan deneylerde, aşılanmamış hayvanlardan oluşan kontrol grubu güçlü bir zehir aldı ve hepsi öldü.
Louis Pasteur’ün deneylerinin istatistikleri baştan sona yanlıştır.
Pasteur, optik mikroskop altında görünmeyen, ancak hastalığı yayan mikroskobik patojenler fikrinin mucididir.
Bu teori, simbiyoza değil savaş ideolojisine dayanan (ve Doğadaki yaşamın gerçek ilkesi simbiyozdur!), Yüzyıllardır zaten uygulanmakta olan bir modele mükemmel bir şekilde uymaktadır.
İngilizlere karşı siyasi ve askeri bir avantaj elde etmek için Pasteur, virüs fikrini ortaya attı.
Ancak gelecekte, daha önce çalışma için mevcut olmayan en küçük parçacıkları görme yeteneği ile çok yüksek çözünürlüklü bir elektron mikroskobunun icat edileceğini tahmin edemezdi.
Elektron mikroskobu, II.Dünya Savaşı’ndan sonra keşfedildi ve araştırmacılara bakterilerden binlerce kez daha küçük yapıları inceleme fırsatı verdi.
Yavaş yavaş ölürlerse bakterilerin spor yapabilecekleri bulunmuştur.
Örneğin ısınma veya kurutmadan hızla ölürlerse, kendi başlarına yaşayamayan daha küçük parçacıklar üretirler, ancak proteinlerden oluşurlar ve merkezde nükleik asit taşırlar, böylece hayatta kalanlar için yiyecek görevi görebilirler. bakteriler krizin üstesinden gelebilmeleri için.
Bu, bakterilerde ve mantarlar veya amipler gibi diğer ilkel organizmalarda gözlemlenmiştir.
Kendi araştırmamda, alglerde benzer parçacıkları keşfettim. Ancak bitkilerde veya hayvanlarda bu tür fenomenlere rastlanmamıştır. Bunu kendiniz bilimsel literatürden kontrol edebilirsiniz.
Virologların modern tahrifatları.
Günümüzde modern koşullarda virüsler nasıl tespit ediliyor?

Bir virolog, yeni bir grip virüsünü izole ettiğini iddia ederse, bugün bir sonraki grip salgınıyla ilgili yayınlarda gördüğümüz gibi, bir tavuk yumurtası ve bir embriyo ile test yapıyor. Tavuk yumurtasıyla çalışırlar, embriyoları öldürürler – bu bir tür hayvan testi.
Robert Koch’unkiyle aynı yöntem. Embriyo ölürse, bunun bir virüs olduğunu söylerler ve onu izole etmeyi başardılar. Hasta bir hayvandan veya kişiden bir şey alır, yumurtanın bileşimine enjekte eder ve embriyonun nasıl öleceğini, öncelikle nerede etkileneceğini inceler ve bu temelde bunun böyle bir virüs veya başka bir şey olduğunu ilan ederler. Bu, civciv embriyolarını öldürdüklerinde virüs izolasyonu dedikleri şeydir.
Söylemeye gerek yok, kontrol grubu yok: Sonuçta, bu miktarlarda steril bir solüsyon bile enjekte etseniz, tavuk embriyoları yine de ölecektir.
Virüs olduğu iddia edilen fotoğrafları kontrol edebilirsiniz.
Ancak, elektron mikroskobu altında fotoğrafları çekilen, tamamen normal sağlıklı hücrelerin veya bileşenlerinin fotoğraflarıyla aynıdırlar.
Örneğin, birçok madde üreten ve çeşitli şekil ve boyutlardaki küçük kapsül veziküllerde bulunan sözde Golgi aparatının bir parçası olabilir.
Büyük bir parçacık, bu resimde çiçek hastalığı virüsü olarak geçiyor, burada hücreler arasında bir bakteri görüyoruz, burada oksidasyon süreçlerinin devam ettiği mitokondri, burada iki küçük mitokondri görüyoruz.
Kas hücrelerinde 1000’e kadar mitokondri vardır, karaciğer hücrelerinde yaklaşık 2000 adet vardır.
Hücrenin en ince bölümü elmas kesici ile yapılır ve ardından elektron mikroskobu ile taranır. Daha sonra, onları izole etmeye veya izole etmeye bile çalışmadan, bu parçacıkların virüsler olarak fotoğraflarını görüyoruz.
Sözde virüslerin fotoğrafları, hücrenin iç organellerinin fotoğraflarıyla tamamen aynıdır.
Burada örneğin HIV virüsünün (İnsan İmmün Yetmezlik Virüsü) fotoğrafı gibi yayılan bir fotoğraf Montagnier tarafından yayınlandı.
Burada parçacıkların hücreden nasıl salındığını veya hücre tarafından emildiğini görüyoruz. Biyolojide buna endositoz veya ekzositoz diyoruz.
Bir şey hücreyi terk ettiğinde veya tam tersi olduğunda, hücre tarafından yakalanır. Bunlar çok çeşitli normal hücre bileşenleri olabilir.
Deniz yosununda keşfettiğim gibi zararsızlar.
Grip virüsü olarak lanse edilen tuhaf fotoğraflar, sadece yağ ve protein moleküllerinin bir karışımı. Mikser ve ultrason yardımı ile bu tür parçacıklar elde edilebilir ve fotoğrafları çekilebilir ancak kararsızdırlar ve herhangi bir nükleik asit taşımazlar (ve virüsün bileşiminde olduğu varsayılır), bu yapay parçacıklar çeşitli boyutlarda olabilir. Bu sahtekarlıklar böyle yapılır.
Editörden son söz
Stefan Lanka’nın bu derste bahsettiği bilgiler, ortak derin bir yaşam ve sağlık felsefesine dayanmaktadır.
Bu sadece kişisel görüşü değil, aynı zamanda sağduyu ile uyum içinde olan ve parça parça bilimsel bilgi ve gözlemler toplayan birçok ciddi vicdanlı bilim adamının bakış açısıdır. Bizden saklanan ve resmi tıpta görmezden gelinen bütün bir bilim okulundan bahsediyoruz. Geçen yüzyılın başında, Rockefeller Vakfı tıpta bir reform (ve aslında sabotaj) yaptı, birçok gerçek bilgi ve tedavi yöntemi eğitim programından çıkarıldı.
Bağımsız bilim adamlarının sansür ve zulmü çok daha erken başlamış olsa da.
Hepimizin içinden geçtiği eğitim sistemi, gerçek ve yalanların patlayıcı bir karışımıdır.
Bu koşullar altında, gerçek bir doktor (ve sadece sağlıklı bir insan), yozlaşmış bir tıp sisteminin temellerini tamamen yeniden düşünmeden doğmaz.
Biyoloji derslerinde çocukluğumuzdan beri bize yanlış bilgi aktarılıyor.
Şimdi, tam teşekküllü bir dünya görüşü oluşturabilmemiz için, eğitimdeki boşlukları bağımsız olarak doldurmalıyız, bize dayatılan yanılsamalarımızı ve yanlış kavramlarımızı kabul etme cesaretine sahip olmalıyız.
Resmi ve alternatif tıp arasındaki çatışma yapaydır.
Bu kafa karışıklığı sadece insanların kafasını karıştırır. Vicdanlı tıbba ihtiyacımız var .
Aynı zamanda farklı yaklaşımlara ve yöntemlere sahip olabilir, ancak hepsi ortak bir yaşam felsefesine dayanacaktır.
Periyodik olarak vücudun genel bir temizliğe ihtiyacı vardır. Sağlıksız ölü yiyecek, kimya, stres, toksik aşılar, elektromanyetik alanlara maruz kalma – tüm bunlar vücutta bir şekilde işlenmesi ve çıkarılması gereken biyokimyasal atıkların birikmesine yol açar.
Böyle bir durumda soğuk algınlığı ve grip gerçekten yararlıdır, çünkü vücut sıcaklık ve dışkılarla temizlenir.
Kan oldukça asidik olduğunda, içinde resmi tıbbın yanlışlıkla hastalığın etken maddeleri olarak gördüğü bakteriler gelişmeye başlar.
Aslında, sadece kanda görüneni işlerler. Ve belki de bu maddeler vücutta hiç görünmemeliydi. Bununla birlikte, resmi Pastör tıbbı, neden ve sonucu ve teşhis, cerrahi vb. Alanlardaki tüm başarılarıyla karıştırır. – genellikle yanlış gerekçelere dayanır.
En azından Antoine Béchamps tarafından keşfedilen ve birçok araştırmacı tarafından onaylanan pleomorfizm olgusundan bahsetmek yeterli .
Özü, vücuttaki bakterilerin dakikalar içinde bir türden diğerine tam anlamıyla dönüşebilmesidir.
Bunu yapmak için, canlı doku örneklerini incelemek gerekir; Canlı bir kanda bu dönüşümler mükemmel bir şekilde görülebilir.
Bu gerçek görmezden gelinir, çünkü bu tür gözlemler, Pasteur’ün monomorfizm teorisini tamamen çürütür; buna göre farklı bakteri türlerinin sözde değişmediği varsayılır, her tür sözde kendi özel hastalığına neden olur ve her türe özgü özel bir kimya ile yok edilmelidir.
Aynı durum virüsler için de geçerlidir.
Bize patojenik virüsler olarak sunulan parçacıklar aslında tamamen farklı bir rol oynamaktadır.
Zarftaki nükleik asit parçaları (dışarıdan virüs gibi görünen) periyodik olarak hücre tarafından atılır – bu, hücrenin normal fizyolojisinin bir parçasıdır.
Bu parçacıklar son çalışmalarda eksozomlar adını almıştır. Vücuttaki temizlik ve onarıcı işlemlerin belirli aşamalarında ekzozom sayısı artar.
Hastalığın nedensel ajanları değiller, ancak yalnızca vücudun zehirlendiği gerçeğinin bir sonucu, iç biyokimyası toksik gıda, stres, radyasyon tarafından bozulmuştu.
Ekzozomlardaki genetik materyalin çeşitliliği sonsuzdur, bu yüzden tıbbi spekülasyon için zengin bir zemin var – bize suşun bir kez daha mutasyona uğradığı ve eski ilaçların ve aşıların üzerinde çalışmadığı, bu nedenle yenilerinin gerekli olduğu söylendi.
ARI’nin doğal mevsimsel temizlik süreci, bazı yeni zararlı suşların eylemi olarak bize sunulmaktadır.
Ayrıca yoksulluk, açlık, düşmanlıklar, zehirlenme ve radyasyona bağlı olarak insanların kitlesel hastalık durumları viral hastalıklar olarak sunulmaktadır.
Bundan sonra, hazırlanmasında kadavra dokuları, ağır metal tuzları – cıva ve alüminyum, formaldehit ve diğer oldukça toksik bileşenleri kullandıkları aşıları uygulamaya başlarlar.
Tüm bunlar, temel biyolojik yasalara aldırış etmemeye, cehalet, aldatma ve şirketlerin mali çıkarlarına dayanmaktadır.
Hayvanların ve insanların doğal virüsleri herhangi bir tehlike oluşturmaz, üstelik onlar olmadan hayat imkansız olurdu.
Bununla birlikte, genetiği değiştirilmiş virüsler laboratuarlarda oluşturulur ve yetiştirilir.
Bundan sonra, bu biyolojik silah insanlarda aşı kisvesi altında toplu halde kullanılmaktadır.
Bundan sonra ortaya çıkan yapay salgınlar kendiliğinden doğal afet ilan edilir ve toksik kimyasallar tedavi kisvesi altında yerleştirilerek daha da doğal bağışıklığı yok eder.
Bugün, nekrofilik tıbbın kendini tamamen tükettiği anlaşılıyor.
Bu ilaç, insanlar ve hayvanlar üzerinde yaptığı sonsuz deneylerle ölümcüldür.
Bugün bir tür olarak insanlığı yok etmekle tehdit ediyor.
Tüm canlılara derin saygı ve sevgi ile geliştirilen yeni bir biyofilik bilimin zamanı geliyor.
Doğanın kendi bilgeliği vardır ve sevenler için ifşa ettiği birçok şaşırtıcı sır ile doludur.
Rasyonel laboratuvar şemaları yerine yeni bir kalp bilişini öğrenmek için onunla harika bir diyalog içinde olmayı öğrenmemiz gerekiyor.
Vicdanlı bilim adamlarının, doktorların, öğretmenlerin, iyi insanların zamanı geliyor. Ortak çabalarımızla, dünyadaki tüm yaşamı kurtaran yeni bir medeniyet doğacaktır.
Bu filmi izleyen ve Tanrı’nın, insanlığın ve ruhsallaşmış Doğanın bir bütün halinde birleşeceği yeni bir vicdani tıbba ve yeni bir medeniyete katkıda bulunmak isteyen herkese teşekkürler.
Teşekkür ederim!
Çeviri ve sonsöz: Messenger of Good
Rusça çeviri ile video – https://youtu.be/fokwuSp8Hy8
Almanca orijinal – https://youtu.be/5umdG1kp3mE
Dikkat! Sağlanan bilgiler resmi olarak tanınan bir tedavi yöntemi değildir ve genel eğitim ve bilgi niteliğindedir.
Burada ifade edilen görüşler, MedAlternative.info’nun yazarlarının veya çalışanlarının görüşlerini yansıtmayabilir.
Bu bilgiler, doktorların tavsiyelerinin ve reçetelerinin yerini alamaz.
MedAlternativa.info’nun yazarları, herhangi bir ilacı kullanmanın veya makale / videoda açıklanan prosedürleri uygulamanın olası olumsuz sonuçlarından sorumlu değildir. Okuyucular / izleyiciler, doktorlarına danıştıktan sonra, açıklanan araçları veya yöntemleri kendi bireysel sorunlarına uygulama olasılığına karar vermelidir.

BULAŞICI HASTALIKLAR TEORİSİ ve suç geçmişi – biyolog Stefan Lanka’dan ders

Corona virüsü bir Truva atıdır, gerçek tehlikesini daha sonra öğreneceğiz. Nüfusu kısırlaştırmak için tasarlandı ve üzücü …….


2015 yılında, Amerikalı William Campbell ve Japon Satoshi Omura, antelmintik ilaç ivermektinin geliştirilmesiyle Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü’nü aldı .
Dr. Pierre Corey ABD Senatosundaki bir duruşmada ne hakkında konuştu?
Hem veteriner hekimlikte hem de tıpta kullanılan ilaç 24 saat içinde vücuttan atılır ve grubundaki ilaçlara karşı ender bir toleransa sahiptir ve hem kısa hem de uzun vadeli yan etkileri yoktur.

Bu yıl boyunca ilacın koronavirüs enfeksiyonunun tedavisi için kullanımına yönelik araştırmalar yapılmış, yayınlar ve hakem incelemeleri ile desteklenen bu tür çalışmaların sonuçları son derece cesaret verici olmuştur.
Uzun ve koşulsuz olarak FDA tarafından onaylanan ilacın, enfeksiyonun hemen hemen her aşamasında oldukça etkili olduğu kanıtlanmıştır.
Harika bir haber gibi görünüyor.
Öyleyse, uyuşturucu neden yalnızca Peru ve Bolivya’da resmi olarak onaylandı (son zamanlarda yapılan bir araştırmanın büyük ölçüde olumlu olduğu Arjantin, bir sonraki adım olacak)? Dovlatov karakterinin dediği gibi:
“Neden normal bir ordudan daha kötüyüz?”
Evet hiçbirşey.
Sadece NIH’ye sahibiz.
CDC’ye sahibiz.
Big Pharma’ya sahibiz.
Görkemli ganimetimiz tamamen yeni aşıların etrafında dönüyor.
Ve seri üretimi daha kolay kurulabilen, halihazırda mevcut ve onaylanmış bir ilaçtan kimler faydalanacak?
Belki de bu ilaçla hayatları kurtarılabilecek on binlerce insan.
Hayır, yine de ölümcül ve kasvetli bir kışla karşı karşıya kalacağımızı fark ederken, aşı reklamlarını sürdürmek daha önemli….
Zhvanetsky ne yapıyor?
“Herkes bir şekilde bir fikre bağlı kalıyor ve Tanrı aşkına, Tanrı aşkına başka bir görüş istemiyorlar.”
Pierre Corey’in birkaç gün önce ABD Senatosundaki duruşmasındaki konuşmasını dinleyin.
Adam sadece çığlık atıyor.
Duyulmak istiyor.
Gerçek bir doktor olarak, aksi takdirde koronavirüsün yok ettiği canların vicdanında kalacağına yürekten inanıyor.
Ama şimdilik vahşi doğada ağlayan bir sestir.
Bir kaynak


P / S
Şimdi ellerinize dikkat edin:
Koronavirüs için ivermektin
Avustralya’dan bilim adamları, koronavirüs COVID-19’un tedavisinde Ivermectin’in etkili özelliklerini belirlemeyi başardılar.
Ivermektin
Monash Üniversitesi ve Melbourne Kraliyet Hastanesinden Avustralyalı bilim adamları, SARS-CoV-2 virüsünü 48 saat içinde fiilen yok ederek varlığını% 99 oranında azaltan bir antiparazitik ajan keşfettiler.
Araştırmacılara göre, ivermektin kullanımı, COVID-19’un ciddi komplikasyonlarından kaçınmanın yanı sıra virüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olacak.
Deneyler sırasında, SARS-CoV-2 ile enfekte olan hücrelere ivermektin eklendi.
24 saat sonra, viral RNA oranı% 93 azaldı ve 48 saat sonra virüsün varlığı% 99 azaldı.
Bilim adamları, ivermektin ile tek bir tedavinin virüste 48 saat içinde 5.000 kat azalmaya neden olabileceğini söylüyor.
İlaç, WHO tarafından onaylanmıştır. ki-i-lecenia-covid-19
• SağlıkHastalıklarVirüsler
Oysa kapitalizm … Verimlilik, her şeyden önce KAR !!!
Sağlık bir yan etkidir ve daha fazlası değildir! : sevinç:

zencefil, sonra antibiyotikler, D vitamini ve bir sürü başka şeyle yalamaya başladı, yakında idrar tedavisi önerilecek: güneş gözlüğü:
Alexander West16 Aralık 17:26Avustralyalı bilim adamlarının sakladığı bir şey.
Bir antihelmintik ajan viral bir hastalığı nasıl tedavi edebilir?
Tıpkı bir şakadaki gibi …
Bir doktor, ofiste arkadaşıyla birlikte oturuyor.
“Benim yerime otur, yakında döneceğim,” dedi doktor.
– Hastalar gelirse ne yapmalıyım?
Doktor ona müshil verir ve şöyle der:
– Bunu onlara ver.
Doktor ofise döner ve sorar:
– Hiç hasta var mıydı?
– Evet, üç hasta geldi – bir arkadaş cevapladı, ilki kabızdı, ona müshil verdim.
Önce yavaş yürüdü, sonra hızla koştu.
İkincisi ishal oldu, ben de müshil verdim.
Önce hızlı koştu, sonra yavaşça yürüdü. Üçüncüsünün burun akıntısı vardı, ona aynısını verdim.
Hapşırmaktan korkarak köşede oturuyor. :
gülümsemek:
Légionnaire Dün birlikte bağırır mısınız?
Belki duyarlar? Başladık -A-a-a-a-a-a-a-a: gülmek:
Jamemory Dün 23:40İlaç Peru’da ruhsatlandırılmıştır,
ancak orada kurtarılma düzeyi nedir?
Peru – vakalar / ölümler = 986130/36754.
Bolivya 148214/9029 Oran 2762668/49151’den daha iyi değil
Yani bu ilaç başka bir plasebo.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s